ggg ggg ggg

Powiat Węgrowski w projekcie „Liderzy kooperacji”

W związku z zakwalifikowaniem się Powiatu Węgrowskiego do etapu testowania Modelu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 pt., w dniu 26.06.2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, podpisano Porozumienia o współpracy dotyczące wdrożenia Modelu Kooperacji pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminami Stoczek i Liw, które będą brać udział w testowaniu w/w Modelu. Ponadto podpisano Porozumienie o współpracy dotyczące realizacji projektu pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, a Powiatem Węgrowskim i Gminami Stoczek i Liw.

W spotkaniu w Starostwie uczestniczyli: Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wójt Gminy Liw Bogusław Szymański wraz z kierownikiem GOPS Liw Moniką Dejnką, Wójt Gminy Stoczek Zbigniew Kłusek wraz z kierownikiem GOPS Stoczek Agnieszką Olędzką, Dyrektor PCPR w Węgrowie Jadwiga Snopkiewicz, koordynator Ośrodka Interwencji Kryzysowej Agata Kuć, Kierownik Wydziału ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych MCPS w Warszawie Robert Gajewski, a także pracownicy MCPS odpowiedzialni za realizację projektu – Larysa Gojło i Małgorzata Pawluczuk.
Projekt Lider Kooperacji ma na celu wypracowanie modelu współpracy między instytucjami i podmiotami sektora pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji w gminach wiejskich. Model ma zawierać opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób/rodziny – uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i w konsekwencji zawarcie kontraktu socjalnego wskazującego oddziaływania i możliwości wielu sektorów w środowisku lokalnym np. podniesienie poziomu edukacji dorosłych lub dzieci, usprawnienie więzi rodzinnych, zlikwidowanie problemu wychowawczego i inne. Model kooperacji obejmować ma instytucje minimum z dwóch poziomów samorządów (gmina, powiat), dlatego też z ramienia Powiatu Węgrowskiego projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, z ramienia Gminy Stoczek i Liw projekt realizować będą Ośrodki Pomocy Społecznej.
/Info Starostwo Powiatowe w Węgrowie/

660 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Festiwal „Polski Rock”, czyli śpiewamy piosenki Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar

W miniony weekend 29 – 30 czerwca 2019 r. odbyły się kolejne koncerty z serii „Mieszkańcy Ziemi Pułtuskiej śpiewają i...

Zamknij