ggg ggg
ggg ggg

Powiat podpisał kolejną umowę na budowę drogi

8 marca br. podpisana została umowa pomiędzy powiatem wyszkowskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego oraz Wicestarostę Leszka Marszała, a Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki – lider, Altor Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki – partner, reprezentowane przez Sławomira Procha, kierownika budowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegającego na budowie drogi powiatowej Nr 4414W Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka etap IV, na odcinku o długości 1 065 m (od km 2+576 do km 3+641).

Planowany koszt inwestycji obejmującej odcinek o długości ok. 1 km wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego wynosi 4 458 469,00 zł brutto. Powiat stara się o dofinansowanie do 50% wartości inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019. Obecnie wniosek znajduje się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Wojewodę Mazowieckiego i oczekuje na zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Zakres robót obejmuje wykonanie:
1) Robót przygotowawczych,
2) Drogi głównej asfaltowej – K1 od km 2+576 do km 2+812,
3) Drogi głównej asfaltowej – W-2 od km 2+812 do km 2+970,
4) Drogi głównej asfaltowej – K-2 od km 2+970 do km 3+641,
5) Zjazdów,
6) Ciągu pieszego,
7) Przepustów i rowów,
8) Przebudowy wodociągu,
9) Przebudowy sieci teletechnicznej,
10) Przebudowy sieci niskiego i średniego napięcia,
11) Oznakowania pionowego oraz poziomego,
12) Inwentaryzacji geodezyjnej.

Prace mają zostać wykonane do dnia 9 sierpnia 2019 r.
/Info/

305 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Poseł Teresa Wargocka rozmawiała w Wyszkowie o „piątce Kaczyńskiego”

Na początku marca Wyszków odwiedziła Poseł na Sejm RP Teresa Wargocka. W czasie konferencji prasowej, która odbyła się w Miejsko...

Zamknij