„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - Kurier W
ggg ggg
ggg

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

10 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta w Pułtusku odbyła się debata społeczna – ewaluacyjna dotycząca bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Pułtusk, pod hasłem „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”.

Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz podsumowanie realizacji wniosków i postulatów mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego zgłaszanych podczas debaty społecznej, która odbyła się 19 października 2017 roku.
W miniony czwartek, 10 maja br. debatę z mieszkańcami zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku z udziałem przedstawicieli władz samorządowych. Udział wzięli m.in.: wicestarosta pułtuski Beata Jóźwiak, p.o. burmistrza miasta Pułtuska Dorota Subda, zastępca burmistrza Andrzej Popowicz, wójtowie lub przedstawiciele gmin Gzy, Pokrzywnicy, Świercze, Winnicy i Zator. W debacie uczestniczyli również dyrektorzy szkół i uczniowie, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji samorządowych. Podczas debaty Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku mł. insp. Jarosław Olszewski przedstawił stan bezpieczeństwa w powiecie pułtuskim. Omówił priorytety Komendanta Głównego Policji oraz przedstawił stan realizacji wniosków, które zostały zgłoszone podczas debaty w październiku. Zaznajomiono uczestników debaty ze statystykami, m.in. ilością policjantów (109 etaty), ilością wakatów, stanu z podziałem na prewencję i wykroczenia oraz z wynikami policji w zakresie 7 obszarów działania policji. Istotna informacją było stwierdzenie dot. spadku przestępstw o ok. 20%. Dane dotyczyły porównania wyników 2017 w stosunku do 2016 roku. Wykrywalność odnotowano na podobnym poziomie 47%. „Jesteśmy zadowoleni wykrywalność wyższa niż średniej w kraju” – podkreślał. Natomiast I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku nadkom. Paweł Antośkiewicz również przedstawił statystyki, ale dotyczące kolizji i wydarzeń drogowych – spadek ilości wypadków o 9,2%, ale wzrost kolizji o 8,8%. Omówił zagadnienia dotyczące specyfiki służby dzielnicowych, ich rejony działania oraz plany działań priorytetowych poszczególnych dzielnicowych (wielu z nich np. przyjęło działanie nadzoru nad miejscami spożywania alkoholu, zabezpieczeniem dzieci i młodzieży, czy przed przemocą), a także przedstawiał każdego z nich oraz podawał telefony kontaktowe. Przedstawił uczestnikom spotkania sposób zgłaszania na Policję informacji, za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz omówił działanie aplikacji „Moja komenda”.
W drugiej części spotkania mieszkańcy mogli zgłaszać problemy i wnioski. Przedstawiali wiele spraw, np. źle oznakowanej drogi w Kokoszce, braku przejścia dla pieszych przy ul. 3 Maja, wypadków z udziałem dzieci i zagrożeń drogowych ze strony motocyklistów. W tym przypadku komendant KPP prosił o zawiadamianie o agresywnych motocyklistach. Radny miejski wiceprzewodniczący Rady- Artur Miler zgłaszał problem złego oznakowania miejscowości (nieoczywiste granice), co może skutkować tragicznymi sytuacjami poprzez zamieszanie z adresami, gdzie część domów miejscowości Kokoszki jest zakwalifikowana błędnie i w razie niemożliwości dojazdu na czas np. karetki, czy straży, zagrozi to życiu mieszkańców. Dorota Subda – pełniąca obowiązki burmistrza Pułtuska podziękowała za zapewnienie bezpieczeństwa przez policjantów, szczególnie, jeśli chodzi o zabezpieczenie imprez masowych, mieszkańcom za udział i podsumowała debatę słowami skierowanymi do komendantów KPP w Pułtusku „Dziękujemy za to, że czujemy się tutaj bezpieczni”.

/Janina Czerwińska/l

198 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ruszyła budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach projektu obejmującego miejscowości: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga, gminy Małkinia Górna.

Dzięki sprzyjającej pogodzie od kwietnia tego roku mieszkańcy Daniłówki Drugiej mogą obserwować intensywne prace przy budowie wodociągu, które stopniowo będą...

Zamknij