ggg ggg

Poniedziałek 30 listopada był ostatnim dniem ważności starych kart mieszkańca!

Urząd Miasta w Ząbkach przypomina, że od wtorku, 1 grudnia br. stare (zielone) karty mieszkańca tracą ważność. Po tym terminie będą obowiązywać tylko nowe, białe karty w formie fizycznej lub wirtualnej (w aplikacji w telefonie komórkowym).

Wszystkie kompletne wnioski o kartę złożone przed 20 listopada zostały zrealizowane i karty zostały przekazane do wysyłki. Wnioski złożone w dniach 20-27 listopada zostały wysłane 30 listopada.
Karty mieszkańca czekające, często od czerwca, na odbiór osobisty w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i zbliżającym się terminem upływu ważności starych kart, zostały rozesłane do skrzynek na adres zamieszkania podany we wniosku. Przypominamy, że otrzymane karty należy aktywować przez konto na stronie jestemzzabek.pl lub telefonicznie.

Punkt Obsługi Karty „Jestem z Ząbek” nie obsługuje mieszkańców bezpośrednio

Niestety, Punkt Obsługi Karty „Jestem z Ząbek” w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 od 3 listopada nie obsługuje mieszkańców bezpośrednio.
W szczególności w zakresie: przyjmowania wniosków papierowych o nową kartę mieszkańca w okienku, wydawania kart, uzupełnienia dokumentów do wniosków złożonych elektronicznie.
Osoby, które składały wnioski papierowe i miały konto w systemie dodane przez urzędnika mogą uzyskać dostęp do swojego konta na stronie internetowej: www.jestemzzabek.pl i tam samodzielnie aktywować otrzymane karty, a także korzystać z aplikacji mobilnej. W takim przypadku należy skorzystać z procedury przypomnienia/resetu hasła, gdzie należy wpisać adres email lub numer telefonu podany we wniosku papierowym złożonym w urzędzie i postępować zgodnie z poleceniami na ekranie; w przypadku, gdy loginem jest email lub w przypadku, gdy email z linkiem do resetu hasła nie doszedł, należy sprawdzić folder spam poczty elektronicznej.

Kontakt z punktem karty jest możliwy drogą e-mailową: kontakt@jestemzzabek.pl lub telefonicznie: tel. 695-330-707 oraz tel. 22 510-97-31 .

Wnioski o nową kartę mieszkańca można składać tak jak dotychczas za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej www.jestemzzabek.pl lub w formie papierowej pocztą lub przez wystawioną przy wejściu do punktu vis-a-vis Straży Miejskiej skrzynkę podawczą (urnę).
Aby procedowanie wniosku było możliwe konieczne jest również podpisanie pierwszej ze zgód na przetwarzanie danych osobowych na formularzu wniosku. Na wniosku konieczne jest również podanie adresu email lub numeru telefonu komórkowego. Wnioski niekompletne przy braku możliwości skontaktowania się z wnioskodawcą nie będą rozpatrywane.

Uwagi do wniosków internetowych

Jeśli we wniosku o dołączenie do programu złożonym przez Internet nie zostały załączone wymagane załączniki i została wybrana opcja „Okażę dokument osobiście w urzędzie” rozpatrzenie takich wniosków zostanie wstrzymane do czasu, gdy zostanie wznowiona obsługa bezpośrednia w Punkcie Obsługi Karty tj. do czasu, gdy wnioskodawca będzie mógł pojawić się w urzędzie i okazać dokumenty potwierdzające rozliczenie z podatku oraz tożsamość. Jeśli komuś zależy na szybkim rozpatrzeniu sprawy – jedną z opcji jest wycofanie takiego wniosku niekompletnego i złożenie ponowne z kompletem załączników (załączniki wniosków elektronicznych są automatycznie usuwane z systemu po rozpatrzeniu – nie są przechowywane).
Można też uzupełnić dokumenty wrzucając ich kopie w kopercie do skrzynki podawczej (urny) przy wejściu do budynku Urzędu vis-a-vis budynku Straży Miejskiej.
Prosimy również o sprawdzenie w systemie statusów swoich wniosków – kilkadziesiąt wniosków zostało cofniętych do poprawy z różnych powodów – zwykle z powodu niewłaściwych załączników lub fotografii w sposób drastyczny nie spełniających wymagań. Należy taki wniosek poprawić, bo w przeciwnym razie nie będzie rozpatrzony. Jednym z najczęstszych błędów jest załączanie pierwszej strony PIT-11, który jest informacją o dochodach, a nie wymaganym zeznaniem podatkowym. jak np. PIT – 36 czy 37.
Przypominamy również, że w przypadku wnioskowania przez Internet o otrzymanie karty mieszkańca w formie fizycznej karty zbliżeniowej wymaga to złożenia dodatkowego, prostego wniosku. Wniosek taki może zostać rozpatrzony pozytywnie tylko po wcześniejszym pozytywnym zweryfikowaniu uprawnień do udziale w Programie Karta Mieszkańca (uprawnienia mogą wynikać z rozliczenia podatku dochodowego za rok poprzedni (2019) przez pełnoletniego wnioskodawcę lub też dziedziczone od jednego z rodziców np. w przypadku dzieci.
Wniosek internetowy o kartę fizyczną osoby dorosłej nie będzie rozpatrzony, jeśli wnioskodawca wycofał wniosek o udział w programie Karta Mieszkańca przed jego rozpatrzeniem, taki wniosek został odrzucony, cofnięty do poprawy lub czeka na dostarczenie dokumentów.
Jeśli po rejestracji konta nie otrzymaliśmy emaila z linkiem do potwierdzenia konta, należy sprawdzić folder spam, w przypadku serwisów pocztowych z dostępem przez www, należy sprawdzić folder spam po zalogowaniu się na skrzynkę pocztową przez stronę www. Emaile z linkiem aktywacyjnym są wysyłane z adresu karta@jestemzzabek.pl
Wniosek do pobrania, a także szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku zarówno w formie papierowej, jak też internetowej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki: www.zabki.pl .
/opr. KW, źródło: UM Ząbki/

104 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzięki głosom mieszkańców powstanie 21 bezpiecznych przejść dla pieszych!

Wspaniała wiadomość! Projekt 249, na który mieszkańcy Gminy Nieporęt głosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, został wybrany do realizacji! Projekt...

Zamknij