ggg ggg

Ponad 2 miliony złotych na przebudowę ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej

W dniu 7 maja 2019 roku w Warszawie wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek podpisała umowę z marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem oraz członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego Panią Janiną Orzełowską na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej”.

Wartość dofinansowania pochodzącego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznanego w formie refundacji to 2 110 200 złotych, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.
Ponieważ ulica Przedszkolna już od dawna wymagała przebudowy, w październiku 2018 roku został przygotowany i złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w/w inwestycja będzie realizowana.
Założony do osiągnięcia cel to: „Przebudowa drogi gminnej nr 260437W ulicy Przedszkolnej na odcinku od ulicy Biegańskiego km 0+000 do ulicy Leśnej km 0+392 oraz rozbudowa i przebudowa ulicy Przedszkolnej na odcinku od km 0+392 do km 0+553 wraz z przebudową skrzyżowania oraz drogi gminnej ulicy Przedszkolnej od ulicy Leśnej do ulicy Nurskiej od km 0 + 000 do km 0+221 w miejscowości Małkinia Górna”.
Przebudowa ulicy Przedszkolnej wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz dostępności do obiektów użyteczności publicznej. Gmina na realizację inwestycji ma 48 miesięcy.
/Info/

358 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI GŁODOWO – PRZEMIAROWO

W dniu 7 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.:...

Zamknij