ggg ggg ggg ggg

POLSKA-POLONIA – NOWE PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY

3 grudnia 2021 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie,,Wspólnota Polska“ ,,Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy“.

Współpraca obu instytucji na rzecz rozwoju sportu polonijnego na świecie skupia się na inicjowaniu i przeprowadzaniu wielu imprez – od tych największych w randze olimpiad i zawodów światowych, przez regionalne do lokalnych. Wszystkie w duchu szlachetnej rywalizacji spajają środowiska polskie niezależnie od miejsca zamieszkania naszych Rodaków oraz pozwalają na ich integrację ponad wszelkimi granicami wyznaczonymi przez geografię czy politykę. O tych wyzwaniach i trzydziestoletnich wysiłkach, bo od tylu lat swoją działalność prowadzi Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” mówił w słowie wstępnym Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz goście honorowi konferencji: Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W wystąpieniach programowych nakreślono przyszłe plany, potrzeby, perspektywy rozwoju współpracy organizacji polonijnych na rzecz sportu. Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przedstawił działalności podjęte przez SWP, a ambasador dr Witold Rybczyński – Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl i Komisji Sportu i Turystyki SWP mówił o współpracy SWP – PKOl.
Konferencja była okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia nowych perspektyw, a także uhonorowania zasłużonych dla rozwoju idei polonijnego sportu. Nagrody ,,Za zasługi dla sportu polonijnego” odebrał: „Polonijny sportowiec roku” – zwycięzcą został Paweł Myśliwiec z USA, jak też ,,Animator sportu polonijnego” – laur przypadł Henrykowi Cieślarowi z Republiki Czeskiej. W kategorii ,,Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego” nagrodę uzyskało Miasto Toruń. Prezydentem Miasta jest Michał Zaleski, nagrodę w jego imieniu odebrał Zastępca Prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. W kategorii „Instytucja działająca na rzecz sportu polonijnego” nagrodę uzyskała Szkoła Sportowa Samorządu Rejonu Wileńskiego na Litwie (dyrektorem szkoły jest p. Marian Kaczanowski).
Tomasz Różniak – Skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprezentował akcje społeczne na rzecz Polonii i Polaków za granicą, organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski Komitet Olimpijski we współpracy z samorządami lokalnymi. Omówił możliwości wspólnych przedsięwzięć w kolejnych latach oraz kalendarz wydarzeń sportu polonijnego na kolejne lata, jednocześnie apelując o włączenie się samorządów w te szczytne przedsięwzięcia.
Za dobrą i owocną współpracę Henryk Kowalczyk – Przewodniczący Rady Krajowej SWP, Krzysztof Łachmański – Wiceprezes SWP, Hanka Gałązka Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej SWP wręczyli przedstawicielom samorządów specjalne podziękowania. Otrzymali je:
– Starosta Powiatu Olsztyńskiego – Andrzej Abako;
– Wójt Gminy Pokrzywnica – Adam Dariusz Rachuba;
– Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin – dyplom odebrał Łukasz Bielewski dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
– Prezydent Torunia Michał Zaleski – dyplom odebrał Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz;
– Wójt Miasta i Gminy Niepołomice – Roman Ptak – dyplom odebrał Zastępca Burmistrza Niepołomic Michał Hebda;
– Starosta Powiatu Ostrowskiego – Zbigniew Chrupek;
– Burmistrz Pułtuska – Wojciech Gregorczyk – dyplom odebrał Zastępca Burmistrza Pułtuska Mateusz Miłoszewski;
– Prezydent Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk – dyplom odebrał Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak;
– Wójt Gminy Zatory – Grzegorz Roman Falba;
– Prezydent Łomży – Mariusz Chrzanowski – dyplom odebrał Wiceprezydent Miasta Łomża Andrzej Stypułkowski;
– Wójt Gminy Winnica – Robert Artur Wróblewski;
– Starosta Powiatu Przasnyskiego – Krzysztof Bieńkowski – dyplom odebrał Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego – Paweł Mostowy.
Temat repatriacji i roli, jaką mogą w niej pełnić lokalne społeczności omówiła Aleksandra Ślusarek – Prezes Związku Repatriantów RP, a Sebastian Jaworowski – Członek Zarządu SWP – nakreślił plany współpracy gospodarczej, korzyści z tego płynące zwłaszcza w dobie globalizacji ekonomicznej.
Konferencja była okazją do wyrażenia podziękowania za wsparcie inicjatyw polonijnych przez polskie firmy i słowa uznania skierowano do: Tomasza Hinca – Prezesa Zarządu Grupy Azoty SA – w imieniu, którego wystąpił Marek Wadowski wiceprezes Zarządu Grupy Azoty SA, Marka Chraniuka – Prezesa PKP Intercity S.A., Katarzyny Różyckiej– Prezes Fundacji Orlen, Małgorzaty Gośniowskiej-Kola – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Andrzeja Dołęgi – Dyrektora ds. Administracji KROSS SA.
Z okazji 30 lat działań Stowarzyszenia osobom zasłużonym dla organizacji wręczono medale pamiątkowe, a byli to: poseł Joanna Fabisiak i burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer. Na zakończenie konferencji poproszono uczestników o podpisanie symbolicznej deklaracji dalszej współpracy na rzecz środowisk polonijnych.
/Info & foto Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, oprac. J.Cz.;/

1 109 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wystawa pamięci pułtuskiej społeczności żydowskiej

3 grudnia 2021 r. w Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Rynek 13 odbyło się otwarcie wystawy poświęconej pamięci pułtuskiej społeczności...

Zamknij