ggg ggg

Podziękowanie wójta Dąbrówki Radosława Korzeniewskiego

Wójt gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski, pragnie serdecznie podziękować Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów upamiętniających 72. rocznicę zrzutu żołnierzy Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod Kołakowem.

900
Organizatorami bardzo udanych obchodów „Weller 2. Kołaków ’44”, upamiętniających 72. rocznicę zrzutu żołnierzy Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod Kołakowem, które odbyły się w sobotę 9 kwietnia, byli: Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Anna Maniecka oraz Dariusz Lorek z MUKS Dąbrówka. Współorganizatorami: Fundacja „Sprzymierzeni z GROM” – Grzegorz Wydrowski, GROM Group – Leszek Miller oraz Jarosław Dąbrowski z Kobyłki.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: „Kurier W” – Tygodnik Regionalny, Życie Powiatu na Mazowszu, Wieści Podwarszawskie, Radio Fama oraz Karwacki Studio.

W imieniu Wójta Gminy Dąbrówka pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów:

Szymonowi Chełmickiemu – za pomoc w zorganizowaniu skoków;
Damianowi Stachurskiemu – MUKS Dąbrówka oraz młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce za koordynację biegu;
Damianowi Stankiewiczowi – mieszkańcowi Laskowa, studentowi WAT- u w Warszawie za prowadzenie części oficjalnej, poprowadzenie Apelu Pamięci;
Uczniom I Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego PUL w Wołominie za oprawę części oficjalnych; Harcerzom z Zespołu Szkół w Józefowie; Jednostkom OSP z terenu Gminy Dąbrówka: OSP Kołaków, OSP Ludwinów – Józefów, OSP Kuligów, OSP Ślężany , OSP Dąbrówka, OSP Lasków , OSP Zaścienie, OSP Chajęty za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, oświetlenie terenu obchodów;
Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej na czele z kierownikiem Mateuszem Kaszubą;
Tomaszowi Jaworskiemu – sołtysowi wsi Kołaków;
Inżynierii Ruchu z Guzowatki za udostępnienie lamp solarnych do oświetlenia terenu;
Stanisławowi Kryśkiewiczowi z Trojan- Instalatorstwo Elektryczne „El-Dom” za udostępnienie wysięgnika;
Marii Krzyżanowskiej – właścicielce cukierni w Dąbrówce oraz
Mieszkańcom Gminy, którzy udostępnili teren na organizację imprezy.

933 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
TŁUSZCZAŃSKIE BIESIADY Z KSIĄŻKĄ JUŻ ZA NAMI!

W piątek, 15 kwietnia br. po raz 22. rozpoczęły się Tłuszczańskie Biesiady z Książką. Jak zawsze jest to swoiste święto...

Zamknij