ggg ggg ggg

PODZIĘKOWANIA, KWIATY I PAMIĄTKOWA STATUETKA DLA BYŁEGO JUŻ DYREKTORA SZPITALA ANDRZEJA SAWONI

Podczas sesji Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka, która odbyła się 24 września 2015 r. władze samorządowe oraz radni powiatowi oficjalnie podziękowali dotychczasowemu dyrektorowi szpitala za wieloletnia pracę.

Dr Andrzej Sawoni w ostrowskim szpitalu pracował od podjęcia pracy w służbie zdrowia tj. przez 36 lat, 10 miesięcy i 27 dni. Z dniem 1 września przeszedł na emeryturę i zakończył pracę po 8 latach pełnienia funkcji dyrektora Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. W imieniu zarządu i Rady Powiatu na ostatniej sesji za pracę „ciężką i długą” na rzecz szpitala, podziękował starosta Zbigniew Kamiński wraz z przewodniczącym Rady Dariuszem Stanisławem Rafalikiem. Wręczył odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi pamiątkową statuetkę wraz ze słowami podziękowania. Podkreślał, jak wiele dla szpitala zrobił dr Andrzej Sawoni i nie sposób wymienić całej listy inwestycji oraz wyposażenia, które dzięki zabiegom dyrektora wzbogaciły placówkę. Jak się okazuje, nie do końca dr Sawoni opuszcza służbę zdrowia, gdyż nadal pełni funkcję prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i zamierza tam pozostać.
– „Jak wiadomo, mam czworo dzieci: dwoje biologicznych i dwoje instytucjonalnych: ostrowski szpital i Okręgową Izbę Lekarską. Trudno się rozstawać z dziećmi, ale taki czas przychodzi. W szpitalu udało się tak dużo zrobić tylko dzięki temu, że było ogromne zrozumienie dla potrzeb szpitala w zarządzie powiatu i wśród radnych. Szpital to nie tylko budynki i wyposażenie, ale to także ludzie. Zostawiam szpital w dobrej kondycji, dlatego, że jest tu bardzo dobry zespół lekarski i pielęgniarski. Obecnie czasy są bardzo trudne, zwłaszcza dla szpitali powiatowych. Zachęcam państwa do odważnych decyzji, które będą służyły pacjentom.” – zwracał się do radnych i uczestników sesji dr Andrzej Sawoni.
Obecne obowiązki dyrektora szpitala pełni Elżbieta Malec – naczelna pielęgniarka, ale jak poinformował starosta Zbigniew Kamiński tylko do czasu ogłoszenia konkursu i wybrania nowego dyrektora. Podczas sesji radni powołali komisję konkursową do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora ostrowskiego szpitala. Przegłosowano i przejęto skład komisji: 1 przedstawiciel Rady Społecznej SPZZOZ – Waldemar Wojtkowski + 6 przedstawicieli powiatu ostrowskiego. Starosta Zbigniew Kamiński został wybrany przewodniczącym komisji, funkcję członków pełnić będą: Elżbieta Szymańska – prawnik, Jolanta Ugniewska – sekretarz powiatu, Marek Ciężki – lekarz, Urszula Wołosiewicz – wicestarosta, Mieczysław Szymalski – radny powiatu.
Podczas sesji radni przyjęli również informację o wykonaniu budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2015 roku, z wykonania planu finansowego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informację z realizacji przedsięwzięć powiatowych za pierwsze półrocze 2015 roku.
Zapraszamy na stronę internetową naszej gazety: www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy wypowiedz odchodzącego na emeryturę dr Andrzeja Sawoniego.
/J.Cz./

1 608 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
TADEUSZ NALEWAJK ROZPOCZĄŁ KAMPANIĘ PIKNIKIEM W RYTMIE DISCO POLO

Tadeusz Nalewajk, chociaż startuje z drugiej pozycji na liście PSL, podczas inauguracji kampanii wyborczej 25 września 2015 r. w Pułtusku...

Zamknij