ggg ggg

Podsumowanie minionego półrocza – wywiad z burmistrzem miasta Ostrów Mazowiecka Jerzym Bauerem

Panie burmistrzu, otrzymał pan absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok. A jak pan ocenia pierwsze półrocze bieżącego roku.

 

fot2Burmistrz Jerzy Bauer – Dziękowałem już Radzie Miasta za głosowanie nad absolutorium. To zawsze jest bardzo emocjonujący moment, bo rozliczamy publiczne pieniądze. I chociaż Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok ubiegły to Rada Miasta ocenia pracę burmistrza poprzez głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Cieszę się, że mimo różnicy zdań Radni dostrzegają rzeczy dobre. I za to raz jeszcze dziękuję, bo to zasługuje na uznanie. W 2016 roku udało się zrealizować wiele bardzo ważnych dla Miasta projektów. Część zadań rozpoczętych w ubiegłym roku ma lub będzie miało finał w roku bieżącym. Chociaż minęło dopiero sześć miesięcy, zrealizowaliśmy już szereg inwestycji. Oddaliśmy do użytku miejski parking publiczny przy ul. Rubinkowskiego, obok Bursy Szkolnej, który powstał we współpracy Miasta z Powiatem Ostrowskim. Wykonaliśmy nawierzchnię z kostki brukowej na ulicy Saperskiej i Artyleryjskiej. Rozpoczęliśmy drugi etap budowy boiska-lodowiska przy ul. Trębickiego. Trwa nadbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wołodyjowskiego, dzięki czemu przybędzie dwanaście nowych mieszkań socjalnych. Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2017 roku. Rozpoczęliśmy budowę parkingu przy ul. Wiśniowej, z którego będzie można korzystać już na koniec sierpnia br. Rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie remontu zabytkowego budynku „Jatek”. Na jego przebudowę pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 3,5 mln złotych. Budynek będzie gruntownie wyremontowany i przeznaczony do użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczo- wernisażowym. Zgodnie z planem prace powinny zakończyć się w lutym 2018 roku. Przebudowujemy też układ komunikacyjny w pobliżu „Jatek”. Lada chwila powinny zakończyć się prace na osiedlu Lubiejewska, gdzie oprócz wykonania nawierzchni jezdni i chodników przeprowadzona została modernizacja kanalizacji deszczowej. Kontynuujemy prace na rzecz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Oddaliśmy do użytku kolejną siłownię zewnętrzną, tym razem przy ul. Widnichowskiej. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie remontu budynku po starej elektrowni przy ul. 11 Listopada. Projekt „Kultura pod Napięciem” zakłada remont tego budynku oraz domu rodzinnego Marii Pileckiej przy ul. Warszawskiej. Budynki przeznaczone będą pod działalność Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, w których powstanie przestrzeń do spotkań, wystaw oraz gromadzenia materiałów archiwalnych. Prace remontowe zostaną zrealizowane do połowy przyszłego roku, a dofinansowanie tego projektu wyniesie 3,5 mln złotych.
Miasto odniosło też duży sukces w ubieganiu się o środki na budowę ścieżek rowerowych. Jakie plany ma Miasto w związku z tym projektem?

J.B. – Na początku czerwca podpisaliśmy umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”. Wartość tego projektu wynosi 20 mln złotych, z czego 16 mln złotych pochodzić będzie z dofinansowania. To bardzo duży sukces dla Miasta, na który wpływ miała praca wielu osób, za co bardzo dziękuję. W ramach projektu już w przyszłym roku powstanie 12,6 km ścieżek rowerowych, 10,4 km chodników i 4,1 km ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja zakłada też powstanie małej architektury, jak ławki, stojaki na rowery, miejsca serwisowe i postojowe oraz drzewka solarne. Chcemy połączyć projektowane trasy z już istniejącymi lub projektowanymi ścieżkami na terenie powiatu ostrowskiego. Planujemy też powstanie Parku Południe, obszaru o szczególnych walorach dla wypoczynku popołudniowego i weekendowego. Może on stanowić zachętę do aktywności w południowym kierunku miasta, skąd blisko już na tereny leśne i łąkowe w kierunku doliny Bugu. Ale tworzenie Parku Południe, to zadanie wieloetapowe i wieloletnie, wymagające współpracy samorządów.

W Ostrowi dużo się dzieje, poza sferą inwestycji, jest też ciekawa oferta kulturalna i rozrywkowa. Na początku czerwca odbywały się Dni Ostrowi, jak pan je ocenia?

J.B – Oczywiście w sferze gospodarczej i rozwoju infrastruktury Miasto ma swoje zadania i je realizuje, ale dbamy także o atrakcyjność oferty kulturalnej. Zorganizowaliśmy w czerwcu Dni Ostrowi Mazowieckiej, które mają już 15-letnią tradycję. Staramy się zapewniać wysoki poziom poszczególnych elementów programu. To impreza wymagająca wielu miesięcy pracy i zaangażowania wielu środowisk, zarówno ze strony miejskich jednostek, jak i od strony artystycznej. Po raz kolejny wybór gwiazdy wieczoru oddaliśmy w ręce mieszkańców i tę tradycję chcemy kontynuować. Dni Ostrowi to rozpoznawalna marka w regionie. Promujemy w ten sposób nie tylko miasto, ale przede wszystkich mieszkańców i ich osiągnięcia. Pokazujemy dokonania naszej młodzieży, naszych klubów sportowych i grup artystycznych. Doceniając ten wysiłek, przyznaję co roku nagrody za szczególne osiągnięcia. W tym roku otrzymali je uczniowie za swoje wyniki w nauce, młodzi aktorzy za sukcesy w dziedzinie kultury oraz zawodnicy i trenerzy ostrowskich klubów za osiągnięcia sportowe. To oni wszyscy, swoją pracą i sukcesami niosą dobre imię o Ostrowi. Tradycyjnie gościliśmy na Dniach Miasta delegację z Brembate di Sopra. Wspólnie z samorządem bliźniaczego miasta przyznajemy stypendia dla najlepszych absolwentów naszych gimnazjów. W naszych obchodach wzięło udział wielu znamienitych gości –wiceminister cyfryzacji Marek Zagórki, przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego – członek zarządu Elżbieta Lanc oraz radni Krzysztof Winiarki, Marian Piłka i Marian Krupiński, samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji rządowych i samorządowych. Bardzo licznie zgromadziła się społeczność szkół na Ostrowskiej Paradzie. Nie zabrakło stałych elementów programu, jak Mazowiecki Jarmark Księżnej Anny, występ kabaretu, Festiwal Przedszkolaków, koncert muzyki klasycznej. Najwyraźniej oferta tegorocznych Dni Ostrowi podobała się mieszkańcom, bo frekwencja była bardzo duża, nie tylko na wieczornych występach, ale przez całe cztery dni.

Ale nie tylko Dni Ostrowi zgromadziły tłumy mieszkańców. Kilka tygodni wcześniej odbyła się też Noc Muzeów.

J.B. – Po raz pierwszy w ogólnopolską akcję Nocy Muzeów włączyła się nowopowołana miejska instytucja kultury Muzeum – Dom Rodziny Pileckich. Tematem przewodnim tego wydarzenia było „Święto Rotmistrza Witolda Pileckiego”, nad którym Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Mieliśmy okazję gościć po raz kolejny w naszym mieście syna Marii i Witolda Pileckich – Andrzeja Pileckiego oraz siostrzeńca Marii Pileckiej – Edwarda Radwańskiego wraz z małżonką. Podczas Święta przekazałem na ich ręce akty nadania im tytułów Honorowych Obywateli Miasta Ostrów Mazowiecka, które przyznała Rada Miasta. Podobnie, jak rok temu uroczystości rozpoczęliśmy od Mszy świętej w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP, w którym 86 lat temu ślub wzięli państwo Pileccy. Mszę celebrował JE ks. biskup Tadeusz Bronakowski. Na naszym Święcie obecna była wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr hab. Magdalena Gawin, przedstawiciel warszawskiego IPN dr Dariusz Gałaszewski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, radni wojewódzcy, miejscy i powiatowi, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych oraz ułani, wojsko w tym przedstawiciele Wojsk Sprzymierzonych NATO, harcerze, młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Muzeum zorganizowało w ramach Święta pierwszy Piknik Historyczny, podczas którego można było odwiedzić stoiska o tematyce historycznej, zobaczyć pokazy ułańskie, pośpiewać pieśni patriotyczne również przy ognisku, obejrzeć fragment spektaklu „Rotmistrz Pilecki – Ofiarowanie” i film „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”. Wieczorem przed ostrowską publicznością wystąpił artysta współtworzący wideoklip do filmu „Wyklęty” – Lukasyno.

A co Miasto oferuje na wakacje, na co pozostający w Ostrowi mieszkańcy mogą liczyć?

J.B. – Na okres wakacji miejskie jednostki przygotowały szereg propozycji. Myślę, że nie ma co narzekać na nudę. Ostrowskie szkoły organizują zajęcia sportowe, rekreacyjne, historyczne i edukacyjne. Zarówno Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak i Miejski Dom Kultury przygotowały ofertę półkolonii, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zajęcia są bardzo ciekawe i różnorodne. Ofertę wakacyjną ma też Miejska Biblioteka Publiczna, która zaprasza na zajęcia literackie, ale też plastyczne i historyczne. Poza tym zaplanowanych jest szereg imprez kulturalnych w Ogródku Jordanowskim i w muszli przy Bibliotece. Muzeum organizuje wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego. Myślę, że z tak różnorodnej propozycji, każdy może wybrać coś dla siebie. Bieżące informacje publikujemy na stronie Miasta www.ostrowmaz.pl w zakładce „Wakacje w mieście 2017”.

Podsumował Pan połowę swojej kadencji. Jakie są blaski i cienie pracy na stanowisku Burmistrza?

J.B. – Gdy startowałem w wyborach na burmistrza miasta przyświecało mi jedno hasło – „Zgoda, rozwój, praca”. Te założenia towarzyszą mi w codziennej pracy. Organizm miasta jest bardzo złożony, trzeba wkładać wiele wysiłku, by funkcjonował prawidłowo. Podejmowane działania mają służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rozwiązując często skomplikowane sprawy, podejmujemy w samorządzie wyzwania, które mają sprawić, żeby Ostrów była dobrym miastem na przyszłość. Zależy nam na tym, by „zatrzymać” mieszkańców w Ostrowi i dać im dobre warunki do życia. Nie wszystko jednak zależy od samorządu. Obecnie wskaźniki pokazują tendencję wzrostową w mieście na kilku płaszczyznach. Odnotowujemy systematyczny wzrost wydatków na inwestycje drogowe. Z roku na rok zwiększa się budżet miasta. W 2014 i 2015 roku wynosił około 60 mln złotych, w 2016 roku – 80 mln złotych, zaś planowany budżet na rok 2017 wynosi 106 mln złotych. Odnotowujemy systematyczny wzrost dochodów do budżetu miasta z podatku od osób fizycznych i prawnych, a także wzrost liczby mieszkańców. Wskaźniki pokazują spadek ilości osób bezrobotnych w mieście. Nie boimy się podejmować spraw trudnych, których rozwiązanie leży w żywotnym interesie miasta i mieszkańców. Mamy pozytywny finał sprawy Centrum Komunikacyjno-Handlowego przy PKS, pracujemy nad sprawą gruntów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych oraz nad ciągnącą się latami, kwestią własności gruntów pod ZEC, która uniemożliwia zdynamizowanie modernizacji i rozwoju tej miejskiej spółki. Z pozytywnym skutkiem zakończyłem sprawę uregulowania własności gruntów, na których gospodaruje Spółdzielnia „Nasz Dom”. Podjąłem współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie budowy dróg szybkiego ruchu w okolicy Ostrowi Mazowieckiej. W wyniku rozmów i negocjacji wypracowane zostało alternatywne połączenie ulicy Lubiejewskiej z mającym powstać węzłem Podborze, w wyniku czego powstanie na tym odcinku droga dojazdowa. Przyniesie to korzyści dla miasta w postaci otwarcia nowych terenów inwestycyjnych. Podjąłem także współpracę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sferze projektowania tzw. małej obwodnicy. Praca w samorządzie nie jest łatwa, ale na pewno bardzo satysfakcjonująca, szczególnie, gdy finał jest udany. Mam nadzieję, że podejmując się realizacji zadań, tworzymy to Miasto bardziej przyjazne do codziennego życia.

Życzymy wytrwałości w realizacji ambitnych dla Ostrowi planów. Dziękujemy za rozmowę.

 

401 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
10 mln zł unijnego wsparcia otrzyma gmina Tłuszcz wraz z gminą Zielonka

4 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii...

Zamknij