ggg ggg

Podsumowanie dwóch lat pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Mijają dwa lata odkąd Zarząd Powiatu Węgrowskiego w składzie Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Węgrowski Marek Renik oraz Członkowie Zarządu: Tadeusz Kot, Włodzimierz Miszczak oraz Artur Lis zostali wybrani na swoje funkcje.

W ubiegłym roku w ramach podsumowania pracy zarządu zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem mediów, naczelników wydziałów i instytucji podległych Starostwu Powiatowemu w Węgrowie. W tym roku z uwagi na szczególny charakter związany z ciągle trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, udostępniamy Państwu podsumowanie zrealizowanych inwestycji w formie prezentacji multimedialnej.
W 2020 roku Powiat Węgrowski na inwestycje wydatkował ponad 23 mln zł, z czego ponad 16 mln zł pochodziło z dotacji zewnętrznych. Szczegółowe informacje na temat zrealizowanych inwestycji znajdują się w zamieszczonej w tym artykule prezentacji multimedialnej.
Warto podkreślić, że w najnowszym rankingu „Liderzy inwestycji” za lata 2017-2019, który jest realizowany przez prestiżowy Magazyny Wspólnota, Powiat Węgrowski zajął wysokie 23. miejsce w Polsce.
Rok 2020 jest szczególnie trudny z uwagi na kryzys związany z epidemią koronawirusa. Jego skutki odczuwają wszyscy: mieszkańcy, firmy, ale także instytucje. Zarząd Powiatu Węgrowskiego czynił wszelkie możliwe starania, aby mimo trudnej sytuacji rozwój Powiatu Węgrowskiego nie został wyhamowany. Było to możliwe między innymi dzięki wielkiemu zaangażowaniu służb odpowiedzialnych za zwalczanie epidemii na terenie powiatu, do których kierujemy szczególne słowa uznania za wytrwałą walkę.
Epidemia znacząco wpłynęła także na jakość obsługi interesantów. Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników Starostwa Powiatowego, Zarząd Powiatu Węgrowskiego musiał podjąć decyzje o ograniczeniach z tym związanych. Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość w tym zakresie, a także przepraszamy za powstałe utrudnienia.
Zarząd Powiatu Węgrowskiego dziękuje parlamentarzystom z terenu Powiatu Węgrowskiego: Senator RP Marii Koc oraz Posłowi na Sejm RP Maciejowi Górskiemu za wsparcie w pozyskiwanych środkach i realizowanych inwestycjach. Serdeczne podziękowania dla wszystkich Wójtów i Burmistrzów za otwartość i wspólną pracę na rzecz rozwoju powiatu. Szczególne podziękowania dla Rady Powiatu Węgrowskiego za pracę nad wspólnym kierunkiem rozwoju naszego samorządu. Podziękowania należą się także Samorządowi Województwa Mazowieckiego, wszystkim dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, naczelnikom i pracownikom Starostwa Powiatowego, byłym starostom, a także mediom za współpracę i informowanie mieszkańców Powiatu Węgrowskiego o ważnych lokalnie sprawach.
Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom Powiatu Węgrowskiego, którzy z dużą troską i zaangażowaniem zgłaszają do nas pomysły i uwagi dotyczące przyszłych inwestycji. Jesteśmy bardzo otwarci na rozmowy i konsultacje, zdajemy sobie sprawę z ogromu potrzeb. Nasze priorytety staramy się określać w sposób rzetelny i sprawiedliwy, z uwzględnieniem potrzeb każdej gminy. Dziękujemy za każdy Państwa głos.

/Starostwo Powiatowe
w Węgrowie/

Inwestycje 2019-2020

FINANSOWANIE 2019 ROK

1. Wydatki inwestycyjne ogółem – 28 301 976,43 zł
2. Pozyskane dotacje –18 437 874,43 zł w tym:
-Fundusz Dróg Samorządowych -5 114 061,00 zł
-środki z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego –2 621 043,30 zł
-Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej -72 460,13 zł
-Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych -2 116 005,00 zł
-środki WFOŚiGW–97 305,00 zł
-środki zewnętrze na budowę strażnicy -5 917 000,00 zł
-środki zewnętrzne na zakup budynku SOSzW–2 500 000,00 zł
3. Środki własne –6 699 417,13 zł
4. Dotacje od gmin –3 164 684,87 zł

Zakup budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Węgrowie

Wartość inwestycji–4 214 319,00zł:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne –Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz

Wartość inwestycji -4 548 276,38 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna–Ruchna -Szaruty, łączna długość odcinka 1,957 km

Wartość inwestycji -3 202 928,02 zł

 

FINANSOWANIE 2020 ROK

1. Wydatki inwestycyjne ogółem – 26 931 529,78 zł
2. Pozyskane dotacje – 15 671 795,57 zł w tym:
-Fundusz Dróg Samorządowych – 9 641 743,68 zł
-środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
– 3 477 848,00 zł
-środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego -141 392,00 zł
-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 186 960,44 zł
-Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 –97 851,45 zł
-Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków –45000,00 zł-środki z PFRON -81 000,00 zł
-środki zewnętrzne na zakup budynku SOSzW–2 000 000,00 zł
3. Środki własne -6 980 866,12 zł
4. Dotacje od gmin -4 278 868,09 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W Węgrów –Międzyleś wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogą powiatową nr 4232W Miedzna –Poszewka i drogą powiatową nr 4231W Miedzna –Tchórzowa oraz drogą powiatową nr 4222W Wrotnów –Tchórzowa –Starawieś

Wartość inwestycji -7 237 168,16 zł

Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem

Wartość inwestycji -194 569,95 zł

Więcej na powiatwęgrowski.pl

 

 

284 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powrócił ruch kołowy na ulicach staromiejskich na zasadach, które obowiązywały przed remontem

W związku z ostatecznym zakończeniem robót związanych z remontem i wymianą nawierzchni w ulicach Starego Miasta, od 20 listopada została...

Zamknij