ggg ggg

Podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe – Przedświt”

W dniu 24 października 2019 roku władze Powiatu Ostrowskiego zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe – Przedświt” w ramach ,,Funduszu Dróg Samorządowych”.

Koszt robót budowlanych wyniesie 1 470 895,08 złotych. Powiat Ostrowski otrzymał dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Refundowane zostaną również prace wykonane w I etapie inwestycji.
Pomocy finansowej na realizację w/w zadania udzieliła również Gmina Wąsewo.
W ramach inwestycji przebudowana będzie droga na długości 2 093,00 mb. Jezdnia zostanie poszerzona do szer. 5,5 mb, zostaną wykonane pobocza gruntowe o szerokości 1 mb oraz przebudowane 3 skrzyżowania.

/Info Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckej/

305 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
„ŻYWA LEKCJA” HISTORII O POWSTANIU WARSZAWSKIM

W dniu 29 października br. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii poświęconej...

Zamknij