ggg ggg ggg ggg ggg ggg

Podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Woj. Mazowieckiego

Gmina Zaręby Kościelne nieustannie realizuje nowe inwestycje. 25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej miało miejsce podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Woj. Mazowieckiego.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Rostkowskiej podpisały umowę z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez członków Zarządu Województwa Mazowieckiego w osobach Janiny Ewy Orzełowskiej i Elżbiety Lanc na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Dzięki przyznanym środkom w wysokości 55 000 zł gmina zrealizuje przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo”.
W ramach zaspokajania potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” ( „MIAS MAZOWSZE 2020”) – Gmina Zaręby Kościelne otrzymała pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn: Budowy placów zabaw dla Sołectw: Uścianek Wielki; Rawy-Gaczkowo, Pułazie a także Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki w kwocie 10 000 zł dla każdego Sołectwa oraz dla Sołectwa Świerże-Pianki w wysokości 8 000 zł. Nowe place zabaw dla dzieci powstaną do końca września 2020 roku.

/Zaręby Kościelne/

1 228 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi, Drodzy Rodzice i Uczniowie Kończy się rok szkolny 2019/2020, kolejny...

Zamknij