ggg ggg ggg ggg

Podpisanie umów na nowe gminne inwestycje

Pomimo pandemii i wielu trudności oraz ograniczeń z tym związanych Gmina Zaręby Kościelne planuje i realizuje kolejne, istotne dla jej rozwoju zadania.

W dniu 26.03.2021 r. zostały podpisane przez Wójt Gminy Panią Urszulę Wołosiewicz i Skarbnika Panią Agnieszkę Rostkowską trzy umowy z wykonawcami na inwestycje, których realizację przekazano Kierownikowi Wydziału Inwestycji Panu Antoniemu Nienałtowskiemu.
Firma „Sun Factory” Tomasz Szlichta wykonawca zadania pn. „Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych”, wartość inwestycji – 2.298.000,00 zł.
Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 82 % dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki wykonawca zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie – Pętkowo Wielkie w lokalizacji 0+000,00-1+719,04”, wartość inwestycji – 1.894.995,61 zł. Na przebudowę tej drogi gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” sp. z o. o. wykonawca zadania pn. „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych”, wartość inwestycji: 291.811,68 zł. Wniosek na dofinansowanie gmina złożyła do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin zakończenia realizacji wszystkich inwestycji przypada na 29 października
2021 r.
/Gmina Zaręby Kościelne/

797 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Trwają przygotowania do uruchomienia Punktu Szczepień Masowych

W Ostrowi Mazowieckiej trwają przygotowania do uruchomienia Punktu Szczepień Masowych w Powiatowej Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym. Pracownicy Ostrowskiej Spółdzielni...

Zamknij