ggg ggg ggg

Pierwsza sesja, pierwsze spięcie…

W miniony czwartek 27 listopada odbyła się inauguracyjna sesja nowej Rady Miejskiej w Radzyminie. Wśród zebranych na sali kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, sołtysów i przybyłych gości, dwudziestu jeden nowo wybranych radnych otrzymało zaświadczenia o wyborze oraz złożyło ślubowanie.

02
W myśl przepisów do chwili wyboru nowego przewodniczącego obrady poprowadził radny-senior Andrzej Dąbkiewicz, który wręczył nowo wybranym rajcom miejskim zaświadczenia i poprowadził ceremonię ślubowania.
– Jesteśmy w najważniejszym miejscu, w najważniejszym gronie decydującym o budowie Radzymina, o przyszłości Radzymina, o zapisywaniu w historii tych ważnych wydarzeń, które w przestrzeni najbliższych czterech lat będą Państwa udziałem. Proszę przyjąć moje najwyższe wyrazy uznania i gratulacje z okazji zdobycia mandatu radnego- powiedział burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, wręczając każdemu radnemu znaczek z herbem Radzymina i pamiątkowy album „Radzymin małe miasto wielka historia”.

03
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. W głosowaniu tajnym wynikiem 20 głosów za, nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został jedyny zgłoszony do objęcia tej funkcji kandydat Zbigniew Jabłoński. – Postawiliście przede mną bardzo wysoko poprzeczkę. To niesłychany zaszczyt, że tak jednoznacznie podkreśliliście, że mam zostać Przewodniczącym Rady. Na pewno będę się starał Was nie zawieść. Będę chciał współpracować ze wszystkimi radnymi. Nie będę patrzył na partie, bo to my mamy służyć wszystkim mieszkańcom -powiedział nowo wybrany Przewodniczący. W dalszej części obrad Zbigniew Jabłoński złożył wniosek o usunięcie z porządku obrad punktów mówiących o wyborze wiceprzewodniczących Rady oraz Komisji Rewizyjnej. – Moglibyśmy prosić o uzasadnienie tego wniosku- poprosił radny Krzysztof Dobrzyniecki(Radzymin Nowe Pokolenie) . – Ponieważ zbliża się druga tura wyborów, myślę że już po wyłonieniu pana burmistrza, (…) powinniśmy wyłonić wiceprzewodniczących Rady i Komisję Rewizyjną- odpowiedział Zbigniew Jabłoński. Ponownie zabrał głos Krzysztof Dobrzyniecki – Panie Przewodniczący, przed chwilą w przemówieniu zadeklarował Pan chęć współpracy z nową radą. (…) W moim odczuciu ja nie widzę przeciwwskazań, skoro deklarujemy szeroką współpracę rezygnowania z tych punktów obrad, gdyż nie widzę przełożenia na wynik wyborów na urząd burmistrza. Dlatego chciałbym poznać przesłanki, w jaki sposób wybór burmistrza miałby wpłynąć na ewentualne decyzje nowej Rady co do obsadzenia funkcji wice- -przewodniczących i komisji skrutacyjnej. Chciałbym, aby wnioskodawca mnie przekonał.

04
– Szanowny kolego radny, został złożony taki wniosek. Proponuję go przegłosować- uciął dyskusję Przewodniczący Rady. Wniosek został przegłosowany 15 głosami za (radni MWS i Jeden Powiat), 1 przeciw (Krzysztof Dobrzyniecki, RNP), 5 wstrzymujących się (radni RNP).
/opr. r24; R.L./

05

2 481 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zbigniew Kamiński po raz trzeci starostą

Podczas pierwszej w tej kadencji sesji Rady Powiatu radni wybrali starostę ostrowskiego, wicestarostę, Zarząd Powiatu, a także przewodniczącego Rady Powiatu...

Zamknij