ggg ggg

Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki V kadencji

Powitanie w szeregach samorządowców, ślubowanie, wręczenie zaświadczeń o wyborze, a po krótkiej przerwie, wybory prezydium. W ubiegłośrodowy wieczór, 24 listopada odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki V kadencji.

Młodzieżowa Rada Miasta Ząbki, powołana na mocy uchwały Rady Miasta Ząbki z dn. 31 VII 2017 r. pozwala uczestniczyć najmłodszym mieszkańcom Ząbek w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z dziećmi i młodzieżą na poziomie lokalnym.
Celem działania MRM Ząbki jest: promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży; integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie miasta; podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców, a także wspieranie działalności wolontariackiej i charytatywnej młodzieży na terenie miasta. Organ ten pełni również funkcje doradcze i opiniuje działania podejmowane przez Burmistrza lub „dorosłą” Radę Miasta. Może również sam występować z inicjatywami do innych organów samorządu lokalnego.
Członkami Młodzieżowej Rady Miasta zostaje młodzież z ząbkowskich szkół, która ukończyła 13 r.ż. (lub jest uczniem co najmniej siódmej klasy SP). Dodatkowo, w Młodzieżowej Radzie zasiadają uczniowie szkół spoza naszego miasta, ale będący mieszkańcami Ząbek. Górna granica wieku członka Młodzieżowej Rady, to 18 lat.
Opiekę nad młodzieżą sprawują koordynatorzy wyznaczeni przez dyrekcję każdej ze szkół. Całość nadzoruje p. Marcin Kubicki – Koordynator Główny i jednocześnie Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miasta Ząbki.
W ostatnią środę października, w obecności Burmistrz Małgorzaty Zyśk odbyła się pożegnalna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki IV kadencji, podczas której ustępujący radni młodzieżowi otrzymali podziękowania i pamiątkowe upominki.
Niespełna miesiąc później, a dokładnie w ubiegłą środę, 24 listopada o godz. 19:00 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki piątej kadencji.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w składzie Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki V kadencji znaleźli się:
Maciej Stepuch (SP nr 1), Zuzanna Niekraszewicz (SP nr 1), Anna Rozbiewska (SP nr 2), Lena Winiarska (SP nr 2), Damian Cholewski (SP nr 2), Michał Żurek (SP nr 3), Aleksandra Franczuk (SP nr 3), Zofia Dźwigniewska (SP nr 3), Michał Krzysztofiak (SP nr 4), Michalina Kędziora (SP nr 5), Maja Bieganowska (SP nr 5), Gabriela Sikorska (SP nr 6), Stanisław Podkowa (SP nr 6), Maja Hojniak (SP nr 6), Mikołaj Korda (Katolicka SP w Ząbkach), Iga Olędzka (XLVII LO im. S. Wyspiańskiego), Julia Osiak (XVII LO im. A. Frycza Modrzewskiego), Katarzyna Więcek (LO im. R. Szumana), Zuzanna Chojnowska (LO im. rtm. W. Pileckiego w Ząbkach), Kamil Skłodowski (LO im. B. Limanowskiego), Miłosz Ziemka (LXVII LO im. J. Nowaka-Jeziorańskiego).
Na uroczystą sesję, otwierającą nową kadencję przybyło osiemnastu z dwudziestu jeden nowo wybranych radnych Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki.
Po odczytaniu listy obecności uczestniczący w obradach radni MRM złożyli ślubowanie. W tej jakże uroczystej chwili młodym samorządowcom towarzyszyli goście, a wśród nich m.in.:
Przewodniczący Rady Miasta Ząbki Waldemar Stachera, Przewodniczący Komisji Społecznej RM Ząbki Marcin Kubicki, Radne Rady Miasta: Marzena Toton i Olga Kisiel oraz Sekretarz Miasta Ząbki Patrycja Żołnierzak. Po złożeniu ślubowania odbyła się ceremonia wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnych Młodzieżowej Rady Miasta V kadencji. W imieniu Burmistrz Miasta Ząbki wręczyła je uczniom Sekretarz Miasta p. Patrycja Żołnierzak wraz z Przewodniczącym Rady Miasta p. Waldemarem Stacherą.
W trakcie sesji inauguracyjnej dokonano również wyboru prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki V kadencji. Przewodniczącą została Julia Osiak, Wiceprzewodniczącą Anna Rozbiewska, a Sekretarzem Zuzanna Chojnowska.
Wszystkim nowo wybranym Radnym Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki V kadencji gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz zdobywania ciekawych doświadczeń.
/opr. KW; źródło: UM Ząbki, MRM Ząbki/

194 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czytanie Norwida w bibliotece

Z „ciemną mową” Cypriana Norwida, 22 listopada 2021 r. zmierzyli się uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy wzięli udział w warsztatach literackich...

Zamknij