ggg
ggg

Pierwsza Debata Oświatowa

6 września w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie odbyła się debata oświatowa. Wydarzenie to rozpoczęło realizację programu „EDUKompas”, który służy podniesieniu jakości edukacji w placówkach oświatowych dla, których organem prowadzącym jest Gmina Łochów. Za realizację tego działania odpowiedzialny jest warszawski Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci zaproszonych grup bezpośrednio związanych z oświatą: rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Debatę otworzył Dyr. Centrum Usług Wspólnych Jacek Niewiadomski. Powitał on zaproszonych gości i przedstawił cel wtorkowego spotkania, którym jest wstępna diagnoza funkcjonowania szkół i wskazanie kierunków zmian. Burmistrz Robert Gołaszewski podziękował uczestnikom za udział w tym przedsięwzięciu i podkreślił, że pomimo w miarę dobrych wyników tegorocznych egzaminów końcowych dla wszystkich bardzo ważne jest podniesienie poziomu kształcenia w gminie. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Mówił, że sam jest ciekawy jakie wnioski pojawią się w trakcie realizacji programu „EDU Kompas”.
Samo spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Na wstępie przedstawiono wiele przykładów na to, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniają się uwarunkowania w których żyjemy. Ten proces ma bezpośredni wpływ na zmiany w sposobach i metodach nauczania. Po krótkim wstępie rozpoczęła się praca w zespołach. Przy pięciu stołach zgromadzeni w poszczególnych grupach przystąpili do udzielania odpowiedzi na przygotowane pytania dotyczące funkcjonowania szkół. Po ponad dwóch godzinach ożywionej dyskusji na specjalnie przygotowanych tablicach pojawiły się karty z odpowiedziami na wyszczególnione zagadnienia. Zaprezentowane wnioski z debaty będą stanowiły podstawę do dalszych działań, które zostaną przeprowadzone w ramach warsztatów i szkoleń ze wsparciem ekspertów ORKE we wszystkich szkołach na terenie gminy. Władzom Łochowa bardzo zależy na znalezieniu efektywnych rozwiązań, które będą wsparciem dla nauczycieli i dyrektorów w podnoszeniu jakości kształcenia. Znaczącą korzyścią z realizacji programu będzie zainicjowanie lokalnej sieci współpracy nauczycieli, która ma za zadanie wykreowanie lokalnych liderów oświaty. Grono takie będzie wspierać integrację środowiska oświatowego. Jednym z założeń programu jest też wymiana najlepszych praktyk oraz wspólne rozwiązywanie pojawiających się nieustannie wyzwań i problemów oświatowych. Całość zapowiada się bardzo obiecująco, a ostateczne efekty poznamy w podsumowaniu działań, które zapowiadane są na przełom wiosny i lata roku 2023.
/Info UG Łochów/

129 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dożynki Powiatu Węgrowskiego w Starejwsi

11 września 2022 r. powiatowe obchody dożynkowe odbyły się w miejscowości Starawieś w gminie Liw. Zaplanowano po części oficjalnej liczne...

Zamknij