ggg ggg
ggg ggg

Pewne i bezdyskusyjne absolutorium dla burmistrza Roberta Roguskiego!

W ubiegłoponiedziałkowe popołudnie, 27 czerwca odbyła się dwudziesta druga Sesja Rady Miejskiej w Kobyłce, podczas której radni udzielili absolutorium burmistrzowi Robertowi Roguskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

102

Jak słusznie zauważyła przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Jaźwińska, sesja absolutoryjna to niewątpliwie najważniejsza sesja w roku, ponieważ w jej trakcie radni oceniają w jakim stopniu jednostki organizacyjne miasta, oczywiście pod nadzorem burmistrza zdołały wykonać ubiegłoroczny budżet.
Niewątpliwie, w przypadku Kobyłki po raz kolejny nie było z tym większych problemów, o czym przekonują bardzo dobre wskaźniki, które przedstawiają się następująco:
Uchwalony przez Radę Miejską w Kobyłce budżet miasta na 2015 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w wysokości: 67.005.966,17 zł oraz plan wydatków w wysokości: 72.102.776,02 zł.
Dochody miasta zrealizowano w kwocie: 65.552.316,22 zł, co stanowi 97,83% planu, (w tym dochody bieżące w 100,93%, oraz dochody majątkowe, które zrealizowano w 70,50% planowanej kwoty).
Z kolei, wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 69.666.392,74 zł, co stanowi 96,62% planu, (z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 97,01%, zaś wydatki majątkowe na poziomie 95,14% planu po zmianach).
Wynik budżetu za 2015 rok zamknął się deficytem w kwocie: 4.114.076,52 zł, (a więc niższym od pierwotnie zaplanowanego, który opiewał na kwotę 5.096.809,85 złotych). Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2015 r. wyniósł 34.932.855,92 zł, (należy podkreślić, że większość tej kwoty stanowią pozostałości po budowie kanalizacji), co stanowi 53,29% wykonanych dochodów ogółem. Natomiast, należności wymagalne miasta, wyniosły 3.809.738,72 zł, co stanowi 5,81% wykonanych dochodów.
Mając powyższe na uwadze, można było przypuszczać, że rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok, będzie stanowiło właściwie tylko formalność. I rzeczywiście, ten ważny punkt poniedziałkowych obrad przebiegł wyjątkowo sprawnie, radni najwyraźniej przedyskutowali temat na komisjach, (co może stanowić wzór dla sąsiednich samorządów), dzięki czemu powstrzymano się od dyskusji na sesji. Tym samym, po odczytaniu pozytywnej opinii RIO i wniosków poszczególnych komisji Rady, a następnie przedstawieniu informacji o stanie mienia miasta i krótkim omówieniu sprawozdań przez skarbnika gminy Grażynę Mościcką, przystąpiono do głosowań.
Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok, opowiedziało się 16 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących. Identycznym stosunkiem głosów przyjęto również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.
Tuż po zakończeniu głosowania, burmistrz Robert Roguski otrzymał gromkie brawa od zebranych oraz gratulacje od przewodniczącej Rady Miejskiej.
– Dziękuję za kolejny rok wspólnej, rzetelnej pracy samorządowej i dobrej współpracy z Radą Miejską. Dzisiejsze absolutorium, podobnie zresztą jak wszystkie poprzednie jest dla mnie motywacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz naszego miasta – powiedział burmistrz Roguski kierując słowa uznania pod adresem wszystkich swoich współpracowników.
(My również przyłączamy się do gratulacji i życzymy wielu kolejnych sukcesów w pracy na rzecz Kobyłki i jej mieszkańców).
/R.L./

876 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisano wspólne stanowisko samorządów i strony społecznej w sprawie budowy drogi wojewódzkiej nr 635

W miniony piątek, 24 czerwca w radzymińskim magistracie burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i starosta wołomiński Kazimierz...

Zamknij