ggg ggg
ggg ggg

Oświata i szpital najważniejszymi punktami sesji Rady Powiatu Ostrowskiego

Ostatnią Sesję Rady Powiatu, która odbyła się 11 kwietnia 2019 r. zdominowały uchwały dotyczące przekształcenia szkół ponadpodstawowych- trzyletnich liceów w czteroletnie licea oraz czteroletnich techników w pięcioletnie technika.

Podczas sesji Radni podjęli bardzo ważną, z punktu widzenia wszystkich mieszkańców powiatu, uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. W skład komisji weszło sześciu przedstawicieli powiatu ostrowskiego: Dorota Subda, Józef Rostkowski, Małgorzata Konrad, Teresa Kuropatwa, Ewa Uścińska i Starosta Zbigniew Chrupek, który będzie przewodniczył Komisji. Z ramienia rady społecznej szpitala w skład komisji wszedł Daniel Choinka.
Rada Powiatu zajęła stanowisko w sprawie budowy stacji paliw w pobliżu Kościoła WNMP w Ostrowi Mazowieckiej.
Jako argumenty przeciwko budowie stacji Radni podali m.in. to, że jest to teren położony w newralgicznym punkcie miasta, gdzie w bliskiej okolicy oprócz kościoła znajdują się szkoły i inne instytucje publiczne, co powoduje każdego dnia wzmożony ruch samochodów. Poza tym okolica kościoła jest miejscem procesji oraz bardzo częstych, niemalże codziennych, przejść konduktów żałobnych. Trasa konduktów stykałaby się z miejscem ewentualnego wyjazdu samochodów z działki, na której ma być usytuowana stacja paliw. Taki stan byłby niedopuszczalny zarówno z powodu bezpieczeństwa, jak również szacunku dla zmarłych i ich rodzin.
W tym dniu również, z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy Radni podzielili się jajkiem i złożyli sobie życzenia.

/Dorota Subda
Przewodnicząca Rady Powiatu;
fot. Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej/

165 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mała architektura sakralna

Przydrożne krzyże i kapliczki od wieków wpisują się w krajobraz wsi polskiej. Zwykle stawiane na rozstajach lub rozwidleniach dróg, przed wjazdem...

Zamknij