ggg ggg

Oświadczenie Burmistrza Wyszkowa dot. radnego Krzysztofa Sobieskiego

Oświadczenie

Burmistrza Wyszkowa dot. radnego Krzysztofa Sobieskiego

Wyszków, 5.03.2020 r.

Na podstawie informacji powziętych z portalu społecznościowego (zamieszczonych dn. 4.03.2020 r.) dotyczących zachowania jednego z radnych Rady Miejskiej w Wyszkowie, Burmistrz Wyszkowa w dn. 5.03.2020 r. skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie.
Jednocześnie radni KW Wspólnoty Samorządowej Wyszków oraz KW Razem dla Ziemi Wyszkowskiej złożyli wniosek formalny o zmianę porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Wyszkowie zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na dzień 9.03.2020 r. i umieszczenie w nim punktów dotyczących odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wyszkowie.
Dla mieszkańców, którzy w związku z zaistniałą sytuacją mogli zostać poszkodowani zapewniona będzie pomoc i wsparcie psychologiczne. W szkołach Gminy Wyszków i Powiatu Wyszkowskiego będą prowadzone zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

264 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij