ggg ggg

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA ŁOCHOWA

Odnosząc się do zarzutów opisanych w wyjątkowo nierzetelnym artykule Gazety Wyborczej pt. „Rail Baltica. PiS-owski burmistrz Łochowa z zarzutami prokuratorskimi. Za samowolkę przy inwestycji PKP” oświadczam, iż odbieram je wyłącznie, jako atak polityczny na moją osobę i moje środowisko polityczne oraz próbę wykorzystania do tego organów ścigania. Decyzję zmiany rozwiązania skrzyżowania DK62 z linią kolejową w Łw formie tunelu na wiadukt inwestor PKP PLK S.A. podjął na spotkaniu w Urzędzie Miejskim 12 czerwca 2017 r. z udziałem wykonawcy oraz zarządcy drogi /GDDKiA/.
2 sierpnia 2017 r. jako organ wykonawczy pozytywnie zaopiniowałem koncepcję projektową na wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w formie wiaduktu i w żaden sposób nie zmieniłem tym pismem decyzji inwestora co do wyboru konkretnego wariantu. Wypełniłem tym samym obowiązek ustawowy ciążący na jednostce samorządu terytorialnego w tym zakresie. Zgromadzone w postępowaniu wyjaśniającym dokumenty, świadczą wprost, iż chronologicznie i zgodnie z przepisami zrealizowałem ciążące na mnie zobowiązania prawne.
O proponowanych rozwiązaniach inwestycji realizowanej przez PKP PLK S.A, na bieżąco, informowałem Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Suchenka oraz radnych, a przedstawioną do opinii koncepcję przedstawiłem im podczas Sesji Nadzwyczajnej w dniu 25 lipca 2017 r. Nikt z radnych nie zgłaszał
w tym okresie żadnych zastrzeżeń. Zajmując stanowisko w przedmiotowej sprawie, nie wypełniłem przesłanek żadnego czynu zabronionego. Wydałem jedynie opinię techniczną do konkretnego rozwiązania starając się w niej zapewnić skarżącym mnie osobom jak najlepszy dojazd do ich posesji. Zgodnie bowiem z ustawą o transporcie kolejowym, wyrażenie opinii w tej sprawie stanowi wyłączną kompetencję Burmistrza. Inwestycje tego rodzaju realizowane są przez PKP PLK S.A. na terenie całego kraju, dokładnie w tej samej procedurze.
W żadnym z miast nie zakwestionowano wydawania opinii przez Burmistrza
w przedmiotowym zakresie. Jestem jedynym przykładem takiego postępowania. Podobne opinie do tej inwestycji w Łochowie wydało 13 innych organów w tym m.in. poprzedni Starosta Węgrowski Pan Krzysztof Fedorczyk, przeciwko któremu Prokuratura nie wszczęła postępowania. Tym bardziej postawiony przez Panią Prokurator zarzut, która jako funkcjonariusz publiczny jest zobowiązana do rzetelnego, obiektywnego i bezstronnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest dla mnie niezrozumiały. Samo sformułowanie zarzutu poprzez bardzo ogólne stwierdzenia nie dopełnienia obowiązków, bez wskazania konkretnych przepisów prawa potwierdza moje wątpliwości.
Szanowni Państwo fakt postawienia mi zarzutu w żaden sposób nie ogranicza mnie prawnie w pełnieniu zaszczytnej funkcji Burmistrza Łochowa. O dalszych losach prowadzonego postepowania będę Państwa informował na bieżąco.
Dziękuję za wszelkie formy wsparcia dla mnie i mojej rodziny.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Łochowa – Robert Gołaszewski

1 286 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Łochowa ofiarą machiny polityczno – inwestycyjnej…

Jak bardzo trudno jest być we współczesnej Polsce samorządowcem, burmistrzem, wójtem przekonał się od kilku już lat bezpardonowo atakowany– burmistrz...

Zamknij