ggg ggg

Ostrowski szpital zostanie wyposażony w sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 3 360 800 zł

Dzięki środkom z budżetu państwa zakupiony zostanie sprzęt i aparatura medyczna dla ostrowskiego szpitala.

default

W związku ze złożonym do Wojewody Mazowieckiego wnioskiem o udzielenie dotacji celowej ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów, Powiat Ostrowski na podstawie Zarządzenia Nr 207 otrzymał dotację w kwocie 3 360 800 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej”.

Przedsięwzięcie to w sposób trwały przyczyni się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności Powiatu Ostrowskiego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

/Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej/

82 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pan Tomasz Dąbrowski mieszkaniec gminy Małkinia Górna wyróżniony Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego!

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności już od 13 lat organizuje...

Zamknij