ggg ggg
ggg ggg

Okres bardzo wytężonej pracy, która zaczyna przynosić konkretne efekty

Wywiad KURIERA W… z pełniącą obowiązki burmistrza Pułtuska Dorotą Subda.

KURIER W…: Czas płynie szybko, to już kilka miesięcy od momentu, gdy Pani objęła funkcję Burmistrza Pułtuska. Prosilibyśmy o kilka słów podsumowania oraz oceny sytuacji gminy i miasta.

Burmistrz Dorota Subda:
Niedługo minie 3 miesiące od czasu, gdy Pan Premier Mateusz Morawiecki wyznaczył mnie do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk i z całą stanowczością mogę stwierdzić, że to był okres bardzo wytężonej pracy, która zaczyna przynosić konkretne efekty.

W tym czasie odbyło się mnóstwo spotkań, starałam się odpowiedzieć, w miarę możliwości, na wszystkie potrzeby mieszkańców, gdyż jestem tu dla nich, dla zapewnienia sprawnie działającego samorządu.

Najpoważniejsze problemy, jakie napotkałam po objęciu stanowiska, związane są z funkcjonowaniem Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.z o.o. oraz z zagrożeniem dla realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 marca deklarowałam, że powołanie w PPUK nowej Rady Nadzorczej, z Przewodniczącym Wojciechem Dębskim oraz Zarządu Spółki z Prezesem Andrzejem Doleckim, to nie są zmiany dla samych zmian. Dotychczasowe osoby zostały zamienione na sprawnie działające i bardzo zaangażowane w poprawę sytuacji spółki (Przewodniczący Rady Nadzorczej pracuje bez pobierania wynagrodzenia!). Na ostatniej nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 11 maja, został przedstawiony, w kontekście zmian do uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie emisji obligacji, projekt programu naprawczego Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Radni usłyszeli jak przez ostatnie lata odbywało się zarządzanie spółką. Trudno nie odnieść wrażenia, że była ona prowadzona do upadłości. Dzisiaj jest ogromna szansa, że po zawarciu nowych umów, które uwzględnią rzeczywiste koszty odbioru odpadów z terenu gminy, sytuacja przedsiębiorstwa będzie się sukcesywnie poprawiać.

Bardzo ważną kwestią, niestety nadal nierozwiązaną, jest budowa przez TBS bloku mieszkalnego.
Kolejny przetarg nie wyłonił wykonawcy, więc nadal trwają prace nad rozwiązaniami, które ostatecznie mają doprowadzić do budowy mieszkań, tak bardzo oczekiwanych przez wiele rodzin.

W ramach spotkań z mieszkańcami, 18 marca odbyło się zebranie z sołtysami, którzy opowiedzieli o problemach poszczególnych sołectw, zgłosili potrzeby drogowe na swoich terenach. Dzięki tej współpracy oraz pracy kierownictwa Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych powstał projekt dokumentu dot. priorytetów drogowych w gminie Pułtusk.

W odpowiedzi na postulaty radnych, dokonaliśmy przeglądu zaplanowanych na 2018 r. imprez miejskich, urealniliśmy ich koszty oraz zrezygnowaliśmy z części z nich. Zostały tylko te, które mają charakter cykliczny.

Już dzisiaj zapraszam mieszkańców gminy Pułtusk oraz innych miejscowości, a szczególnie mojego miasta – Ostrowi Mazowieckiej, na Festiwal Klenczona, który odbędzie się w dniach 22-23 czerwca, a także na Dni Patrona Miasta Pułtusk św. Mateusza zaplanowane na 21-23 września.

Głęboko wierzę w to, że dzięki zgranemu zespołowi osób pracujących dla pułtuskiego samorządu, nawet w tym krótkim czasie mojego pobytu w Pułtusku, uda się zrealizować wiele ważnych zadań.

KURIER W… – Dziękujemy za rozmowę.
Z p.o. Burmistrza Pułtuska Dorotą Subda rozmawiała Janina Czerwińska.

663 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obchody jubileuszu Kobyłki zainaugurowane

Wizytą Ambasador Republiki Węgierskiej, przy dźwiękach pięknej ludowej muzyki węgierskiej zainaugurowano jubileuszowe obchody nadania praw miejskich Kobyłce. 17 grudnia 1968...

Zamknij