ggg ggg ggg

Oj, śliczna to ziemia to nasze Mazowsze! -Teofil Lenartowicz- (19.06.2012)

Słowa poety towarzyszyły IV Wystawie Twórczości Lokalnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu. Wystawy „Uroki Powiatu Wyszkowskiego” można było oglądać w dniach 17 – 18 czerwca 2012 r.

Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie dzieło literackie (wiersz, opowiadanie, opis, legendę, recytację, inscenizację, piosenkę, itp.) lub dzieło plastyczne wykonane dowolną techniką na formacie A3 (rysunek, obrazek, grafika, fotografia, wyklejanka, wydzieranka, wypalanka lub formy przestrzenne zrobione z modeliny, masy solnej, kartonu i innych materiałów). Następnie praca lub dzieło po zakwalifikowaniu zostało wystawiane 17 czerwca na wystawie przygotowanej pod kierownictwem prezesa Stowarzyszenia BRACTWA ZABRODZKIEGO Józefa Kućmierowskiego. W pomieszczeniach gminnego ośrodka Kultury oprócz prac miejscowych artystów została zaprezentowana twórczość osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wyszkowskiego.  Można było obejrzeć dorobek m.in.: domów Pomocy Społecznej w Niegowie, „Fiszor” w Gaju, Brańszczyka, Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria” z Wyszkowa, Warsztatów Terapii zajęciowej, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, PCPR. Wśród twórców z Zabrodzia i okolic oglądaliśmy fotografie Małgorzaty Siedlarczyk – Dąbrowskiej, lasy Michała Fujaka, konie Jerzego dąbrowskiego, obrazy Arkadiusza Redlickiego z Niegowa, 17 prac Józefa Kućmiersowskiego w tym zachwycające Pory Roku oraz bociany, witraże Lidii Kostrzyńskiej, zdjęcia dzieci z Dębinek.
Wystawa była okazją do wręczenia nagród dla młodzieży za przygotowane prace. Albumy i dyplomy otrzymali: Olga Duraj, Patrycja Sajnog, Magdalena Cholewińska, Aleksandra Górczak, Milena Wielgolewska, Mariusz Gut, Aleksandra Kur, Gabriela Stańczak, Martynka sokołowska, Wiktoria Krysik, Natalia Zaręba, Natalia Jeziorska.

Nagrodę otrzymali również państwo Jerzy i Małgorzata Dąbrowscy. W programie imprezy znalazły się również występy rodzimego zespołu „Sława” prezentującego piosenki lokalne i patriotyczne. Wszyscy byli gorąco oklaskiwani i zbierali zasłużone pochwały.
/J.Cz./

Galeria zdjęć

2 716 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak nauczyć młodych ludzi nie korzystać z pokusy? (19.06.2012)

Szczególna konferencja, w której uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy, terapeucie, pracownicy poradni i instytucji opiekuńczo - wychowawczych, jednostek oświatowych i służb socjalnych,...

Zamknij