ggg ggg ggg

Odprawa podsumowująca pracę ostrowskich policjantów

27 stycznia br. w Galeria Sztuki Jatki w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się roczna odprawa podsumowująca pracę ostrowskich policjantów za 2022 rok z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotra Janika oraz zaproszonych gości: Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Chrupka, Burmistrza Miasta #OstrówMazowiecka Jerzy Bauer, Prokuratora Rejonowego Andrzeja Krystosiaka oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Janusza Iwanowskiego.

Następnie kierownictwo tutejszej Komendy Powiatowej Policji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych przedstawiło informacje z realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ostrowskiego. Omówiono osiągnięcia policjantów w zwalczaniu przestępczości, jak i w ściganiu sprawców najbardziej dokuczliwych społecznie wykroczeń. Odprawa była także okazją do wyróżnienia dwojga ostrowskich policjantów z wydziału kryminalnego.
Zarówno Pan Starosta jak i Pan Burmistrz podziękowali kierownictwu oraz policjantom za owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Na zakończenie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik podziękował ostrowskim policjantom za ich zaangażowanie w służbę, pogratulował bardzo
dobrych wyników. Przekazał również informacje na temat postępu prac związanych z budową nowej siedziby ostrowskiej komendy.

/Info UM Ostrow Mazowiecka/

78 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Święto Patrona w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej nosi imię Powstańców Styczniowych. W uroczystościach szkolnych, które odbyły się 23 stycznia br.,...

Zamknij