ggg ggg

Ochotnicza Straż Pożarna w St. Załubicach podsumowała trudny rok, zatwierdziła zmiany w Zarządzie i zaprezentowała nowy samochód

W sobotę, 10 lutego odbyło się walne zebranie OSP Stare Załubice, podczas którego dokonano zatwierdzenia zmian w Zarządzie, złożono gratulacje nowemu Prezesowi, podsumowano 2023 rok i zaprezentowano gościom nowy samochód pożarniczy, który kilka dni wcześniej trafił na wyposażenie jednostki.

SONY DSC

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Radzymin trwa okres zebrań sprawozdawczych.
W sobotni wieczór, 10 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Załubicach za 2023 rok. W obradach, obok druhen i druhów wzięli udział licznie przybyli goście, a wśród nich m.in.: Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego dh Paweł Dąbrowski, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, Radni Rady Miejskiej w Radzyminie: Ewelina Kostrzewa i Zbigniew Jabłoński, Proboszcz Parafii p.w. Św. Stanisława BM w Nowych Załubicach ks. Wojciech Stępień, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie mł. bryg. Edward Szymankiewicz, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Tomasz Żmijewski, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radzyminie dh Krzysztof Rostkowski, Przedstawiciele Biura Zarządzania Kryzysowego Gminy Radzymin: Stanisław Jankowski i Amelia Latopolska, Sołtys Nowych Załubic Jan Rosłon, Sołtys Opola Grzegorz Marchlewski, Prezes K.S. „Rządza” Zdzisław Dąbrowski, Przedstawiciele Stowarzyszenia Działajmy Wspólnie – Radzymin: Tomasz Bielec, Bartosz Gawkowski, przyjaciele jednostki OSP St. Załubice: Dariusz Dąbkowski, dr Jarosław Chmielewski i członek wspierający Mariusz Kierszulis, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionej jednostki OSP Ruda na czele z Prezesem dh Włodzimierzem Dąbrowskim.
Po odegraniu hymnu „Rycerze Świętego Floriana”, oficjalnego otwarcia zebrania oraz powitania gości dokonał Prezes Zarządu OSP St. Załubice dh Paweł Sokulski.
Minutą ciszy uczczono pamięć trzech druhów, którzy w ostatnim roku odeszli na wieczną wartę, a byli to: Ś.P. Druh Prezes Artur Kacperczak, Ś.P. dh Wiesław Więch oraz Ś.P. dh Ireneusz Dąbkowski.
Wraz z przystąpieniem do formalnej części obrad, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania (dh Dawid Kaza), protokolanta (dh Mateusz Kaza) oraz komisji uchwał i wniosków (dh Bartosz Pawlak, dh Marcin Pakieła, dh Tomasz Siarna). Następnie odczytane zostało sprawozdanie z działalności Zarządu i jednostki w 2023 roku, które przedstawił przewodniczący zebrania dh Dawid Kaza.
Zebrani mogli dowiedzieć się, że w okresie sprawozdawczym OSP St. Załubice zrzeszała łącznie 43 członków, w tym 3 członków honorowych, 4 członków wspierających i 4 druhny. Przy jednostce prężnie działała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 10 członków (1 dziewczynka i 9 chłopców).
W ubiegłym roku jednostka OSP St. Załubice uczestniczyła w 77 akcjach ratowniczo – gaśniczych,
w tym: 23 razy w gaszeniu pożarów oraz 50 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń. Poza terenem gminy jednostka dysponowana była dwukrotnie, interweniując w msc. Kuligów (Gm. Dąbrówka) oraz msc. Rynia (Gm. Nieporęt, Pow. Legionowski).
W akcjach ratowniczych uczestniczyli: dh Karol Roszkowski, dh Mateusz Więch, dh Mateusz Kaza, dh Karol Dąbrowski, dh Jakub Rybarczyk,
dh Dominik Jagielski, dh Rafał Jagielski, dh Marcin Pakieła, dh Robert Pakieła, dh Dominik Nagrodzki, dha Weronika Roszkowska, dh Igor Kałytczak, dh Dawid Kustosz, dh Dawid Jagieniak, dh Tomasz Siarna, dh Grzegorz Wrona, dh Mateusz Dąbrowski, dh Paweł Kaza, dh Paweł Sokulski, dh Dawid Kaza, dh Bartosz Pawlak.
W okresie sprawozdawczym 4 druhów ukończyło szkolenia, podnosząc swe kwalifikacje.
W minionym roku, obok działalności ratowniczej, strażacy z Załubic podejmowali szereg inicjatyw społecznych. Przeprowadzono dwie pogadanki prewencyjne dla młodzieży, pokazy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. MDP przygotowała pokaz dla podopiecznych Domu Dziecka.
W ramach prac społecznych na rzecz jednostki druhowie przeprowadzili porządki na terenie strażnicy.
W związku z pozyskaniem nowego średniego samochodu pożarniczego dokonano adaptacji stanowisk garażowych, w tym wymiany drzwi. Jak co roku, jednostka aktywnie wspierała organizację uroczystości patriotycznych i religijnych odbywających się na terenie gminy Radzymin i parafii Nowe Załubice, a także wydarzeń sołeckich.
W okresie sprawozdawczym w działalności na rzecz jednostki wyróżnili się następujący druhowie: Dawid Kaza, Rafał Jagielski, Igor Kałytczak,
Wojciech Rybarczyk, Mateusz Kaza, Karol Roszkowski, Paweł Sokulski, Karol Dąbrowski, Jakub Rybarczyk, Marcin Pakieła, Robert Pakieła, Bartłomiej Kamiński, Dominik Jagielski, Marcin Głażewski, Tomasz Siarna, Mateusz Dąbrowski oraz Ś.P. Artur Kacperczak.
W ubiegłym roku Zarząd jednostki podejmował starania nad pozyskiwaniem funduszy na nowe wyposażenie. Udało się zakupić m.in.: zestaw do ratownictwa lodowego (dzięki dotacji z Powiatu Wołomińskiego i sołectwa St. Załubice), 4 komplety cyfrowych radiostacji nasobnych, używany zestaw do ratownictwa technicznego Holmatro (dzięki dotacji sołectw: Opole i St. Załubice), 4 komplety umundurowania specjalnego.
W dalszej części zebrania głos zabrał skarbnik dh Wojciech Rybarczyk, który przedstawił sprawozdanie finansowe, a po nim dh Marcin Głażewski, który odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
W trakcie głosowania walne zebranie jednomyślnie opowiedziało się za udzieleniem absolutorium dla Zarządu. Przyjęte zostały plany na rok bieżący (plan działalności i plan finansowy). Ponadto, walne zebranie zatwierdziło w drodze uchwały zmiany, jakie nastąpiły w składzie Zarządu jednostki w okresie sprawozdawczym, w związku ze śmiercią Prezesa Artura Kacperczaka. Tym samym dokonano oficjalnego zatwierdzenia nowego Prezesa dh Pawła Sokulskiego, nowego Naczelnika/Wiceprezesa (dh Dawid Kaza) i nowego Zastępcy Naczelnika (dh Rafał Jagielski). Wybrano też nowego przedstawiciela do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie (został nim dh Wojciech Rybarczyk).
W trakcie oficjalnej części zebrania odbyła się również ceremonia wręczenia podziękowań i pamiątkowych statuetek dla druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za zaangażowanie w działalność na rzecz jednostki. (Walne zebranie nagrodziło młodych adeptów pożarnictwa gromkimi oklaskami).
Okolicznościowe podziękowania przekazano także na ręce członka wspierającego Mariusza Kierszulisa, za skuteczną pomoc w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych, zaś zwieńczeniem uroczystej chwili było wręczenie legitymacji strażackiej nowemu członkowi – dr Jarosławowi Chmielewskiemu.
Na zakończenie zebrania głos zabrali licznie przybyli goście, którzy nie szczędzili słów uznania i gratulacji strażakom ze Starych Załubic.
Po zakończeniu obrad na gości czekała niespodzianka w postaci oficjalnej prezentacji nowoczesnego średniego samochodu pożarniczego MAN TGM 18.320 „Artek”. (Pojazd zaledwie kilka dni wcześniej trafił na wyposażenie jednostki, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze. Zastąpi w służbie Mercedesa Atego GBA 2,5/16, który na mocy uchwały podjętej przez walne zebranie przekazany został sąsiedniej jednostce OSP Ruda). Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek.
/R. S. Lewandowski/

147 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Umowa na rozbudowę DP nr 1805W podpisana

W ubiegły czwartek, 15 lutego Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki podpisał umowę z wykonawcą, firmą „Drogi i Mosty” – Jan Kaczmarczyk...

Zamknij