ggg ggg

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie radzi sobie doskonale!

W roku jubileuszu 55-lecia istnienia jednostki, strażacy OSP Ruda mają powody do dumy. Zachwyt budzi wyremontowany wóz gaśniczy, coraz lepsze wyposażenie oraz rosnąca w siłę i paląca się do ochotniczej służby młodzież!

SONY DSC

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie, podczas którego druhowie podsumowali pracowity, 2019 rok, odbyło się w sobotę, 22 lutego.
Otwarcie zebrania poprzedziła ceremonia złożenia ślubowania przez 6 członków prężnie działającej przy jednostce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Następnie po uroczystym odegraniu hymnu „Rycerze Świętego Floriana”, nastąpiło oficjalne powitanie licznie zgromadzonej strażackiej braci oraz zaproszonych gości, którego dokonał Prezes Zarządu OSP Ruda dh Włodzimierz Dąbrowski.
Tegoroczne obrady zaszczycili swoją obecnością: członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, radni: Katarzyna Stokowska i Zbigniew Jabłoński, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP dh Artur Kacperczak, przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie st. kpt. Edward Szymankiewicz oraz dyżurny GCRK w Radzyminie Tomasz Bielec. Obecni byli przedstawiciele Zarządu zaprzyjaźnionej jednostki OSP St. Załubice a także p. Dominika Paciorek, reprezentująca nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie.
Wraz z przystąpieniem do formalnej części obrad dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Henryk Klimkiewicz, protokolanta (dh Krzysztof Michalczuk) oraz komisji uchwał i wniosków. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu i jednostki w 2019 roku, które przedstawił zebranym dh Marek Potęga.
Zebrani mogli dowiedzieć się, że w okresie sprawozdawczym OSP Ruda zrzeszała łącznie 49 członków, w tym 8 druhen i 7 członków honorowych. Przy jednostce aktywnie działała wspomniana już sześcioosobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także drużyna sportowa piłki nożnej.
Jak wynika z danych KP PSP w Wołominie, w minionym roku jednostka OSP Ruda uczestniczyła w 37 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Wśród nich przeważały wyjazdy do pożarów (31 interwencji). W 2019 r. w działaniach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie: Michał Milewski – 20 akcji, Janusz Jankowski – 20, Mateusz Pisarek – 19, Rafał Jankowski – 19, Marek Potęga – 16, Piotr Jankowski – 14, Michał Michalczuk – 13, Radosław Pisarek – 12, Jacek Potęga – 9, Krzysztof Michalczuk – 8, Mariusz Sokołowski – 8, Hubert Bieńko – 6, Arkadiusz Plona – 5, Henryk Klimkiewicz – 2, Przemysław Klimkiewicz – 2, Paweł Marchlewski – 2, Henryk Dzwonkowski – 1, Krzysztof Piórkowski – 1.
W minionym roku obok działalności ratowniczej, strażacy OSP Ruda podejmowali szereg inicjatyw społecznych. Przeprowadzono 4 pogadanki z zakresu prewencji, wykonano prace na rzecz jednostki w postaci remontu zaplecza kuchennego w strażnicy. Jak co roku, OSP Ruda aktywnie wspierała organizację uroczystości patriotycznych i religijnych odbywających się na terenie gminy Radzymin i parafii Nowe Załubice.
Ponadto, drużyna OSP Ruda bardzo dobrze zaprezentowała się podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, na których zajęła wysokie, trzecie miejsce.
Godne podkreślenia, że w minionym roku jednostka zdołała pozyskać dodatkowe wyposażenie w tym: zestaw resuscytacyjno-tlenowy, kombinezon do usuwania szerszeni, pulsoksymetr napalcowy, rękawice strażackie a także zestaw nagłaśniający oraz laptopa.
Niewątpliwie jednak największym sukcesem Zarządu i jednostki było wykonanie zaplanowanej dopiero na rok 2020 modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Gminy Radzymin, znajdujący się na wyposażeniu jednostki Star 266 poddany został procesowi karosacji. (Koszt zmodernizowania Stara do poziomu Star-Mana, wyniósł 185 tys. złotych).
W dalszej części zebrania przedstawione zostały sprawozdania finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowano również plan działalności na rok bieżący, z którego wynika, iż jednostka planuje przyjąć 4 nowych członków MDP. Ważnym zadaniem będzie remont garażu i modernizacja ogrodzenia wraz z przeniesieniem bramy wjazdowej. Ponadto, planowane jest pozyskanie pompy szlamowej i wentylatora oddymiającego.
Jak można było się spodziewać działalność Zarządu i plany na przyszłość zostały dobrze ocenione, zarówno przez Komisję Rewizyjną, jak też walne zebranie strażackiej braci, o czym świadczy udzielone bezdyskusyjnie i jednomyślnie absolutorium.
Na zakończenie sprawnie przeprowadzonej formalnej części obrad, przyszedł czas na wystąpienia gości.
– Cieszę się, że we współpracy mogliśmy dokonać modernizacji tego samochodu, który posłuży Wam na pewno przez kolejne lata – powiedział wiceburmistrz Krzysztof Dobrzyniecki życząc, aby jednostka dalej się rozwijała i prężnie działała.
Utrzymane w podobnym tonie gratulacje złożyli również: członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, radny Zbigniew Jabłoński, Komendant Miejsko-Gminny dh Artur Kacperczak, st. kpt. Edward Szymankiewicz oraz Tomasz Bielec.
Na zakończenie formalnej części obrad głos zabrał dh prezes Włodzimierz Dąbrowski, który podziękował młodzieży za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz jednostki. Jednocześnie druh prezes złożył podziękowania dla władz samorządowych Gminy Radzymin, za przekazane środki na karosację wozu pożarniczego.
W tym miejscu nadmieńmy, że tuż po zakończeniu oficjalnej części zebrania odbyła się krótka ceremonia pobłogosławienia przez księdza proboszcza zmodernizowanego samochodu, który przecież przez cały czas pozostaje w służbie. (Niemniej, jak zapowiedziano, oficjalne poświęcenie będzie miało miejsce w maju, podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka).
Przyłączając się do gratulacji dla Zarządu, Wszystkim Druhom z Rudy w roku jubileuszu 55-lecia istnienia jednostki składamy serdeczne życzenia dalszego, pomyślnego rozwoju i bezpiecznej służby.
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/R. S. Lewandowski/

1 022 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
X edycja plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza”!

7 marca 2020r. odbył się finał dziesiątej edycji plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza”, podczas której Burmistrz Tłuszcza przyznaje nagrody najbardziej zasłużonym...

Zamknij