ggg

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie podsumowała rok, przedstawiła plany

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Radzymin trwa okres zebrań sprawozdawczych. W sobotę, 11 lutego odbyło się walne zebranie OSP Ruda, podczas którego Rycerze Świętego Floriana znad Rządzy podsumowali pracowity 2022 rok, udzielili absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzili plany na najbliższą przyszłość.

SONY DSC

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie za 2022 rok, odbyło się w sobotni wieczór, 11 lutego.
W obradach, obok druhen i druhów wzięli udział licznie przybyli goście, a wśród nich m.in.:
Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego dh Paweł Dąbrowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie dha Elżbieta Darka, Radni: Zbigniew Jabłoński, Ewelina Kostrzewa i Katarzyna Stokowska, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP dh Krzysztof Rostkowski, Przedstawiciel Biura Zarządzania Kryzysowego UMiG Radzymin dh Stanisław Jankowski, a także Druhowie z zaprzyjaźnionej jednostki OSP St. Załubice.
Po odegraniu hymnu „Rycerze Świętego Floriana”, oficjalnego otwarcia zebrania oraz powitania gości dokonał Prezes Zarządu OSP Ruda dh Włodzimierz Dąbrowski.
Wraz z przystąpieniem do formalnej części obrad, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został
dh Henryk Klimkiewicz, protokolanta (dh Przemysław Klimkiewicz) oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie odczytane zostało sprawozdanie z działalności Zarządu i jednostki w 2022 roku, które przedstawił zebranym dh Marek Potęga.
Zebrani mogli dowiedzieć się, że w okresie sprawozdawczym OSP Ruda zrzeszała łącznie 57 członków, w tym sześć druhen i sześciu członków honorowych. Przy jednostce prężnie działała siedmioosobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
W ubiegłym roku jednostka OSP Ruda uczestniczyła w 25 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Wśród nich przeważały wyjazdy do pożarów (13 interwencji), pozostałe interwencje związane były z likwidacją miejscowych zagrożeń.
Jak wynika z danych KP PSP w Wołominie, druhowie OSP Ruda przepracowali na akcjach w sumie 2018 minut. W działaniach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie: Kuba Pisarek (najwięcej wyjazdów), Janusz Jankowski, Michał Milewski, Przemysław Klimkiewicz, Hubert Bieńko, Daniel Jaczewski, Rafał Jankowski, Marcin Humpa, Krzysztof Michalczuk, Marek Potęga, Adam Rudnik, Adrian Olszyna, Piotr Jankowski, Mateusz Pisarek, Mariusz Sokołowski, Tomasz Paczuski, Łukasz Skrzypczak, Jacek Potęga, Grzegorz Kędra, Arkadiusz Plona.
W okresie sprawozdawczym 6 druhów ukończyło szkolenia, podnosząc swe kwalifikacje. Drużyna OSP Ruda wzięła także udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Radzyminie zdobywając piąte miejsce.
W minionym roku, obok działalności ratowniczej, strażacy OSP Ruda podejmowali szereg inicjatyw społecznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje zrealizowana inicjatywa budowy Kapliczki Świętego Floriana, wraz ze zorganizowaną w dn. 24 maja 2022 r. ceremonią jej poświęcenia z udziałem JE bp Romualda Kamińskiego oraz wielu znamienitych gości, która stała się świętem całej miejscowości. (W trakcie zebrania Druh Prezes Włodzimierz Dąbrowski złożył serdeczne podziękowania w imieniu jednostki, fundatorom kapliczki – dh Marianowi Pisarkowi oraz dh Pawłowi Dąbrowskiemu).
W 2022 r. przeprowadzono 3 pogadanki z zakresu prewencji oraz zorganizowano na terenie strażnicy pokaz sprzętu pożarniczego dla uczniów z Warszawy. W ramach prac społecznych na rzecz jednostki druhowie odmalowali maszt i ogrodzenie, a także przygotowali teren pod boisko do siatkówki, które urządzono przy placu zabaw. Przeprowadzono działania poprawiające zabezpieczenie mienia jednostki – wymieniona została brama wjazdowa na teren strażnicy oraz zamontowano kamery. Jak co roku, OSP Ruda aktywnie wspierała organizację uroczystości patriotycznych i religijnych odbywających się na terenie gminy Radzymin i parafii Nowe Załubice, a także wydarzeń sołeckich.
W ubiegłym roku Zarząd jednostki podejmował starania nad pozyskiwaniem funduszy na nowe wyposażenie. Udało się zakupić m.in.: 7 kompletów ubrań specjalnych, 2 szt. radiotelefonów nasobnych oraz okrzesywarkę do gałęzi – informował zgromadzonych dh Marek Potęga.
W dalszej części zebrania, przedstawione zostały sprawozdania finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowano również plan działalności na rok bieżący, z którego wynika, iż w 2023 r. jednostka planuje przyjąć 2 nowych członków zwyczajnych oraz 2 członków MDP. Ważnym zadaniem będzie przygotowanie projektu na zagospodarowanie piętra budynku strażnicy, zakupy umundurowania, a także dalsze doposażenie jednostki m.in. w agregat prądotwórczy, pompę szlamową czy wentylator oddymiający. Oprócz tego zaplanowano również budowę ogrodzenia przy paczkomacie (jednostka nawiązała współpracę z firmą InPost udostępniając jej odpłatnie część swojego terenu).
Jak można było się spodziewać działalność Zarządu i plany na przyszłość zostały dobrze ocenione, zarówno przez Komisję Rewizyjną, jak też walne zebranie strażackiej braci, o czym świadczy udzielone jednomyślnie
absolutorium.
Kolejną ważną uchwałą walnego zebrania było wyrażenie zgody na podniesienie rocznej składki członkowskiej z kwoty 30 zł na 50 złotych.
Na zakończenie formalnej części obrad, przyszedł czas na wystąpienia gości. Jako pierwsza, głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie dha Elżbieta Darka, która w imieniu władz samorządowych pogratulowała Zarządowi uzyskania absolutorium, jednocześnie życząc pomyślnej realizacji tegorocznych planów. Odpowiadając na postulowaną przez strażaków konieczność zwiększenia puli środków budżetowych, przeznaczanych przez gminę na działalność OSP podkreśliła, że czasy są dość trudne, co przekłada się na ograniczone możliwości finansowe gminy, także w zakresie współpracy z jednostkami OSP.
Następnie okolicznościowe gratulacje i podziękowania dla druhen i druhów OSP Ruda złożył Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego dh Paweł Dąbrowski, zapewniając o kontynowaniu powiatowego wsparcia dla jednostek OSP w kolejnym roku.
Po nim głos zabrali także pozostali goście, w tym Radni Rady Miejskiej w Radzyminie: Zbigniew Jabłoński oraz Katarzyna Stokowska, która wraz z ciepłymi słowami przekazała na ręce Druha Prezesa okolicznościowy upominek.
Ze swej strony również przyłączamy się do gratulacji dla Zarządu i całej jednostki, życząc druhom z Rudy dalszego, prężnego rozwoju oraz spełnienia wszelkich planów. Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!
/R. S. Lewandowski/

238 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Willa Wilhelma Lewego powoli odzyskuje blask

W ubiegłym tygodniu, Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć poinformowała o zakończeniu prac, w ramach pierwszego etapu rewitalizacji zabytkowej willi Wilhelma Lewego...

Zamknij