ggg ggg

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadmie działa, rozwija się i z nadzieją patrzy w przyszłość

Tegoroczne walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Nadma (gm. Radzymin), przyniosło druhom znakomitą wiadomość. Obecni na zebraniu samorządowcy na czele z burmistrzem Krzysztofem Chacińskim poinformowali, że perspektywa budowy strażnicy pełniącej także rolę lokalnego ośrodka kultury jest coraz bardziej realna!

W dorocznym zebraniu, które odbyło się w sobotni wieczór, 17 lutego w gościnnych murach Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia, obok druhów udział wzięli licznie przybyli goście, a wśród nich: burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Krzysztof Dobrzyniecki wraz z radnymi: Izabelą Paciorek i Wojciechem Słomczewskim; ks. proboszcz dh Grzegorz Mioduchowski , Komendant Powiatowy PSP w Wołominie mł. bryg. Andrzej Wysocki, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Tomasz Żmijewski, komendant miejsko-gminny ZOSP RP dh Artur Kacperczak, reprezentujący GCRK: Dariusz Dąbkowski wraz z Tomaszem Bielcem, dyrektor SP w Nadmie Wiesława Świeczak, nauczyciel Jolanta Ślebioda-Szatan oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej jednostki OSP Słupno: dh prezes Adam Łupiński wraz z dh naczelnikiem Mariuszem Burakowskim.
Wszystkich przybyłych gości serdecznie powitał druh prezes Dariusz Wojda. Formalną część obrad poprzedziło odegranie hymnu Rycerze Św. Floriana oraz minuta ciszy, którą uczczono zmarłego w ostatnim czasie ś.p. druha Grzegorza – strażaka zaprzyjaźnionej jednostki w Słupnie. W programie tegorocznego zebrania znalazła się również miła ceremonia wręczenia podziękowań osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju jednostki w 2017 r. Z satysfakcją przychodzi nam poinformować, iż kolegialną decyzją nadmeńskich druhów, przyznana została statuetka „Strażaka Roku 2017”, którą z rąk prezesa otrzymał dh Adam Stankiewicz (Gratulujemy).
Natomiast okolicznościowe podziękowania od Zarządu i Jednostki wręczono osobom wspierającym działalność OSP w Nadmie. W gronie wyróżnionych znaleźli się: p. Iwona Stanczewska – opiekunka Akademii MDP za prowadzoną działalność z dziećmi; Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Andrzej Wysocki – za wspieranie rozwoju Akademii MDP, leśniczy Konrad Szałkowski – za krzewienie wiedzy przyrodniczej w Akademii MDP, a także p. Maciej Prandota oraz firma „Strażak”. (Ostatnim akcentem ceremonii było wręczenie pamiątkowych upominków w postaci breloczka, które otrzymali wszyscy goście biorący udział w zebraniu). Po wyczerpaniu tej części porządku obrad, przystąpiono do realizacji formalnej części zebrania, którego przewodniczącym wybrano dh Krzysztofa Namedyńskiego.
Rycerze św. Floriana z Nadmy mają za sobą kolejny rok ciężkiej pracy społecznej, o czym można było się przekonać słuchając obszernego sprawozdania z działalności Zarządu i Jednostki OSP Nadma za 2017 rok, które przedstawił dh prezes Dariusz Wojda. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu jednostki, w czerwcu odbyło się nadzwyczajne walne zebranie wyborcze, na którym wyłoniono Zarząd w następującym składzie: Dariusz Wojda – prezes, Mariusz Cieślak – wiceprezes, Ewelina Marcinkiewicz – naczelnik, Kacper Walczuk – zastępca naczelnika, Paulina Jaworska – sekretarz, Adam Stankiewicz – gospodarz, Jadwiga Stankiewicz – skarbnik, Adam Cituk – kronikarz, ks. Grzegorz Mioduchowski – członek Zarządu.
Jednostka zrzeszała 41 członków, w tym 7 kobiet. Ponadto przy jednostce funkcjonuje również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Akademia MDP zrzeszająca 20 dzieci oraz sekcja sportowa.
W okresie sprawozdawczym druhowie OSP Nadma dysponowani byli 22 razy do działań ratowniczo-gaśniczych z ramienia PSP, w tym do 13 pożarów. Obok działalności ratowniczej, jednostka prowadziła działania prewencyjne w postaci pogadanek w szkołach oraz aktywnie angażowała się w działalność społeczną na terenie sołectwa i gminy. Obok działalności społecznej druhowie nie ustawali w wysiłkach nad rozwojem swojej jednostki. W minionym roku pozyskano sprzęt i wyposażenie przeciwpożarowe. Strażacy w czynie społecznym wybudowali ogrodzenie placu strażackiego i przeprowadzali prace porządkowe w tymczasowej remizie. Obok sprawozdania z działalności jednostki, zebrani zapoznani zostali także z obszernym sprawozdaniem z działalności Akademii MDP, prowadzącej szeroką działalność edukacyjną, rozwijającą i kulturalną dla dzieci w wieku od 6-11 lat. W dalszej części obrad przedstawiono również sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po których strażacy bezdyskusyjnie przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium Zarządowi. (Historyczne głosowanie, odbywające się po raz pierwszy przy użyciu mandatów zakończyło się jednomyślnym udzieleniem aprobaty dla działań Zarządu. Gratulujemy).
Kolejnym ważnym punktem obrad było przedstawienie ambitnego programu działalności na 2018 r. Jednym z celów będzie reaktywowanie Sekcji, które chwilowo nie działały, tj. Kobieca Drużyna Pożarnicza, Drużyna Piłki Nożnej, Sekcja Biegaczy, Sekcja Lotnicza, Sekcja Wokalno-Muzyczna. Ponadto, planowane jest m.in.: przyjęcie nowych członków, rozwój MDP, wybudowanie kapliczki św. Floriana oraz określenie potrzeb dla projektu strażnicy. Co istotne, szczególne wsparcie dla tego ostatniego projektu zapowiedzieli przedstawiciele samorządu.
– Przed jednostką ambitny rok. Zabezpieczono środki na rozpoczęcie projektowania strażnicy, na koniec tego roku będziemy mogli wykazać się projektem z pozwoleniem na budowę i mam nadzieję, że będzie to początek pięknej przygody OSP Nadma z nową strażnicą – zakomunikował burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, a wsparcie dla ambitnej idei budowy strażnicy, która w założeniu miałaby zostać ukończona w 2021 r. i służyć całej społeczności Nadmy zadeklarowali również obecni na zebraniu radni, na czele z przewodniczącym Krzysztofem Dobrzynieckim.
– Bardzo pięknie ojcowie naszego miasta przemawiali. Mam nadzieję, że nie okażecie się politykami, ale faktycznie ojcami naszej wspólnoty. Ochotnicze Straże Pożarne powinny być Waszym oczkiem w głowie. Więc, żeby ducha nie gasić, pozwólcie ludziom działać i wspierajcie ich w tej działalności – mówił dh kapelan ks. Grzegorz Mioduchowski, który błogosławiąc jednostkę, zaapelował także do jej członków „o ducha pokory w służbie przeciwpożarowej i szanowaniu ustalonej hierarchii”.
Podsumowując tegoroczne walne zebranie sprawozdawcze w OSP Nadma, należy podkreślić sprawny i profesjonalny sposób prowadzenia obrad, co wydaje się bardzo dobrze rokować na przyszłość jednostki. Zarządowi i Druhom życzymy pomyślności w realizowaniu ambitnych zamierzeń, służących dalszemu rozwojowi OSP w Nadmie.
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/R.L./

1 534 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sobotnia Gala wyborów Miss i koncert Natalii Kukulskiej

11 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce odbyła się Finałowa Gala Wyborów Miss Miasta Kobyłka. Imprezę rozpoczął wyjątkowy występ...

Zamknij