ggg ggg

Obchody Święta Niepodległości w Łochowie (13.11.2012)

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości w gminie i mieście Łochów obchodzono uroczyście i różnorodnie. W uroczystościach udział wzięli, m.in. przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego, starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, przedstawiciele Straży Pożarnej, samorządowcy gminy i miasta Łochów.                

               

 Tradycyjna uroczysta Msza Święta odbyła się w kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie. Po Mszy przed kościołem odbyło się wręczenie kluczyków do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego i poświęcenie nowego nabytku dla OSP w Łochowie ul. Węgrowska.
Dh Elżbieta Nurkiewicz odebrała kluczyki z rąk gości – Janiny Ewy Orzełowskiej i Wiesław Mariusz Raboszuka – członków Zarządu Województwa Mazowieckiego.
„W imieniu druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe naszej jednostki. To dzięki Państwa ofiarności mamy długo wyczekiwany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania P 400 z napędem 4×4, GCBA 5×36. To Wy przyczyniliście się do realizacji naszego celu oraz do spełnienia marzeń o tak nowoczesnym sprzęcie. Dzięki pozyskanemu pojazdowi, zwiększy się nasza efektywność i jakość ratowania życia i mienia ludzkiego.” – zwracała się do przybyłych przedstawicieli władz województwa, samorządowych oraz reprezentantów Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży

Pożarnej. Swoje podziękowania kierowała m.in. do osób wspierających starania jednostki:
-komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza,
– doradcy Komendanta Głównego PS- starszemu brygadierowi Ireneuszowi Królik oraz prezesowi Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski-Ryszardowi Gajewskiemu.
– Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski,
– komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Gustawa Mikołajczyka,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
– burmistrza Gminy i Miasta Łochów pana Mariana Dzięcioła.


Następnie goście, a także dh Stefan Teodorski, burmistrz Marian Dzięcioł, doradca Ireneusz Królik oraz sama komendant Elżbieta Nurkiewicz dokonali przecięcia wstęgi. Proboszcz parafii Łochów Ryszard Nicpoń obficie poświecił zarówno nowy wóz bojowy, jak i zgromadzonych gości.
St. brygadier Ireneusz Królik pogratulował otrzymanego sprzętu i życzył, aby jak najrzadziej ten sprzęt musiał wyjeżdżać do akcji, jeśli już, to tylu strażaków z niego wracało, co do akcji wyruszyło. W 94. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości gmina Łochów zaplanowała oddanie do użytku ulic: Świerkowej i Targowej, które zostały zbudowane i zmodernizowane dzięki dotacji unijnej przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013.                                                                            Całkowita wartość projektu – 2 834 106,57 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 85% w wysokości – 2 407 460,58 PLN. Inwestycja zrealizowana została w okresie: 16.11.2011 r. – 30.10.2012 r. przez Zakład Robót Budowlano-Inżynieryjnych „KROL” z Wołomina. Projektantami byli: PROMAK – Krzysztof Makowski z Sokołowa Podlaskiego (branża drogowa) i mgr inż. Roman Furmaniak – BPBK z Siedlec (branża sanitarna). Realizacja projektu miała za zadanie uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, związaną z doprowadzeniem sieci kanalizacji sanitarnej, a także zapewnienie dojazdu do terenu zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie,  z drogi krajowej nr 50 i nr 62. Dojazd będzie możliwy dzięki przebudowie drogi dojazdowej położonej pomiędzy drogą krajową nr 50 Mińsk Mazowiecki – Ostrów Mazowiecka ( mała obwodnica Warszawy) a drogą krajową Węgrów – Wyszków. Teren pod działalność gospodarcza został uzbrojony w sieć wodociągową już w latach poprzednich.


Projekt złożony jest z następujących elementów:
1. budową kanalizacji sanitarnej złożonej z:
– kanału grawitacyjnego zaprojektowanego z rur kielichowych PVC typu „S” o średnicy 0,315-0,20 długości 1,8 km
– kanału tłocznego z rur PE SDR17 o średnicy 0,09 długości 0,05 km,
– pompowni P8 – zbiornik z polimerobetonu z pompami zatapialnymi.


Ścieki ze zlewni pompowni P8, która jest elementem projektu będą odbierane przez system odbioru ścieków rozbudowany na terenie miasta i odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków  w Łochowie.
2. przebudowa ulicy Świerkowej odcinek od km 0+000 do km 0+612,54 i od km 0+000 do km 303,77 i ulicy Targowej odcinek od km. 0+000 do km. 0+577,52 w Łochowie wraz z kanalizacją deszczową oraz urządzeniami i obiektami związanymi z funkcjonowaniem ulic. Burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł witając gości i mieszkańców obu ulic (łączących się jakby w jedną drogę) stwierdził, że oddają drogę, której nie powinno być, ale jak widać cuda się zdarzają. Dzięki firmom usytuowanym wzdłuż tych ulic mogła ona powstać, ale też dzięki Firmie „KROL” z Wołomina i jej właściciela Włodzimierza Królika, który za 54% ceny kosztorysowej, czyli 2 mln 700 tys. zł drogę wykonał. Firma jak mówił burmistrz „Błysnęła wykonaniem” mimo początkowych obaw gminy.  Przecięcia wstęgi dokonali: poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski, członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Wiesław Mariusz Raboszuk, radna wojewódzka Elżbieta Lanz, starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, wykonawcy i mieszkanka ulicy Pani Beata. Kolejnym punktem obchodów 94. rocznicy Odzyskania Niepodległości była uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Łochowie na terenie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej. Andrzej Suchenek – przewodniczący Rady Miejskiej i jednocześnie gospodarz szkoły wraz z burmistrzem Łochowa Marianem Dzięciołem przywitali przybyłych na sesję gości i uczestników spotkania, którymi m.in. byli w/w wymienieni przedstawiciele władz województwa mazowieckiego, samorządowcy wszystkich szczebli tj. radni powiatu i gminy, przedstawiciele Straży Państwowej i Ochotniczej, dyrektorzy jednostek samorządów, dyrektorzy szkół, dyrektor Banku Spółdzielczego, prezes GS, przedsiębiorcy, sołtysi i zaprzyjaźnione osoby wspierające działania łochowskiego samorządu.  Referat okolicznościowy wygłosił Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, który opisał genezę zdarzeń leżących u podstaw osiągnięcia przez Polaków niepodległości. Opisał uwarunkowania polityczne i zdarzenia historyczne leżące u podstaw najpierw zaborów, a potem wykorzystywania odpowiednimi działaniami sytuacji państw zaborców, które w efekcie pozwoliły na ogłoszenie niepodległości. Jak wynikało z referatu toczyły się one miesiącami i nieomal przez skłócone między sobą frakcje polityczne mogły nie dopuścić do proklamowania niepodległości Polski. Zebrani usłyszeli jak i co podejmowała Rada Regencyjna na przestrzeni 1917 i 1918 roku, aby w konsekwencji proces przejmowania władzy doprowadził do jej powierzenia marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Wykład jak podsumowali gospodarze uroczystości był ciekawy i rozwijający wiedzę na temat dochodzenia do niepodległości od strony działań politycznych.  Kolejny punkt wiązał się ściśle z postawami patriotycznymi wpajanymi uczniom przez szkołę. Ogłoszono i przedstawiono finalistów etapu regionalnego konkursu „Ojczyzna – Polszczyzna” z LO w Łochowie. I miejsce uzyskała Martyna Rydzewska i to ona będzie reprezentować uczniów w dniach 30 XI – 1 XII na etapie krajowym we Wrocławiu. II miejsce zajęła Justyna Jasińska, III miejsce Norbert Bański. Kolejne zaś zajęli: Beata Bodzon z LO Sadowne, Anna Boguszewska – LO Łochów, Maria Dąbrowska – LO Warszawa, Jerzy Szeja – LO Łochów. Uroczystości były, więc okazją do przedstawienia i wyróżnienia utalentowanej młodzieży. Martyna Rydzewska zaprezentowała mowę konkursową, która zachwyciła jurorów, a podczas uroczystej sesji również obecnych tu gości i mieszkańców Łochowa. W dalszej części w programie artystycznym usłyszeli również Justynę Jasińską- laureatkę eliminacji ogólnopolskich konkursu recytatorskiego i Konkursu Norwidowskiego w Wyszkowie. Szczególnym okazał się występ pary utalentowanych uczniów łochowskiego LO: Emilii Śliwoskiej i Jarosława Gołaś. Do znanych i mniej znanych utworów poetyckich sami tworzą muzykę i ją wykonują. Emilia Śliwoska śpiewa i gra na pianinie, Jarosław Gołoś śpiewa i gra na gitarze. Na zakończenie wystąpił zespół uczniowski z bardzo dobrym wykonaniem utworu Marka Grechuty pt. „Kronika o Ojczyźnie”.
Wręczenie medali Heleny i Ignacego Jana Paderewskich przedstawimy naszym czytelnikom w kolejnym numerze KURIERA – W… – zapraszamy.
/Janina Czerwińska/ 

Galeria zdjęć

1 154 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyszkowskie Obchody Święta Niepodległości 2012 (13.11.2012)

W niedzielne południe tego szczególnego dla Polaków dnia - 11 listopada - dnia Święta Niepodległości, w najstarszym kościele wyszkowskim pw....

Zamknij