ggg ggg ggg ggg

Obchody 25-lecia Powiatu Ostrowskiego okazją do podziękowań za współpracę i przyczynienie się do rozwoju samorządu

12 stycznia 2024 r. w Klubie 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Ostrowskiego z udziałem samorządowców i osób zasłużonych dla powiatu.

Uroczystość 25 – lecia Powiatu Ostrowskiego była okazją do podziękowań za współpracę Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, Samorządowi Województwa Mazowieckiego, samorządom gminnym z terenu powiatu oraz osobom związanym z ziemią ostrowską. Gości przywitał starosta ostrowski Zbigniew Chrupek i przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Dorota Subda. Wśród gości witano szczególnie: poseł Marię Koc, radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Krzysztofa Winiarskiego oraz Mirosława Augustyniaka, burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera, wójta gminy Boguty Pianki Jędrzeja Drewnowskiego, wójta gminy Stary Lubotyń Ireneusza Gumkowskiego, wójta gminy Ostrów Mazowiecka Waldemara Brzostka, wójt gminy Zaręby Kościelne Urszulę Wołosiewicz, wójta gminy Wąsewo Rafała Kowalczyka, wójt gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę, wójt gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek, wójta gminy Nur Rafała Kruszewskiego, przedstawicielki Gminy Szulborze oraz Miasta i Gminy Brok. W spotkaniu wzięli udział również radni i przewodniczący Rady Powiatu i gmin z terenu powiatu. Zaproszeni zostali starostowie dotychczasowych kadencji, przedstawiciele firm i instytucji z terenu powiatu ostrowskiego. Nie zabrakło serdecznie witanych samorządowców z sąsiednich powiatów np. starosty powiatu ostrołęckiego Stanisława Kubła.
W bieżącym roku minęło 25 lat od wejścia w życie reformy administracyjnej. Reforma wprowadziła trójstopniowy podział terytorialny Polski: na województwa, powiaty i gminy, a 49 województw zastąpiono 16 województwami i przywrócono powiaty, które zostały zlikwidowane w PRL-u. Ustawę o samorządzie powiatowym uchwalono 5 czerwca 1998 roku.
23 listopada pierwszy starosta ostrowski Bogumił Brzózka, podczas uroczystości zorganizowanej na Zamku Królewskim, odebrał z rąk premiera Jerzego Buzka akt utworzenia powiatu ostrowskiego. Także w listopadzie zebrała się pierwsza Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i składała się z 35 radnych. Obecnie trwa VI kadencja rady, a radnych jest 19. Powiat ostrowski liczy obecnie około 75 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia to 1218 km2.
Po powitaniach odbył się wykład pochodzącego z powiatu ostrowskiego profesora Adama Dobrońskiego, który przedstawił historię ziemi ostrowskiej od czasu pierwszych wzmianek na temat powstania kasztelani i innych struktur zarządzających tymi ziemiami, aż do czasów współczesnych. Wykład był chwilami bardzo szczegółowy, ale też przybliżający proces tworzenia się samorządowych struktur. Następnie zebrani obejrzeli krótki film podsumowujący 25 lat powiatu: od pierwszej do obecnej – szóstej kadencji.
W trakcie filmu wysłuchano wypowiedzi starosty Zbigniewa Chrupka, który przedstawił najważniejsze inwestycje minionych 25 lat, skupiając się na tych dotyczących modernizacji dróg powiatowych oraz placówek edukacyjnych, które są pod opieką powiatu. I tak: od 1999 do 2023 roku zmodernizowano 407 km dróg powiatowych (całkowita długość dróg powiatowych to ok.
470 km) za blisko 294 mln złotych. Starosta szczególnie podkreślał pomoc gmin, która wynosiła ok. 54 mln zł
oraz dofinansowania zewnętrzne – prawie 158 mln zł. Rząd polski skierował ogromne wsparcie na potrzeby samorządów. Słowa podziękowania skierował nie tylko do polskiego rządu, ale też samorządu województwa mazowieckiego, a szczególnie do gminnych radnych z całego powiatu ostrowskiego, gdyż każda gmina oddaje część swoich przychodów na rzecz powiatu.
Uroczystość była okazją do docenienia samorządu i radni wojewódzcy: Mirosław Augustyniak i Krzysztof Winiarski, w imieniu marszałka województwa mazowieckiego wręczyli dyplom uznania Powiatowi Ostrowskiemu
,,z okazji jubileuszu w podziękowaniu za wkład w rozwój społeczno-gospodarczy województwa mazowieckiego oraz umacnianie samorządności Mazowsza”. Dyplom odebrał starosta Zbigniew Chrupek wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Dorota Subdą. Wręczyli medale Pro Masovia, które otrzymali: Lech Niegierysz (wieloletni kierownik Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowi Mazowieckiej) i Franciszek Kesler (właściciel gospodarstwa rolnego w Starym Lubiejewie, producent oleju rzepakowego). Z kolei wyróżnienia imienne dyplomami uznania najbardziej zasłużonych samorządowców z powiatu i osoby, które przyczyniły się do jego rozwoju otrzymał Jan Chodkowski (w zastępstwie senatora z byłego województwa ostrołęckiego dyplom odebrała jego córka, Hanna) oraz starostowie i przewodniczący rad minionych i obecnej kadencji: Krzysztof Kołodziejczyk, Jerzy Bauer, Bożena Kordek, Dariusz Rafalik, Zbigniew Kamiński, Urszula Wołosiewicz, Józef Rostkowski, Dorota Subda i Zbigniew Chrupek. Coroczną nagrodę Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymała Agnieszka Krasinkiewicz – wieloletnia instruktorka teatralna, pracownik Klubu Garnizonowego przy 22 WOK w Komorowie w latach 1989 – 2023, pomysłodawczyni konkursu recytatorskiego o zasięgu powiatowym pt. ,,Ocalić od zapomnienia”. Podziękowano także radnym: Mirosławowi Augustyniakowi i Krzysztofowi Winiarskiemu oraz wszystkim wójtom i burmistrzom za doskonałą współpracę z Powiatem Ostrowskim.
Poseł na Sejm RP, Maria Koc w swoim wystąpieniu skierowanym do samorządowców pogratulowała
25 owocnych lat i podziękowała za ciężką pracę. „Można pogratulować tej wspaniałej współpracy między starostą a gminami. Ta współpraca jest kluczowa, by te powiaty, gminy mogły się rozwijać. Ta historia ziemi ostrowskiej sięga kilka wieków wstecz – jesteście Państwo spadkobiercami tej historii. Myślę, że nie ma dobrej przyszłości bez tej pamięci o przeszłości. Każdy z nas poprzez te małe i większe miejscowości poznaje swoją historię, czuje miłość do tych większych społeczności i do Polski.” – podkreślała poseł Maria Koc. Głos zabierali również inni goście i mieszkańcy powiatu ostrowskiego. Uroczystość zakończono koncertem zespołu Mikstura, a następnie zaproszono uczestników na obiad.

/J.Cz./

212 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Strażnica OSP Króle Duże

W grudniu 2023 r. zakończono inwestycję pn. ,,Remont strażnicy OSP w Królach Dużych”. Koszt całkowity zadania wyniósł 28 750,00 zł...

Zamknij