ggg ggg ggg

O planowanej drodze ekspresowej S50 na Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

W ubiegły czwartek, 11 marca burmistrz Serocka Artur Borkowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas którego przedstawił radnym Sejmiku stanowisko Miasta i Gminy Serock odnośnie planowanej inwestycji GDDKiA, dotyczącej budowy drogi ekspresowej S50.

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego skoncentrowali się na omówieniu znajdujących się na etapie studium korytarzowego prac przygotowawczych budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu A50 i S50 oraz drogi ekspresowej S10.
(Opracowane przez GDDKiA warianty korytarzowe zostały przedstawione podczas styczniowych spotkań).
Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Tomasz Lewandowski zwrócił uwagę, że wskazane przez GDDKiA warianty preferowanych korytarzy, mogą kolidować z odcinkami dróg wojewódzkich.
Radni zapoznali się z koncepcją przyjęcia innego, alternatywnego korytarza jednego z odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, którą w imieniu samorządowców i mieszkańców kilku gmin przedstawili: burmistrzowie Serocka Artur Borkowski oraz Radzymina Krzysztof Chaciński.
Warto podkreślić, że władze Serocka, Radzymina i innych samorządów zjednoczonych wokół tematu potencjalnego przebiegu trasy, prowadzą wspólne rozmowy odnośnie planowanego przedsięwzięcia.
Według samorządowców podstawę do dyskusji o docelowym przebiegu, powinien stanowić tzw. „wariant północny” trasy. Będzie on mniej ingerował w środowisko naturalne, infrastrukturę gminną, czy układ przestrzenny wszystkich zainteresowanych miast i gmin.
Umożliwienie wystąpienia na Komisji przedstawicielom samorządów zjednoczonych wokół tego tematu, daje nadzieję na poparcie ich stanowiska przez radnych Sejmiku. Samorządowcy mają nadzieję, że w dalszej kolejności umożliwi to realny dialog z inwestorem – GDDKiA i wzięcie przez niego pod uwagę proponowanych rozwiązań.
(Niestety, pomimo przyjętego zaproszenia, w obradach Komisji nie wziął udziału przedstawiciel GDDKiA).
W tej chwili działania włodarzy Serocka, Radzymina i innych gmin zmierzają do wypracowania wspólnego stanowiska, które w formie listu intencyjnego zostanie przekazane przedstawicielom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwu Infrastruktury.
Jak zapewniono, Komisja Rozwoju Gospodarczego Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego powróci do sprawy właśnie po otrzymaniu rzeczonego Stanowiska, uzgodnionego przez wszystkie zainteresowane samorządy lokalne.
Budowa drogi S50 i projekt planowanej dużej obwodnicy aglomeracji warszawskiej budzi ogromne emocje społeczne w wielu polskich samorządach.
Trudno nie odnieść wrażenia, że żaden z proponowanych wariantów dla gminy Serock i innych miejscowości nie jest idealny.
Patrząc jednak realnie na sytuację samorządowcy mogą zjednoczyć siły, aby wypracować rozwiązanie, które zrekompensuje społecznościom lokalnym niedogodności związane z przebiegiem trasy, kierując uwagę na możliwości rozwoju, jakie mogą pojawić się po wdrożeniu rozwiązań zaproponowanych przez władze Serocka, Radzymina i innych samorządów zjednoczonych wokół sprawy.

/opr. KW,
źródło: UMiG Serock, SWM/

830 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podziękowanie za wierną służbę dla Rudiego

Wczoraj na emeryturę odszedł Gabedul - policyjny pies wyszkolony między innymi do patrolowania niebezpiecznych miejsc i odnajdowania śladów ludzkich. Swoją...

Zamknij