ggg ggg ggg

Nowoczesny sprzęt dla Strażaków: KP PSP Wołomin, OSP Roszczep, OSP Stare Załubice, OSP Ślężany i OSP Chajęty!

We wtorek, 7 lutego na terenie strażnicy OSP Roszczep (Gm. Klembów) odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której nastąpiło przekazanie samochodów, łodzi, nowoczesnego sprzętu pożarniczego i ratowniczego o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie oraz czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Wołomińskiego.

W pierwszy wtorek lutego, w gościnnych progach strażnicy OSP Roszczep odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której nastąpiło oficjalne przekazanie nowoczesnego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze Starych Załubic, Roszczepu, Chajęt i Ślężan, a także dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie.
Zgodnie z ceremoniałem, zbiórkę zainaugurowało złożenie meldunku Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przez dowódcę uroczystości. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Wołominie oraz odegrano i odśpiewano hymn państwowy.
Licznie zgromadzonych gości i strażaków powitał Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Bogusław Majchrzak. W uroczystości udział wzięli m.in.:
Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Gonera, Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Bogusław Majchrzak, Szef Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Prószyński, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Wójt Klembowa Rafał Mathiak, Wójt Dąbrówki dh Radosław Korzeniewski, Burmistrz Jadowa
dh Dariusz Kokoszka, Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, Burmistrz Zielonki Kamil Michał Iwandowski, Burmistrz Marek Jacek Orych, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacperczak, przedstawiciele Zarządów jednostek OSP, przedstawiciele KP PSP Wołomin oraz samorządowcy z terenu powiatu.
Po oficjalnym powitaniu przyszedł czas na ceremonię wręczenia aktów przekazania pojazdów i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP, a także nowych samochodów dla KP PSP Wołomin.
Warto nadmienić, że łączna wartość przekazanego wyposażenia służącego ratowaniu życia i mienia mieszkańców wynosi ponad 1,3 mln złotych. Środki na zakup sprzętu i wyposażenia pochodziły z następujących źródeł: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach dotacji KSRG, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Dąbrówka, Gminy Jadów, Gminy Klembów, Gminy Wołomin, Gminy Zielonka oraz wkładu własnego jednostek OSP.
– Serdecznie dziękuję Strażakom, Druhom i Druhnom za Waszą służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wołomińskiego. Dziękuję również wszystkim samorządom i instytucjom, które wsparły zakup nowoczesnego sprzętu. Wartość przekazanego sprzętu świadczy o bardzo dobrej współpracy na linii rząd-samorząd, co przyczynia się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców – powiedział Starosta Adam Lubiak.
Podziękowania za doskonałą współpracę przekazał również Szef Gabinetu Politycznego MSWiA, a zarazem Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Michał Prószyński, kierując słowa uznania pod adresem Komendanta Powiatowego PSP, Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka, Wójta Klembowa Rafała Mathiaka i Wójta Dąbrówki Radosława Korzeniewskiego, których zaangażowanie przyczyniło się do pozyskania nowoczesnego wyposażenia dla jednostek OSP z terenu obydwu gmin. – To dzięki Wam udaje się tak skutecznie poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Wołomińskiego i Waszych gmin – podkreślił Michał Prószyński.
Na zakończenie uroczystości podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych na zakup sprzętu pożarniczego, złożyli także przedstawiciele czterech doposażonych jednostek OSP oraz KP PSP Wołomin.
Na wyposażenie Strażaków trafił następujący sprzęt:

KP PSP WOŁOMIN:
Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370 o oznaczeniu GCBA 5/24. Samochód ze zbiornikiem wody o pojemności 5000 litrów i zbiornik na środek pianotwórczy 500 litrów. Pojazd został zabudowany przez firmę Szczęśniak. Kabina firmy Scania może poszczycić się jedną z największych przestrzeni dla załogi. Zabudowa sprzętowa wykonana z aluminium oraz z układem skrytek 3+3+1 to idealny kompromis pomiędzy ilością przewożonego sprzętu, a objętością środków gaśniczych. Łączna wartość pojazdu i wyposażenia to 402z394,50 zł. Zakup współfinansowany przez: KG PSP – 264 205,00 zł, NFOŚiGW – 835 795,00 zł, Gminę Wołomin – 99 983,00 zł, Gminę Marki – 39 993,00 zł, Gminę Jadów – 22 996,00 zł, Gminę Dąbrówka – 14 998,00 zł.

Samochód lekki operacyjny Suzuki Vitara (który zastąpi wysłużony samochód osobowy SLOp Ford Focus z 2007 r.); Radiotelefon przewoźny Heytera; Aparaty ucieczkowe – 2 szt. Łączna wartość pojazdu i wyposażenia to 150 000,00 zł. Zakup współfinansowany przez: Gminę Jadów – 100 000 zł, Gminę Zielonka – 50 000 zł.

Na wyposażenie KP PSP Wołomin trafił m.in. ciężki wóz gaśniczy na podwoziu Scania P370.

OSP STARE ZAŁUBICE (Gm. Radzymin):
Wielofunkcyjna płaskodenna łódź ratownicza HR600 na przyczepie WIDPOL P750 OSP, przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Wyposażona w silnik zaburtowy Yamaha F 25 GMHS 0 mocy: 25 KM.
Wyposażenie dodatkowe: Kamizelki asekuracyjne – 2 szt.; Kamizelki ratunkowe – 10 szt.; Pagaje min 140 cm z mocowaniem – 1 kpl.; Reflektor (szperacz) przystosowany do pracy na łodzi o poziomie światła min. 2000 lumenów – 1 szt.; Bosak teleskopowy z mocowaniem min. 2 m ; Koło ratunkowe z uchwytem, zamontowane na łodzi, zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie transportu; Rzutka ratunkowa z uchwytem, zamontowane na łodzi, zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie transportu. Łączna wartość łodzi i wyposażenia to 100 000,00 zł ze środków KW PSP Warszawa.

Do jednostki OSP St. Załubice trafiła łódź ratownicza HR600 z wyposażeniem.

OSP ROSZCZEP (Gm. Klembów):
Lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą Toyota Hilux z modyfikacją Artric Truck. Samochód na podwoziu pickup. Na pojeździe wykonana została zabudowa przez firmę STEELER, zamontowano agregat gaśniczy, wyposażony w zbiornik 400 l i linię gaśniczą na zwijadle o długości 60 m oraz dodatkowe wyposażenie w postaci progów, płyt osłonowych podwozia, oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego. Łączna wartość pojazdu i wyposażenia to 402 394,50 zł. Zakup współfinansowany przez: WFOŚiGW – 115 000,00 zł, OSP Roszczep – 102 394,50 zł, Gminę Klembów – 90 000,00 zł, Urząd Marszałkowski WM – 80 000,00 zł, KSRG – 15 000,00 zł.

OSP Roszczep pozyskała lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą Toyota Hilux.

OSP CHAJĘTY (Gm. Dąbrówka):
Zestaw agregatu mobilnego o dużej mocy P110-3 w wyciszonej zabudowie na przyczepie. Łączna wartość wyposażenia to 146 997,30 zł. Zakup współfinansowany przez: Gminę Dąbrówka – 70 000,00 zł, WFOŚiGW – 42 000,00 zł, MSWiA – 35 000,00 zł.

OSP ŚLĘŻANY (Gm. Dąbrówka):
Can-Am Traxter XMR HD10 – specjalny pojazd ATV wyposażony we wzmocnioną konstrukcję klatkową, która zabezpiecza ratowników. Przeznaczony m.in. do działań związanych z zagrożeniami powodziowymi oraz poszukiwaniem zaginionych w trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych. Dodatkowe wyposażenie: Szperacz dalekosiężny LED 150 W; Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego. Modulator, głośnik, stroboskopy LED; Radiotelefon przewoźny Motorola GM-360; wyciągarka o uciągu 2041 kg. Łączna wartość pojazdu i wyposażenia to 154 441,00 zł. Zakup współfinansowany przez: KG PSP –
74 582,18 zł, Gminę Dąbrówka –
75 000 zł, OSP Ślężany – 4858,82 zł.

/opr. R.L.; źródło: KP PSP Wołomin,
Powiat Wołomiński/

651 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ferie Zimowe Gmina Brańszczyk

Zamknij