ggg ggg ggg

Nowi nauczyciele mianowani w Ząbkach

Miło nam poinformować, że wraz z nowym rokiem szkolnym ząbkowskiej oświacie przybędzie dwudziestu sześciu nauczycieli mianowanych. W ubiegły piątek, 26 sierpnia w Urzędzie Miasta Ząbki odbyła się uroczystość wręczenia pedagogom Aktu Nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

Wszyscy nauczyciele, ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przystąpili zgodnie z wymaganą procedurą do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki i zdali egzamin.
(Do Urzędu Miasta Ząbki wpłynęło 26 wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego od nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki. Wnioski wraz z dołączoną dokumentacją spełniały wymogi formalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie).
Uroczyste wręczenie Aktów Nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbyło się w ząbkowskim magistracie w ostatni piątek sierpnia.
Akty wręczyła Sekretarz Miasta Ząbki p. Patrycja Żołnierzak. Ceremonia odbyła się w obecności gości reprezentujących ząbkowski samorząd i oświatę, wśród których znaleźli się m.in.: Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej p. Ewa Wiśniewska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 p. Iwona Trzcińska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 p. Barbara Kuta, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 p. Aneta Misiewicz-Przyborowska, Wicedyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 p. Agnieszka Neuff, a także przedstawiciel Publicznego Przedszkola Nr 2 p. Marzena Sobolewska.
Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali serdecznie powitani przez Panią Sekretarz, która następnie podziękowała nauczycielom za pracę dydaktyczno-wychowawczą, pogratulowała zdanego egzaminu i wręczyła Akty Nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Miasto Ząbki. Awanse otrzymali Państwo:
Katarzyna Chudzik – nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach; Renata Bilman-Sikora – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach; Martyna Ratyńska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach; Agnieszka Kalata –nauczyciel matematyki, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach; Monika Wyszyńska –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach; Renata Saracen – nauczyciel języka angielskiego, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach; Agnieszka Rokicka – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach; Ewelina Dylak – psycholog, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach; Magdalena Guz – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach; Małgorzata Szewczak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach; Sebastian Więch – nauczyciel wychowania fizycznego, zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach; Dariusz Krupiński – nauczyciel języka angielskiego, zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach; Agnieszka Moczydłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach; Urszula Grygorczyk – terapeuta integracji sensorycznej, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach; Marzena Niemyjska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach; Agnieszka Jońca – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach; Magdalena Bednarska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach; Katarzyna Koch – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach; Filomena Konopka – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach; Małgorzata Horszczaruk –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach; Katarzyna Kędzierska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach; Małgorzata Kowalczyk-Siekierko – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach; Elżbieta Kołodziej – nauczyciel języka polskiego, zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach; Zbigniew Bodecki –nauczyciel etyki, zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach; Paweł Jedliński – nauczyciel muzyki, zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach; Marek Trębicki – nauczyciel historii, zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach.
Podczas uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, zgodnie z art.15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, potwierdzając podpisem na Akcie Ślubowania jego złożenie.
Po uroczystym wręczeniu Aktów Nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ślubowaniu, Sekretarz Miasta Ząbki raz jeszcze pogratulowała nauczycielom uzyskania stopnia awansu zawodowego, życząc sukcesów zawodowych, radości z wykonywania zawodu nauczyciela i powodzenia w życiu osobistym.
/opr. KW, źródło: Referat Oświaty
i Polityki Społecznej UM Ząbki/

733 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podsumowanie III edycji akcji „Lato z Uśmiechem”

Wakacje dobiegają końca, więc czas na podsumowanie trzeciej edycji „Lata z Uśmiechem”, zrealizowanej z myślą o uczniach z niepełnosprawnościami na...

Zamknij