ggg ggg
ggg ggg

Nowe połączenie autobusowe organizowane przez Powiat Wyszkowski

18 lipca br. weszła w życie ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki rządowemu programowi, którego głównym celem jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych, samorządy będące organizatorem publicznego transportu zbiorowego mogą starać się o dofinansowanie deficytowych połączeń. Z tej możliwości zamierza skorzystać również Powiat Wyszkowski, który 12 sierpnia złożył wniosek do wojewody.

 

Mając na uwadze likwidowanie wykluczenia komunikacyjnego, Powiat Wyszkowski planuje uruchomienie nowej linii autobusowej o długości ok. 51 km na trasie Wyszków- Brańszczyk- Białebłoto-Kobyla- Wyszków. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wyłonienia operatora trasy pierwszy autobus na wnioskowanej linii pojawiłby się już na początku września, co zbiegnie się z rozpoczęciem nauki w wyszkowskich szkołach średnich uczniów tzw. „podwójnego rocznika”. Planowane są dwa kursy, poranny, który dotrze do Wyszkowa przed godziną 8.00 oraz popołudniowy. Przed podjęciem decyzji o uruchomieniu nowego połączenia, członkowie Zarządu Powiatu prowadzili rozmowy z gminnymi samorządami. Od ponad roku na terenie Wyszkowa i okolic nie działają przewozy autobusowe realizowane przez PKS. Gmina Brańszczyk zgłosiła trasę, na której od wielu lat nie funkcjonuje regularny przewóz, tym samym stwarzając mieszkańcom problemy z dotarciem do miasta. Od końca zeszłego roku, mieszkańcy powiatu mają możliwość wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb przewozowych. Ze zgromadzonych dotychczas danych wynika, że największy brak połączeń autobusowych na terenie powiatu odczuwają uczniowie mieszkający poza miastem. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, powiat postara się uruchomić testowe połączenie w okresie od września do grudnia br., z możliwością przedłużenia w roku 2020.
Warunkiem otrzymania wsparcia jest między innymi uruchomienie linii, która nie funkcjonowała minimum 3 miesiące przed 18 lipca 2019r. Oczekiwane wsparcie ze środków Funduszu to dopłata 1zł do 1 wozokilometra. Na barkach powiatu będzie spoczywało pokrycie ze środków własnych minimum 10% kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej. Warto zaznaczyć, że pozyskanie środków z programu rządowego nie przekreśla możliwości ubiegania się o dopłaty do utraconych przychodów w związku ze stosowaniem biletów ulgowych, które wypłacane są przez samorząd województwa.
Czas na złożenie wniosku o dofinansowanie mija z dniem 12 sierpnia. Dzięki sprawnej pracy Zarządu i pracowników starostwa, mimo bardzo krótkiego czasu na przygotowanie projektu (m.in. sporządzenie graficznego przebiegu linii, oszacowanie długości trasy, ustalenie rozkładu jazdy, sieci przystanków, częstotliwości kursów czy wyliczenia planowanej wielkości pracy eksploatacyjnej na linii komunikacyjnej) kompletny wniosek trafi do wojewody w terminie. Wśród kryteriów, na podstawie których wojewoda rozdzieli środki pomiędzy samorządami znajdują się m. in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zaplanowane zostało spotkanie z wójtami gmin i przewoźnikami prowadzącymi przewozy regularne na terenie powiatu, na którym zostaną przedstawione zasady działania funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i możliwości jakie stwarza. Przedmiotem rozmów będzie również temat dostosowania aktualnych rozkładów jazdy autobusów do zwiększonej liczby uczniów dojeżdżających do szkół średnich od nowego roku szkolnego 2019/2020, zwłaszcza na drugą zmianę.
Linia autobusowa na terenie Gminy Brańszczyk jest pierwszą, którą powiat zamierza uruchomić w ramach wykonywania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego. Przez 4 miesiące funkcjonowania połączenia, powiat będzie analizował liczbę podróżujących autobusem na wyznaczonej trasie, poniesione koszty oraz sam mechanizm dofinansowania. Władze powiatu liczą, że dzięki nowemu połączeniu mieszkańcy mniejszych miejscowości, zwłaszcza młodzież szkolna, autobusem współfinansowanym ze środków publicznych, sprawniej dotrze do szkoły, pracy czy szpitala. Zakłada się również, że zainicjowanie nowej linii autobusowej będzie zapowiedzią uruchomienia siatki kolejnych połączeń lokalnych na terenie powiatu wyszkowskiego.
Nabór wniosków na dofinansowanie linii autobusowych z budżetu Funduszu na kolejny 2020r. rusza już w październiku. Do końca 2019 r. na wsparcie lokalnych linii autobusowych z budżetu państwa zostanie przeznaczonych 300 mln złotych (z tego blisko 20 mln PLN dla województwa mazowieckiego), w kolejnym latach 800 mln złotych rocznie.

/Info Starostwo Powiatowe
w Wyszkowie/

208 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Święto rolników – Dożynki Gminno-Powiatowe w Obrytem

11 sierpnia 2019 r. odbyły się DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE, zorganizowane w Obrytem wspólnie przez władze gminy Obryte i samorząd powiatu pułtuskiego....

Zamknij