ggg ggg
ggg ggg

Nowe oblicze „Babci Jedynki”

Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, docieplone ściany i wymieniony dach, nowa kotłownia z wykorzystaniem kotła gazowego wspomaganego pompami ciepła i instalacja fotowoltaiczna, nowa drewniana elewacja. Tak nowe oblicze zaprezentowała słynna „Babcia Jedynka”, czyli Szkoła Nr 1 w Łochowie po zakończonej termomodernizacji.

Szkoła wygląda jak nowa. Generalny remont zmienił diametralnie wnętrze budynku. . Przybyło nowych pomieszczeń, sale lekcyjne stały się przestronne i nowoczesne. Z tej właśnie okazji 30 maja odbyło się wyjątkowe spotkanie – uroczyście oddano nowo zmodernizowane budynki szkolne, w których już w jednym z nich od września uczą się dzieci. Wśród zaproszonych gości byli: Marszałek Senatu RP Maria Koc, Marszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Marek Renik Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Robert Gołaszewski Burmistrz Łochowa, Małgorzata Łotarska Wiceburmistrz Łochowa, Urszula Kalinowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie wraz z Radnymi RM w Łochowie, Wicekurator MKO Dorota Skrzypek, Agnieszka Ludwin Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Agnieszka Pytkowska Główny Specjalista Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Krzysztof Szulim Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Łochowie wraz z dyrektorami placówek oświatowych, Maria Komuda Skarbnik Gminy Łochów, Mirosław Widlicki Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Warszawa Wschód, główni wykonawcy termomodernizacji: przedstawiciele firmy LEBART i BUDOMUR, Elżbieta Mech Inspektor ds. koordynowania i rozliczania projektów z Funduszy Europejskich, Grzegorz Pieniak Naczelnik WGKI Urzędu Miejskiego w Łochowie, Artur Lis Dyrektor Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury i Nauczyciele Seniorzy. Na początku Burmistrz Robert Gołaszewski przypomniał, że inwestycja nie byłaby możliwa bez dofinansowania w ramach celowego programu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla projektów realizowanych w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. W trakcie uroczystości Magdalena Sobiczewska Dyrektor Szkoły Nr 1 wraz z Łukaszem Wysockim Przewodniczącym Rady Rodziców, wręczyli Medale „Przyjaciela Jedynki”, jako wyraz świadectwa okazanej przyjaźni wychowankom „Babci Jedynki”. Następnie uczniowie SP Nr 1 zaprezentowali zaproszonym gościom swoje talenty. W programie artystycznym znalazły się występy wokalne, taneczne i chyba najbardziej wzruszające występy najmłodszych wychowanków szkoły. Magdalena Sobiczewska powiedziała „ Nie jest przypadkowe to, że nosimy zaszczytne imię BAONU NADBUŻAŃSKIEGO ARMII KRAJOWEJ – z którego jesteśmy bardzo dumni”. I dzieci to potwierdziły. W cudowny sposób przedstawiły historię ponad stuletniej szkoły i historię sztandaru szkoły. Po akademii głos zabrali Goście. „Każde dziecko, każdy młody człowiek kończąc tę szkołę, tak jak śpiewacie w swoim hymnie, może sięgnąć gwiazd. Ucząc się w tak dobrej szkole, wynosząc z tej szkoły dobrą wiedzę i dobre patriotyczne wychowanie można bardzo wiele osiągnąć” -tymi słowami zwróciła się do dzieci Maria Koc, życząc też sukcesów i samych celujących ocen na świadectwach, a szkole następnych stu lat. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu budynku przez Proboszcza parafii Łochów Romana Kowerdzieja, Goście uczestniczący w uroczystości zwiedzili nowo otwarte sale szkolne. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem dokonanych zmian i stworzonych wspaniałych warunków do pracy i nauki. Tak jak powiedziała Pani Marszałek Ewa Orzełowska „Warto walczyć o marzenia”. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I” – to nazwa przedsięwzięcia, dzięki któremu doszło do modernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie. Zakres robót budowlanych obejmował termomodernizację dwóch budynków poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w budynkach, które charakteryzują się dużą energochłonnością.
Zakres prac w ramach termomodernizacji:
Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, Docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową, Wymiana warstw podłogowych na parterze (budynek drewniany), Docieplenie stropu pod dachem i wymiana pokrycia dachowego (budynek drewniany), Wy
miana stolarki okiennej i drzwiowej, Budowa kotłowni

z wykorzystaniem kotła gazowego wspomaganego pompami ciepła, Montaż instalacji c.o., Przebudowa instalacji c.w.u., Montaż instalacji fotowoltaicznej. Wykonano również niezbędne prace dodatkowe: wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym, wyrównanie poziomu podłogi w budynku drewnianym wraz z wymianą drzwi wewnętrznych, wykonanie linii zasilającej WLZ, montaż zbiornika gazowego.
Prace poza projektem: Malowanie dachu (budynek murowany) – 34 800,00, Trwające prace: Modernizacja 1-go piętra: 69 821,16.
Źródła finansowania w ramach projektu:
Łącznie w ramach projektu: 2 888 040,00. Dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 619 783,27. Wkład własny w ramach projektu: 1 268 256,73. Koszt zakończonych prac łącznie: 2 996 661,12. Koszt prac wraz z pracami trwającymi 3 066 482,28. Kwota końcowa wydatków na modernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie:
3 101 282,28.
Dzięki zwiększeniu komfortu cieplnego, stworzone zostały optymalne warunki do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli. Projekt pozwolił także na zmniejszenie nakładów na ogrzewanie obiektów oraz zwiększenie oszczędności energii. /Info/

664 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

3 czerwca na starorzeczu Lipieniec w Gminie Łochów pod patronatem Burmistrza Łochowa odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka....

Zamknij