ggg

Nowatorskie rozwiązania przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Udrzynku

19 października 2022 r. w gminie Brańszczyk zapisał się, jako dzień szczególny
dla samorządu i mieszkańców. Uroczyście została otwarta po remoncie i modernizacji oraz dobudowaniu nowej części oczyszczalnia ścieków w Udrzynku.

W dniu 19 października w Udrzynku (gmina Brańszczyk) miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie oczyszczalni ścieków. Zebranych przywitała sekretarz gminy Beata Wójcik oraz wójt gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski wraz z towarzyszącymi mu osobami: przewodniczącą Rady Gminy Brańszczyk Ewą Beatą Wielgolaską, skarbnik Katarzyną Kempistą, proboszczem parafii Poręba ks. prałatem Andrzejem Grzybowskim, który po zakończeniu części oficjalnej dokonał uroczystego poświęcenia inwestycji. Wśród obecnych byli: poseł na Sejm RP Maciej Górski, dyrektor Gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przemysław Bednarski, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Radosław Stachacz, kierownik Delegatury Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Grabowski, radny Powiatu Wyszkowskiego Waldemar Sobczak, prodziekan ds. finansowych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Łukasz Drewniak, przedstawicielki Banku Gospodarstwa Krajowego: Agnieszka Bar – dyrektor Rozwoju Regionu oraz Agata Sobolewska – ekspert w zakresie współpracy z sektorem samorządowym, nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków Waldemar Wańczyk.
Uczestniczyli również gospodarze okolicznych gmin: wójt gminy Dębowa Kłoda Grażyna Lamczyk, wójt gminy Jadów Dariusz Kokoszka, zastępca wójta gminy Jabłonna Marcin Michalski wraz z delegacją, wójt gminy Poświętne Sylwester Niźnik wraz z delegacją, wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak wraz z delegacją, wójt gminy Prażmów Jan Adam Dąbek wraz z delegacją, wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski, wójt gminy Wolanów Ewa Markowska-Bzducha wraz z delegacją. W otwarciu oczyszczalni wzięli udział przedstawiciele wykonawcy inwestycji: Łukasz Rodek – pełnomocnik Konsorcjum Dekonta a.s- RDLS sp. z o.o. wraz z delegacją, a także inspektorzy nadzoru inwestycji Anna Macierakowska i Adam Śliwka, pracownicy Urzędu Gminy Brańszczyk. Obecni byli również sołtysi i mieszkańcy społeczności Udrzynka, Udrzyna i Poręby.
Jak informowała na wstępie sekretarz gminy Beata Wójcik:
„Przedmiotem inwestycji był remont i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków. Wykonawcą zadania było Konsorcjum Dekonta a.s- RDLS sp. z o.o. ul. Miecznikowa 1/5a, 02-096 Warszawa. Natomiast nadzór inwestorski pełniła firma AQUA INŻYNIERIA OBSŁUGA INWESTYCJI Mariusz Macierakowski. Całkowita wartość inwestycji to
6 469 564,82 zł. Gmina na ten cel otrzymała pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 133 016,00 zł na preferencyjnych warunkach, z możliwością umorzenia w 50% w 2027 roku. Inwestycja obejmowała remont istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową istniejącego obiektu o system hydrofitowy, dostawę oraz montaż urządzeń i wyposażenia oczyszczalni o przepustowości łącznej 400 m3/d. Inwestycja była realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w technologii pracującej w systemie niskoobciążonego osadu czynnego z przepływem podpowierzchniowym, ze złożem hydrofitowym o pionowym i poziomym przepływie, nasadzonym trzciną pospolitą i miskantem olbrzymim. Rozbudowa oczyszczalni umożliwi w przyszłości podłączenie do niej kolejnych miejscowości, tj. Tuchlina, Nowych i Starych Bud.” Przedstawiła program uroczystości i zaprosiła zebranych na II część obchodów do Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie. Po czym głos zabrał gospodarz gminy prof. Wiesław Przybylski, który omówił inwestycję oraz szczegóły przyjęcia i zrealizowania nowatorskiego projektu, jakim jest zbudowana nowa część oczyszczalni. Jak podkreślał wójt oczyszczalnia w Udrzynie jest trzecią w Polsce, która ma wprowadzony nowy system, tzw. pasywny z oczyszczaniem opartym o system filtrów poziomych i pionowych wypełnionych złożem mineralnym połączonym z zaangażowaniem drobnoustrojów i roślin. Wójt Wiesław Przybylski podkreślał znaczenie inwestycji:
„Szanowni Państwo spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystym otwarciu naszej bardzo ważnej oczyszczalni ścieków w Udrzynku. Pod względem kosztów jest to nasza największa inwestycja spośród dotychczasowych jakie wykonaliśmy przez 4 lata obecnej VIII kadencji Rady Gminy Brańszczyk. Cała historia rozpoczęła się wiosną 2019 roku, kiedy to dotychczasowa oczyszczalnia uległa awarii. Musieliśmy wtedy podjąć działania zmierzające do jak najszybszej naprawy i modernizacji pracując pod presją czasu. Oczyszczalnia była już przestarzała i przeciążona. Gminie Brańszczyk groziły znaczne kary za zanieczyszczanie środowiska. Owszem, w Urzędzie był projekt modernizacji i rozbudowy tej oczyszczalni, ale był on przestarzały. Odbyłem wiele spotkań i narad z ekspertami w tej sprawie. Trzeba było podjąć trudną i ważną decyzję dotyczącą dużej inwestycji. Okazało się, że to co zaprojektowano jest już nieaktualne, np. urządzeń, które zaprojektowano już nie można kupić. Podjąłem wtedy decyzję o wykonaniu nowego projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni oraz wprowadzeniu innej technologii oczyszczania ścieków, tzw. systemu pasywnego. Wtedy też zdecydowałem, że trzeba oczyszczalnię powiększyć, aby w przyszłości mogła oczyszczać ścieki z takich miejscowości jak Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin. Dotychczasową część oczyszczalni, tzw. klasyczną bioreaktorową postanowiliśmy wyremontować oraz powiększyć o nowy system, tzw. pasywny z oczyszczaniem opartym o system filtrów poziomych i pionowych wypełnionych złożem mineralnym połączonym z zaangażowaniem drobnoustrojów i roślin. Tak więc po rozbudowie, powstała oczyszczalnia hybrydowa, która docelowo będzie oczyszczać ścieki z 8 miejscowości liczących łącznie 2320 mieszkańców, co stanowić będzie około 28% populacji naszej Gminy. Nowa oczyszczalnia jest odporna na przeciążenia związane z nadmiernymi opadami oraz charakteryzuje się zmniejszonym zużyciem energii (co dzisiaj ma niebagatelne znaczenie). Mieliśmy ogromne szczęście, że w tym czasie pojawiły się środki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie właśnie na takie cele i to z możliwością inwestowania na wsi. Przygotowaliśmy PFU i udało nam się zdobyć środki z WFOŚiGW i tutaj chciałbym serdecznie podziękować kierownictwu WFOŚiGW, i złożyć je na ręce przedstawiciela Pana dyrektora Radosława Stachacza za finansowanie inwestycji oraz pomoc w jej realizacji. Realizacja inwestycji przypadła bowiem na bardzo trudny okres, czyli lata 2020-2021, tj. okres pandemii koronawirusa. Były też inne problemy, które udało się szczęśliwie pokonać i oto dzisiaj uroczyście otwieramy tę inwestycję. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy nam pomogli a więc WFOŚiGW, p. Premierowi i MR Henrykowi Kowalczykowi te podziękowania składam na ręce dyrektora biura Przemysława Bednarskiego, prof. Januszowi Wojdalskiemu, wykonawcom czyli Konsorcjum RDLS-Dekonta, inspektorom nadzoru p. Annie Macierakowskiej, p. Adamowi Śliwce oraz p. Kazimierzowi Mitelsztedtowi, p. Robertowi Rosińskiemu, pracownikom UG (Cezaremu Pietrzakowi, Bogumiłowi Woźnemu, Pawłowi Kuleszy) i ZGK. Też zasady finansowania okazały się bardzo korzystne. Koszt ogólny wyniósł 6,5 mln zł. Odzyskaliśmy VAT w wysokości 1,197 mln zł, a spośród 5,130 mln pożyczki 2,566 mln będzie umorzone. Tak więc realnie kosztowało nas to 2,566 mln zł, co przy cenach obecnych jest bardzo dobrym wynikiem. Bardzo dziękuję i ogromnie się cieszę, bo zdobyć środki to jedno, ale doprowadzić inwestycję szczęśliwie do końca to jest sukces.”
Po uroczystym otwarciu, do którego zaproszono gości i przedstawicieli samorządu i sołtysów nastąpiło poświęcenie oczyszczalni. W dalszej części uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania inwestycji oraz wysłuchania szczegółów, w które wprowadził ich przedstawiciel konsorcjum Dekonta a.s-RDLS – Łukasz Rodek.
W drugiej części spotkania w Szkole Podstawowej w Porębie-Średniej uczestnicy uroczystości obok przemówień i podziękowań wysłuchali wykładu dotyczącego innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków. Po wstępie wójta Wiesława Przybylskiego głos zabrali poseł Maciej Górski, który jak stwierdził był pod wrażeniem nowej inwestycji, trafionej i oszczędnej, w terenie przyjaznym i ekologicznym. „Gmina przyszłościowa, gdzie ludzie będą chcieli się osiedlać”. Gratulował i podkreślał, że bardzo dużego i dobrego się tutaj dzieje dzięki Wójtowi Gminy Brańszczyk. Kilka słów wsparcia dla działań gminy przekazał dyrektor Gabinetu Przemysław Bednarski oraz odczytał list od wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Głos zabierali również dyrektor Radosław Stachacz, który gratulował inwestycji szczególnie korzystnych dla społeczności oraz kierownik Delegatury Marcin Grabowski: „Chylę nisko głowę za te działania, proszę o więcej, gdyż obecny rząd chce wspierać takie gminy jak Brańszczyk” – mówił. Zebrani wysłuchali wykładu Łukasza Rodka, gdzie już ze szczegółami został wyjaśniony cały proces w nowej części oczyszczalni, a na pokazie multimedialnym pokazano jak ten proces przebiega i co zostało zainstalowane pod widoczną pokrywą ziemi i roślinności. Wyjaśnił również i przedstawił podobne rozwiązania zastosowane w innych tego typu inwestycjach. Najważniejszym przesłaniem było też uzmysłowienie zainteresowanym nowatorskimi rozwiązaniami w Udrzynku, że eksploatacja i zastosowany system oczyszczania jest tani w użytkowaniu, daje oszczędności i możliwość przyłączania następnych miejscowości w gminie.

/Janina Czerwińska/

357 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

18 października 2022 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej samorząd powiatu wyszkowskiego na czele ze starostą Jerzym Żukowskim tradycyjnie uhonorował...

Zamknij