ggg ggg

Nie jest prawdą, że skrzydło radzymińskiej przychodni zdrowia będzie niszczało przez następne dziesięć lat! (13.11.2012)

W poprzednim numerze napisaliśmy o wyrażeniu zgody przez Radę Miejską w Radzyminie na dokończenie budowy niszczejącego skrzydła Przychodni Zdrowia. Treść przyjętej uchwały dała (nie tylko nam) podstawy do tego by uznać, że inwestycja ma być zrealizowana za dziesięć lat.

– To nieporozumienie, bowiem zgodnie z przyjętymi założeniami wykończenie skrzydła, jak również wdrożenie systemu zarządzenia energią ma nastąpić do końca 2013 roku – wyjaśnia przewodniczący Rady Miejskiej Marek Brodziak.
– Dyskusja na temat dokończenia budowy skrzydła przychodni zdrowia w Radzyminie była prowadzona przez radnych przynajmniej trzech kadencji. Jak to w realiach naszego kraju bywa na przełomie tych 12 lat zawsze znajdowały się sprawy „ważniejsze”. Jednakże w ocenie radnych „koalicji obecnie rządzącej”, taki stan rzeczy nie może dłużej trwać.
Można śmiało powiedzieć, że placówka, która w chwili obecnej zrzesza ponad 20 tysięcy pacjentów (nie tylko z terenu gminy Radzymin) jest monopolistą na radzymińskim rynku usług medycznych. Jednak na tym rynku zaczynają pojawiać się konkurenci, którzy być może za chwilę będą oferowali wyższy standard obsługi pacjenta. Żeby SPZ ZOZ w Radzyminie mógł z tymi przychodniami konkurować musi oferować coraz szerszy wachlarz usług, jak również podnosić standardy obsługi pacjenta. Dlatego też naszym zdaniem niezbędne jest jak najszybsze dokończenie budowy rozpoczętego ponad dziesięć lat temu skrzydła – utrzymuje pan Marek Brodziak.


– Pierwotnie zastanawialiśmy się nad partnerstwem publiczno – prywatnym. Jednak wiązałoby się to z koniecznością przekazania dużej części budynku na długi okres czasu, w ręce prywatnego inwestora, który być może chciałby świadczyć te same usługi medyczne, co SPZ ZOZ Radzymin. Szukając innych rozwiązań dyrektor SPZ ZOZ w Radzyminie przedstawił nam ofertę pewnej firmy (pan Brodziak poprosił, aby na razie nie upubliczniać jej nazwy, zapewniając jednocześnie, iż w jego ocenie jest to „firma wiarygodna, mająca potencjał technologiczny i finansowy, a w dodatku ogromny bagaż doświadczeń” – przyp. red.).
– Przedstawiciel owej firmy na jednym ze spotkań zapewnił nas, że jest ona w stanie dokończyć (a co najważniejsze sfinansować) budowę skrzydła, jak również wdrożyć system zarządzania energią w przeciągu jednego roku od podpisania umowy, czyli zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami do końca 2013 roku, a nie za 10 lat, jak zostało to przedstawione w artykule z poprzedniego numeru – wyjaśnia przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczając przy tym, iż rzeczona firma nie jest jedynym dostawcą takich usług na polskim rynku. – Dlatego też w celu wyłonienia wykonawcy przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym główną rolę odegra cena, termin realizacji inwestycji, jak również proponowane warunki spłaty zaciągniętych zobowiązań – zapewnia. Pan Marek Brodziak informuje także, iż całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 3,6 – 4 mln zł, które w całości będzie musiała wyłożyć firma wykonująca przedmiotową inwestycję. – Dopiero po zakończeniu inwestycji, czyli zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami od 2014 roku gmina Radzymin, wspólnie z ośrodkiem zdrowia solidarnie przystąpi do spłaty w ten sposób zaciągniętych zobowiązań. (Zgodnie z przedstawioną przez firmę prognozą finansową każda ze stron wyłoży ze swojej kasy po około 300 tys. zł rocznie). Dlatego też, działając na podstawie artykułu 232 ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska wpisała to zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2012 – 2023. Warto w tym miejscu nadmienić, iż gmina Radzymin będzie mogła ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwrot 85 % poniesionych nakładów na termomodernizację obiektów SPZZOZ Radzymin, jak również na wdrożony system zarządzania energią, co przy kwocie zaangażowania na ten cel na poziomie około 1,7 mln zł daje kwotę zwrotu na poziomie 1,45 mln złotych – wylicza przewodniczący Marek Brodziak, któremu dziękujemy za tak szczegółowe wyjaśnienie.
(Dziękujemy również za zapewnienie, że na kolejnych sesjach Rady Miejskiej w Radzyminie podejmowaniu uchwał towarzyszyć będzie stosowna informacja, która pozwoli mieszkańcom i lokalnym mediom, uniknąć takich jak to nieporozumień).
/Rafał S. Lewandowski/

1 230 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Od pięćdziesięciu lat, każdego dnia razem! (13.11.2012)

Kwiaty, toasty, serdeczne życzenia. W ubiegły piątek, 9 listopada w gmachu dawnego starostwa radzymińskiego, w którym obecnie mieści się Urząd...

Zamknij