ggg

NIE dla KOMPOSTOWNI w Gminie Radzymin!!!

Pod koniec ubiegłego tygodnia gruchnęła wieść, która zelektryzowała mieszkańców Gminy Radzymin. Okazuje się, że w obrębie Starego Dybowa na działce nr 284/2, w odległości zaledwie ok. 1,7 km od Osiedla Victoria oraz ok. 2,5 km od centrum Radzymina inwestor planuje wybudować Kompostownię (!)

Chociaż trudno w to uwierzyć, w bliskim sąsiedztwie miasta, osiedli wielorodzinnych, zabudowań wsi Dybów i Wiktorów, a także słynącej ze względnej czystości wód rzeki Rządzy może wkrótce wyrosnąć Kompostownia przetwarzająca nawet 220 ton odpadów dziennie! Mało tego, na terenie zakładu planowany jest plac do… magazynowania i dojrzewania kompostu!
Wśród odpadów, które mają być przetwarzane w Kompostowni mogą znaleźć się m.in.:
osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków, szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości, szlamy z odbarwiania makulatury, odpady z produkcji pasz roślinnych, odpadowa serwatka. Ponadto, zakład może być wyposażony w instalację do produkcji kruszyw z odpadów tj., np.: odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu, stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, odpady z produkcji cementu.
Wobec powyższego, mieszkańcy mają uzasadnione obawy, że tak uciążliwa działalność może zatruć życie w Radzyminie i jego okolicach.
W całej sprawie dodatkowo bulwersuje fakt, że władze Gminy Radzymin już jakiś czas temu podpisały decyzję środowiskową, ale jakoś zbytnio się tym nie chwaliły. O tym, na co zanosi się w Dybowie ludzie dowiedzieli się nie z „gminnego fejsbuka”, czy od Burmistrza na spotkaniach, lecz od życzliwych sąsiadów z Gminy Dąbrówka i utworzonej przez nich grupy na Facebooku „Tajemnicza Inwestycja w Gminie Dąbrówka”.
Odpowiednio wyeksponowany komunikat w tak ważnej dla mieszkańców sprawie, ukazał się na stronie Gminy Radzymin dopiero w ubiegły piątek, 22 września. Napisano w nim, m.in.:

„W związku z pytaniami dotyczącymi budowy zakładu produkcyjno-usługowego na terenie działki o nr ew. 284/2 w Starym Dybowie (gmina Radzymin), informujemy, że:
W dniu 21.04.2022r. do UMiG Radzymin wpłynął wniosek prywatnego inwestora o wydanie decyzji środowiskowej dot. budowy zakładu produkcyjno-usługowego na terenie prywatnej działki o nr ew. 284/2 w Starym Dybowie
w zakresie m.in. produkcji kompostu oraz środków poprawiających właściwości gleby. Działka zlokalizowana jest na terenach wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny produkcyjno-usługowe (P/U).
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją uznaniową. Oznacza to, iż organ właściwy do wydania tej decyzji, po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego przepisami ustawy środowiskowej, jest zobligowany wydać tę decyzję, jeżeli inwestor spełnia wymagania określone przepisami prawa.
W związku z wnioskiem prywatnego inwestora, przeprowadzono postępowania – wymagane i dopuszczone przepisami prawa (ok. 1,5 roku), na które składały się: podanie do publicznej wiadomości (w dniu 12.05.2022r.) informacji o wszczęciu postępowania dot. planowanego przedsięwzięcia, uzgodnienie warunków inwestycji (na podstawie złożonego przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko) z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i wydanie przez niego opinii, uzgodnienie warunków inwestycji z Dyrektorem Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Warszawie i wydanie przez niego opinii, uzgodnienie warunków inwestycji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i wydanie przez niego opinii, uzgodnienie warunków inwestycji z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i wydanie przez niego opinii, podanie do publicznej wiadomości (w dniu 31.01.2023r.) informacji o przeprowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której wskazano termin (do 22.02.2023r.) i sposoby zapoznania się z ww. opiniami oraz sposoby składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Po uzyskaniu pozytywnych opinii i uzgodnień przez wszystkie ww. instytucje i organy, w dniu
31 lipca 2023 roku wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji. W celu zabezpieczenia interesów Mieszkańców sąsiednich terenów, nałożono – w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – rygorystyczne 53 warunki korzystania ze środowiska oraz 4 wymagania dotyczące ochrony środowiska. Decyzja zawiera informację, że węzeł produkcji kompostu oraz środków poprawiającym właściwości gleby zostanie zrealizowany w formie instalacji zamkniętych bioreaktorów oraz placu dojrzewania, zgodnie z wymaganiami najlepszych dostępnych technik BAT narzuconych przez Unię Europejską. Wydana decyzja środowiskowa jest jednym z etapów, jakie inwestor musi wykonać, aby rozpocząć przedsięwzięcie. Kolejne etapy to: uzyskanie pozwolenia na budowę (od Starosty) oraz decyzji od Marszałka Woj. Mazowieckiego na prowadzenie tego typu działalności (…)”.

Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie nic tak mocno nie integruje mieszkańców powiatu wołomińskiego wokół spraw lokalnej wspólnoty, jak kontrowersyjna działalność gospodarcza pewnego inwestora z Kobyłki. Po „Tajemniczej Inwestycji w Gminie Dąbrówka”, gdzie jak wiadomo rzeczony inwestor wyciął kilka hektarów lasu (nie do końca wiadomo w jakim celu), przyszedł czas na inicjatywę „NIE dla KOMPOSTOWNI w Gminie Radzymin”. Utworzona pod tym hasłem grupa na Facebooku, zaledwie w ciągu pierwszych dwóch dni istnienia zyskała 2 tysiące członków. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek wielkiej akcji protestacyjnej przeciwko planowanej budowie Kompostowni.
Tym bardziej, że wątpliwości i obaw mieszkańców nie rozwiał ani przytoczony komunikat UMiG Radzymin, ani nawet zorganizowane w trybie pilnym spotkanie w Wiktorowie z udziałem Wiceburmistrza Krzysztofa Dobrzynieckiego oraz przedstawiciela inwestora. Kolejne zapowiedziano na początek października.

/R.L./

1 026 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jacek Cieślikowski

Zamknij