ggg

NIE dla KOMPOSTOWNI ODPADÓW w Gminie Radzymin! – Starosta Adam Lubiak poparł działania Mieszkańców

– Na wniosek mieszkańców Radzymina i okolic wystąpiłem do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o pomoc w sprawie planów budowy kompostowni/zakładu utylizującego odpady w okolicy Starego Dybowa – poinformował w ubiegły czwartek, 28 września Starosta Wołomiński Adam Lubiak.

– Przedmiotowa inwestycja budzi uzasadnione zaniepokojenie ze strony mieszkańców, dlatego podjąłem decyzję o interwencji w tej sprawie oraz wsparciu działań mieszkańców – poinformował Starosta Wołomiński Adam Lubiak, który w ubiegły czwartek, 28 września zwrócił się z pisemną prośbą o pomoc do Wojewody Mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego.
Poniżej przytaczamy treść rzeczonego pisma:
„Szanowny Panie Wojewodo, w ostatnim czasie Burmistrz Radzymina wydał decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjno-usługowego, którego częścią ma być instalacja do produkcji kompostu oraz kruszyw i materiałów budowlanych z odpadów.
Przedmiotowa inwestycja budzi uzasadnione zaniepokojenie mieszkańców, którzy podają w wątpliwość zgodność planowanej inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa jest tym bardziej niepokojąca, że na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 22 września 2023 r. Zastępca Burmistrza Radzymina Pan Krzysztof Dobrzyniecki poinformował, iż nie wiedział o tym, że inwestorem jest ta sama osoba, na działkach której w miejscowości Ludwinów w Gminie Dąbrówka dokonano nielegalnego wyrębu 4 ha lasu, pod koniec lipca br. W związku z powyższym w trosce oraz na prośbę mieszkańców, zwracam się do Pana Wojewody o pomoc w tej sprawie.
Dodatkowo uprzejmie informuję, że od dnia kiedy dowiedziałem się o zaistniałej sytuacji tj. 22 września 2023 r., osobiście objąłem nadzór na tą sprawą w Starostwie Powiatowym w Wołominie i poza mną (do odwołania) żadna inna osoba nie jest upoważniona do wydawania jakichkolwiek decyzji, prowadzenia rozmów i spotkań z mieszkańcami w tej sprawie”.

/KW/

294 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
84 Rocznica Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

Dnia 17 września 2023 roku w Andrzejewie odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone obchodom 84. rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem....

Zamknij