ggg ggg ggg ggg

„Nie dajmy zginąć Poległym” !!!

Te mocne słowa powtórzone za poetą, Zbigniewem Herbertem przypomniały wszystkim zgromadzonym w przedwojennych murach radzymińskiego gimnazjum o ofiarach, jakie ponieśli „Żołnierze Wyklęci” za ukochaną Ojczyznę i wprowadziły w szczególny klimat połączonej uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Armii Krajowej oraz Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

– Była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną Armią Podziemną w dziejach okupowanej Europy – tak oto rozpoczął skierowaną do zgromadzonej młodzieży i gości prelekcję na temat powstania i działalności Armii Krajowej pan Władysław Kolatorski, nauczyciel historii w Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie oraz prezes Historycznego Klubu im. Armii Krajowej, podczas uroczystości, która odbyła się w czwartek, 26 lutego.
Następnie, głos zabrała dyrektor Gimnazjum nr 1 im. mjr Stefana Waltera w Radzyminie, pani Ewa Wnuk, która powitała przybyłych gości, a wśród nich: pana Piotra Kurka- członka Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, pana Mirosława Widlickiego – członka Zarządu ŚZŻAK, pana Edmunda Muszyńskiego ps. „Krzemień” – prezesa Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa – Wschód, p. Jana Kaczmarczyka – członka Prezydium ZŚZŻAK Okręgu Warszawa – Wschód, p. Wiesława Studzińskiego – sekretarza Zarządu ŚZŻAK Okręgu Warszawa – Wschód, p. Andrzeja Wojciechowskiego – członka ŚZŻAK, p. Jana Sobolewskiego – naczelnika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, p. Jana Wnuka – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Radzymina oraz panów: Jerzego Bertę, Witolda Knechta, Zbigniewa Tomczyka, Adama Roszkowskiego – członków Koła ŚZŻAK w Radzyminie. Wśród znamienitych gości nie zabrakło również radzymińskich żołnierzy AK, panów: Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik” oraz Jana Wojciechowskiego ps. Mały”, reprezentantów 9. Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach w osobach: por. Stanisława Wiszniewskiego oraz mł. chor. Jacka Litwinka. Obecni byli także: dziekan radzymiński ks. prał. Stanisław Kuć, ks. Krzysztof Ziółkowski – proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Radzyminie, ks. prał. Tadeusz Osiński z Łochowa – członek Światowego Związku Żołnierzy AK, p. Stanisław Sokół – historyk Instytutu Pamięci Narodowej, p. Tomasz Pałaszewski – nauczyciel historii w Gimnazjum im. A. Janusz ps. „Jagoda” w St. Załubicach oraz p. Elżbieta Jankowska – przewodniczącą Rady Rodziców w radzymińskim Gimnazjum nr 1.
Główną część uroczystości stanowiło wręczenie przez panów: Edmunda Muszyńskiego oraz Mirosława Widlickiego „Odznaczeń Pamiątkowych za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, którymi uhonorowano panią dyrektor Ewę Wnuk i pana Jana Sobolewskiego. (Podobne odznaczenie otrzymał również p. Władysław Kolatorski dwa tygodnie wcześniej podczas obchodów 73. rocznicy utworzenia Armii Krajowej w Szkole Podstawowej w St. Załubicach).
Następnie zaszczytne wyróżnienia w postaci Dyplomów Uznania za krzewienie wśród młodzieży wartości patriotycznych otrzymały nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Radzyminie, opiekunki Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, panie: Iwona Jaworska oraz Magdalena Krysiak. (Natomiast członkom klubu uroczyście wręczono legitymacje Klubu Historycznego im. Armii Krajowej). W dalszej części obchodów zaprezentowana została dokumentalna prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Władysława Kolatorskiego oraz wzruszająca część artystyczna pt. „W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej – Żołnierzom Niezłomnym”, przygotowana przez gimnazjalistów pod kierunkiem p. Magdaleny Krysiak. (Znakomite połączenie patriotycznej poezji i muzyki z narracją historyczną zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie). Niezwykłą lekcją historii dla uczestników uroczystości stały się również wystąpienia, (mające często charakter wspomnień z tamtych, niezwykle burzliwych dla nas Polaków dni), pana Edmunda Muszyńskiego ps. „Krzemień” oraz p. Jana Wnuka, który przypomniał sylwetki naszych lokalnych bohaterów „Młodzika” i „Małego”. Do tragicznych wydarzeń sprzed ponad pół wieku nawiązali również w swoich wystąpieniach ks. dziekan Stanisław Kuć oraz ks. prałat Tadeusz Osiński.
/opr. Iwona Jaworska R.L
foto: Anna Borowa/

800

801

802

803

804

805

806

 

2 977 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Były burmistrz Węgrowa JAROSŁAW GRENDA nowym wiceburmistrzem Radzymina

W miniony piątek 6 marca rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko wiceburmistrza Radzymina. Jak poinformował Burmistrz Krzysztof Chaciński jego zastępcą zostanie...

Zamknij