ggg ggg ggg ggg

Naszą misją jest poprawa jakości życia mieszkańców Ząbek

– Rozmowa z Prezesem PWiK Ząbki Sp. z o.o. Januszem Tomaszem Czarnogórskim

O innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w miejskiej spółce, produkcji wody „Drewniczanka”, której najwyższą jakość potwierdza zdobyty właśnie po raz trzeci z rzędu Laur Eksperta, a także o ambitnych planach na przyszłość – od przejęcia odpowiedzialności za odbiór odpadów po budowę centrum kulturalno-rozrywkowo-usługowego w mieście, rozmawiamy z Prezesem PWiK Ząbki Sp. z o.o. Januszem Tomaszem Czarnogórskim.

„KW”: Panie Prezesie, PWiK w Ząbkach istnieje niewiele ponad dekadę, a już może poszczycić się wieloma osiągnięciami inwestycyjnymi. Jakie najważniejsze cele udało się osiągnąć, a jakie inwestycje planowane są w najbliższej przyszłości?

JTC: Pani Redaktor, uściślając Spółka PWiK Ząbki w 2019 roku obchodziła 10-lecie swej działalności, więc dzisiaj działamy już 12 rok! Ja natomiast rozpocząłem właśnie 6. rok pracy, jako Prezes Zarządu Spółki.
Udało się bardzo wiele. I tak w latach 2015-2017 zbudowaliśmy własną Stację Uzdatniania Wody „Drewnica”. Wcześniej wodę kupowaliśmy od zewnętrznych dostawców. Obecnie 70% wody, która dociera do naszych mieszkańców pochodzi z naszych ujęć! Skończyły się problemy z jakością oraz ilością dostarczanej wody. Dodam, że nasza woda „Drewniczanka”, bo tak ją nazwaliśmy, za jakość otrzymała właśnie po raz trzeci z rzędu Laur Eksperta.
Kolejna inwestycja to budowa w latach 2017–2019 własnej siedziby, budynku socjalno–administracyjnego. Położony jest on w jednym kompleksie ze zbudowaną wcześniej stacją uzdatniania wody i przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warto podkreślić, że budynek jest energooszczędny i spełniający najwyższe standardy, wyposażony w nowoczesny system BMS oraz instalacje fotowoltaiczne.
Ciekawostką niech będzie fakt, że do jego ogrzewania i chłodzenia zastosowaliśmy pompę ciepła, która zasilana jest wodą z naszych studni, a po uzdatnieniu płynie magistralami do miasta.

Gratulujemy. Zatem to prawda, że PWiK Ząbki stawia nie tylko na najwyższą jakość wody, ale też na nowoczesne, proekologiczne technologie?

Dziękuję. Staramy się wdrażać innowacyjne rozwiązania, ponieważ za naszą misję uważamy poprawę jakości życia mieszkańców Ząbek. Realizujemy ją właśnie poprzez dostarczanie im czystej i zdrowej wody najlepszej jakości, działalność na rzecz ochrony środowiska oraz czynne wspieranie przedsięwzięć, które przyczyniają się do poprawy warunków życia w mieście.
Myślę, że potwierdza to kolejna inwestycja, którą realizujemy od 2019 r., a więc projekt informatyczny – Zintegrowany System Monitoringu Sieci Wodociągowej w PWiK w Ząbkach.
Jest to projekt innowacyjny z tzw. Programu Sokół. Ma on charakter wielomodułowy, wymienię jednak jeden, moim zdaniem najważniejszy komponent:
Stworzyliśmy własny, stacjonarny system odczytu wodomierzy, i to zarówno na ujęciach miejskich, jak i na ujęciach prywatnych naszych mieszkańców. System jest nasz i nazywa się Aqueduct.
„Nasz” to znaczy, że jesteśmy właścicielem kodów źródłowych i możemy go sami dowolnie modyfikować. System ma tę przewagę nad systemami, które można zakupić na rynku, że to my nim zarządzamy i dowolnie modyfikujemy, np. wprowadzając wybrane przez siebie wodomierze, bez monopolu i jednego dostawcy. Obecnie rozbudowujemy System o przepływomierze i ciśnieniomierze na naszych magistralach. Będziemy w ten sposób na bieżąco monitorować przepływy i alarmy wycieków.
Zakończyliśmy również montaż podliczników do automatycznej kontroli produkcji prądu (mamy własne trzy farmy fotowoltaiczne) oraz jego zużycia we wszystkich punktach poboru. Pracujemy nad czujnikami zapełnienia kanałów oraz przyszłościowo – nad czujnikami informującymi o stopniu zapełnienia koszy na śmieci.
Obecnie zdalnie monitorujemy ponad 1500 wodomierzy – gdyby nie obostrzenia związane z pandemią, nasz projekt byłby na ukończeniu. Pandemia pokazała, że mieliśmy rację stawiając na własny, stacjonarny (bez konieczności objeżdżania) system odczytu!
Ponadto, na terenie SUW Drewnica mamy ogólnodostępny punkt ładowania pojazdów elektrycznych wraz z czujnikami parkingowymi, które również są podpięte pod nasz zdalny system.
Dodam, że na wszystkie wspomniane przedsięwzięcia dostaliśmy dotacje lub pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – piszemy projekty, które są wysoko oceniane i otrzymują wsparcie.

Trzeba uczciwie przyznać, że lista Państwa osiągnięć jest imponująca. A jakie są plany na najbliższą przyszłość?

Wspomniałem o czujnikach do koszy na odpady – to nie pomyłka. Kilka miesięcy temu Rada Miejska podjęła uchwałę, która zobowiązuje naszą spółkę do przejęcia odbioru odpadów w Ząbkach. Mamy dwa lata na przygotowanie naszego przedsiębiorstwa i rozszerzenie naszej działalności. Obecnie pracujemy nad biznesplanem dla tego zadania.
Na ukończeniu mamy dokumentację hermetycznego punktu zlewnego ścieków dowożonych z instalacją odzyskiwania energii! Zbudujemy hermetyczną zlewnię, aby wyeliminować uciążliwość zapachową, jaka obecnie ma miejsce.
Ponadto, rozpoczęliśmy projektowanie drugiej stacji uzdatniania wody – tzw. SUW „Południe”, aby za kilka lat w 100% dostarczać nasza własną wodę dla mieszkańców Ząbek i zabezpieczyć pod tym względem nasze miasto.
Planujemy także zakup samochodu elektrycznego dla naszej brygady wodociągowej.

Niedawno gruchnęła wieść o planach zagospodarowania działki po dawnym Gazomontażu, zlokalizowanej u zbiegu ulic Powstańców i Piłsudskiego. Czy może nam Pan powiedzieć coś więcej na temat koncepcji przygotowanej przez PWiK, co miałoby tam powstać?

Tak to prawda. W 2019 roku na publicznej licytacji, od syndyka udało nam się zakupić działkę wraz z naniesieniami w centrum Ząbek, po tzw. Gazomontażu. Znajduje się tam również stacja uzdatniania wody, którą obecnie remontujemy i w najbliższych miesiącach włączymy do naszej sieci wodociągowej.
Latem 2020 r. ogłosiliśmy konkurs na koncepcję zagospodarowania tych 15 000 m² terenu. Po konsultacjach z mieszkańcami sąsiednich osiedli, radnymi i Urzędem Miasta wskazaliśmy, że na rzeczonym terenie winien powstać budynek usługowo-handlowy, ze szczególnie rozwiniętymi usługami kultury, sztuki, rekreacji i sportu.
W tym miejscu stanowczo dementuję fake newsy – to nie będzie kolejna galeria handlowa! Na ogólną powierzchnię 24 000 m² tylko 7500 m² to powierzchnie komercyjne, a drugie 7500 m² to rekreacja, kultura i sport. Ma tam powstać kino miejskie, dom kultury z pracowniami, biblioteka miejska, teatr miejski, sale do tańca oraz kręgielnia. To wszystko połączone z małymi butikami, restauracjami i kawiarniami oraz drobnymi usługami tj. np.: kwiaciarnia, szewc, krawiec etc. Na pewno nie powstaną tam żadne sklepy wielkopowierzchniowe.
Na zewnątrz 4000m² zieleni użytkowej, plac zabaw, zielona łąka, plac miejski z sadzawkami i fontannami (ok. 500m²). Dookoła zieleń izolacyjna wysoka i niska. Teren ma być otwarty 24 godziny z parkingiem podziemnym na 300 samochodów. Na ogólną powierzchnię działki 15 000 m² – powierzchnia zabudowy to 4 053,6 m².

PWiK w Ząbkach jest właścicielem działki, jednakże czy spółka będzie w stanie samodzielnie przeprowadzić tak dużą inwestycję? W jakiej formule miałaby być ona zrealizowana?

Nie, ani spółki, ani Miasta Ząbki nie stać dziś na taką inwestycję. Poza tym, w naszej ocenie są też inne, ważniejsze zadania do zrealizowania w naszym mieście. Szansę na realizację tego projektu widzimy w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym pomimo, że nasz projekt jest nieco innowacyjny, ponieważ zakłada „wymieszanie” usług publicznych, do których realizacji zobligowany jest urząd z usługami komercyjnymi.

Obecnie buduje się albo same domy kultury, albo same budynki komercyjne. Ale biorąc pod uwagę przykład tego, jak samorządy w Polsce budują w formule PPP chociażby drogi, mamy nadzieję pozyskać do realizacji tego przedsięwzięcia partnera zewnętrznego.
Chcemy tak prowadzić dialog techniczny podczas wyboru partnera, by nie tracić zarówno działki, jak i wpływu na to, co docelowo zostanie na niej zbudowane.
Z analiz wynika, że w najbliższych latach w promieniu 1 km od naszej działki zamieszka 10 000 nowych osób! Trzeba więc myśleć przyszłościowo i zapewnić zarówno dorosłym, jak też dzieciom i młodzieży miejsce do rekreacji, kultury i sportu, ale też miejsce do spotkań i wypoczynku.
Chcemy, aby była to usługa kompleksowa, np. dziecko idzie na zajęcia, a rodzic nie czeka na ulicy w samochodzie, tylko ma możliwość spędzenia wolnego czasu wg własnych potrzeb, i odwrotnie – rodzic idzie na zakupy, a dziecko spędzi czas na zabawie w sali zabaw.

Jakie są zakładane koszty realizacji tak ambitnego przedsięwzięcia? Czy jest już potencjalny partner prywatny i czy istnieje przybliżony termin, w którym chcieliby Państwo oddać obiekt do użytku?

Na partnera zewnętrznego jest jeszcze za wcześnie. Są procedury wyboru opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i wg nich będziemy postępować. Na tym etapie jest również zbyt wcześnie, aby rozmawiać o kosztach. Analizując podobne inwestycje szacujemy jednak, że koszty oscylują między 5 a 6 tys. zł za m². Termin zależy od decyzji Rady Miasta, w który kierunku mamy pójść. Sądzimy, że proces projektowania i budowy może potrwać około 4 lat.

Czy przedstawiona koncepcja jest już ostateczna, czy są Państwo otwarci na sugestie i propozycje mieszkańców?
W jaki sposób i w jakim terminie mieszkańcy miasta mogą zgłaszać ewentualne uwagi?

Prezentowana obecnie koncepcja nie jest wariantem ostatecznym. Muszę jednak stwierdzić, że dotychczas spotykamy się z miłymi emailami od mieszkańców, którzy popierają nasz projekt, wskazując czasami poprawki i inne rozwiązania. Spotykamy się również z komisjami Rady Miasta.
Z utęsknieniem czekamy na możliwość bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, kiedy już znikną obostrzenia dotyczące pandemii, bo nic tak nie ubogaca, jak kontakty bezpośrednie. Zanim to nastąpi, zachęcam wszystkich zainteresowanych pomysłem mieszkańców do przesyłania nam wszelkich uwag drogą elektroniczną na adres email:
koncepcja@pwikzabki.pl .
Mamy dziś wspólnie niebywałą szansę, by taki projekt rozpocząć i stworzyć nowe centrum Naszego Miasta Ząbki.

Dziękujemy za rozmowę.

/Janina Czerwińska/

606 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Początek roku 2021 to idealny czas na podsumowanie roku ubiegłego

Rok 2020 był rokiem szczególnym. Pandemia COVID-19 spowodowała dużą liczbę utrudnień i powiązanych z nimi wyrzeczeń. Mimo to w powiecie...

Zamknij