ggg

Najlepszy czas na zmiany w edukacji

Teresa Anna Wargocka – poseł PiS, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej o reformie edukacyjnej w polskich szkołach.

Jak, kiedy i dlaczego wprowadza się zmiany w edukacji? Czy zmiana, choć wyczekiwana, będzie dobrą zmianą? Wiele pytań, niepokojów lokalnych społeczności, strachu przed chaosem, obaw o miejsca pracy… Z tym zmierzyła się wiceminister Teresa Wargocka podczas kolejnego już spotkania w Wyszkowie z mieszkańcami.

dscf9372
Zgodnie z obietnicą, co miesięcznych rozmów na ważne i aktualne tematy, wyszkowskie struktury Prawa i Sprawiedliwości zaprosiły wszystkich zainteresowanych proponowanymi zmianami w edukacji wprowadzanymi aktualnie przez rząd premier Beaty Szydło. Zmiany cofają wprowadzoną wcześniej reformę dotyczącą organizacji i struktury szkolnictwa w Polsce. Nie ma, więc co się dziwić, że wieczorem 28 września 2016 r. do Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie na spotkanie z wiceminister Teresą Wargocką przybyło bardzo dużo osób. Nie zabrało przedstawicieli wyszkowskiego samorządu, dyrektorów i nauczycieli szkół, rodziców, dyrektorów jednostek samorządowych, związków zawodowych, społeczników, członków struktur Prawa i Sprawiedliwości z Wyszkowa i ościennych gmin i miast np. Pułtuska.
Zebranych przywitał Waldemar Sobczak – przewodniczący powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, który określił przebieg i ramy czasowe spotkania. Następnie Anna Król zaprezentowała życiorys Teresy Wargockiej (zamieszczony obok). Po tym wstępie gospodarzy, półgodzinnego, ogólnego wprowadzenia do tematu dokonała Pani Minister. Informacje były przedstawione merytorycznie i przystępnie, i wiele z nich jednocześnie prezentowano w formie wizualnej. Zebrani również otrzymali od Kamila Wichrowskiego – asystenta Pani Wiceminister, materiały w formie pisemnej ulotki, gdzie wyjaśnia „Dobrą zmianę w edukacji”.

Jakie to zmiany?

– Od 1 września 2017 r. 6-letnia szkoła podstawowa stanie się 8-letnia szkołą podstawową. Absolwenci klasy VI dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej od 1 września 2017 r. rozpoczną naukę, jako pierwsi uczniowie klasy VII.
– Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące od 1 września 2019 r. stanie się 4 -letnim liceum ogólnokształcącym. Pierwsze rekrutacje do I klasy 4-letniego LO dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatnia rekrutacja dla absolwentów gimnazjum do 3-ltniego liceum będzie przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020.
– Od 1 września 2019 r. dotychczasowe 4-letnie technikum stanie się 5-letnim technikum. Pierwsze rekrutacje do klasy 5-letniego technikum dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatnia rekrutacja dla absolwentów gimnazjum do 4-letniego technikum będzie przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020.
– Od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa stanie się trzyletnią branżową szkołą I stopnia. Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, natomiast na lata szkolne 2019/2020 i późniejsze będzie rekrutacja absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.
– Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym planuje się utworzenie branżowej szkoły II stopnia od września 2020 r. oraz przeprowadzenie pierwszej rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2020/2021.

dscf9394
Temat reformy w oświacie, która zakłada wprowadzenie ośmioletnich podstawówek, likwidację gimnazjów, przywrócenie czteroletnich liceów, pięcioletnich techników oraz powołanie szkół branżowych I i II stopnia w kształceniu zawodowym, wcale nie jest łatwy. Trzeba jednak podkreślić, że wiceminister Teresa Wargocka, poradziła sobie bardzo dobrze. Wypowiedz była konkretna, jasna i o ile to możliwewyczerpująca. Zapraszamy na stronę internetową naszej gazety: www.kurier-w.pl , gdzie zamieścimy duży fragment wypowiedzi wiceminister Teresy Wargockiej.
W kolejnym punkcie spotkania poświęconego zgłaszaniu pytań, dzieleniu się swoimi uwagami, dopytywaniu o bardziej szczegółowe wyjaśnienia Pani Wiceminister z dużą pewnością i wiedzą starała się rozwiewać obawy, tłumaczyć nieścisłości. Oczywiście nie zabrakło kilku wypowiedzi pesymistycznych, ale tu w sukurs Teresie Wargockiej przyszły osoby, których postrzeganie wprowadzanej reformy było pozytywne. Wręcz padło stwierdzenie pod adresem przedstawicieli Urzędu Miasta i niektórym dyrektorom szkół, o straszeniu nauczycieli i rodziców nowymi rozwiązaniami. Nie można też odciąć się od polityki w związku z reformą, bo czynienie zarzutów rządzącym, że przyjęli zbyt duże tempo wprowadzania zmiany jest chybiony. Najlepszym terminem jest początek roku szkolnego 2017/2018, gdyż z doświadczenia wynika, że wybory są nieodpowiednim momentem na reformy, a takie przecież będziemy mieli: samorządowe w 2018 roku i parlamentarne w 2019 roku. Zmiana będzie i tego nikt nie ukrywa, ale też jak zapewniała Teresa Wargocka zostawiono samorządom czas i możliwości na sposób likwidowania gimnazjów. Tu pole do wspólnych decyzji i działań mają samorządy szkoły i rodzice. Wariantów przekształceń w latach 2017 – 2019 jest kilka: SP 8 + oddziały Gimnazjum, LO 3 + oddziały Gimnazjum, Technikum 4 + oddz. Gimnazjum, Branżowa Szkoła I. Przypominała, że z 27,5 tysiąca szkół tylko 10% będzie ulegać przekształceniu i to naprawdę da się zrobić z sensem: „Przygotowujemy naprawdę początek dobrych zmian w edukacji” – zwracała się do zebranych wiceminister Teresa Wargocka.
Wielokrotnie Pani Wiceminister zapewniała zebranych, że nie będzie zwolnień nauczycieli w związku z wprowadzaniem reformy. Co więcej uznano, że wprowadzenie ośmioklasowych szkół podstawowych zatrzyma likwidację szkół w terenach wiejskich. Łatwo również utworzyć taką szkołę z obecnej sześcioletniej szkoły podstawowej i zespołu szkół. Przywrócenie ciągłości nauki, nowa podstawa programowa, która przywraca wiele przedmiotów obecnie istniejących w formie szczątkowej zmieni jakość nauki. Zapewniała, że dotacje na uczniów nie zostaną zabrane z samorządów, więc problemów z finansowaniem nie powinno być. Nie widzi też powodu do znikania gimnazjów, gdyż jest przecież system łączenia w większe szkoły. Poinformowała, że w związku z różną sytuacją finansowa samorządów ministerstwo dokona przeglądu subwencji oświatowej i jej rozdziału. Planowane jest „ucinanie” wyciekających pieniędzy z systemu do szkół niepublicznych. Sporo czasu poświęcono opisowi obecnie panujących negatywnych zjawisk w szkole np. testomanii i podporządkowaniu się wynikom oraz zabieganiu o to, by uczniowie byli przygotowani do świetnego zaliczania testów, a to przecież nie określa całej wiedzy dziecka.

dscf9339
Oczywiście w trakcie pytań i odpowiedzi zostało omówionych wiele innych, bardziej szczegółowych spraw interesujących uczestników spotkania np. przygotowań arkuszy, sprawa oddziałów przedszkolnych, za ciężkich i za drogich podręczników, itp.
Spotkanie trwało ponad dwie godziny. Wyszkowianie podziękowali za wyczerpującą informację, merytoryczne wystąpienie oraz bardzo kulturalną i ciepłą atmosferę stworzoną przez wiceminister Teresę Wargocką oklaskami, a organizatorzy pięknym bukietem kwiatów.
/Janina Czerwińska/

Teresa Wargocka urodziła się 18 grudnia 1955 r. w Mińsku Mazowieckim.
Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na kierunku filozofia społeczna /socjologia/.
Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Studium kwalifikacyjne – kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego. Posiada uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie. Uzyskała tytuł zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Doświadczenie zawodowe nabyła będąc zatrudniona w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim na stanowisku samodzielnego organizatora i rewidenta zakładowego oraz w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim jako kurator zawodowy dla nieletnich.

W 1985 r. podjęła pracę w oświacie zajmując kolejno stanowiska wychowawcy internatu, zastępcy kierownika internatu, pedagoga szkolnego, zastępcy dyrektora ds. wychowania.

W latach 2000-2007 pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.Teresa Wargocka small, fot

Od 2004 członek Prawa i Sprawiedliwości; członek Rady Politycznej PiS, członek prezydium Klubu Radnych PiS, członek Zarządu Okręgowego PiS.

W 2006 r. rozpoczęła działalność społeczno – polityczną zostając radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pracowała w Komisji Edukacji i Komisji Infrastruktury.

W latach 2007-2011 pełniła funkcje Posła na Sejm RP VI Kadencji, była członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członkiem podkomisji
ds. ekonomiki edukacji oraz członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W 2014 r. ponownie została radną Sejmiku Mazowieckiego wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego członkiem Komisji Budżetowej i Komisji Zdrowia.

Od listopada 2015 r. Poseł na Sejm RP VIII Kadencji oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Jest mężatką, matką trzech dorosłych córek.

 

Galeria Zdjęć

 

 

1 583 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kolejarze Ruchu Społecznego NSZZ „Solidarność” Lokomotywowni Tłuszcz spotkali się po latach

30 września 2016 r. odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne zorganizowane przez wspólnotę emerytowanych kolejarzy Ruchu Społecznego NSZZ „Solidarność” lat 80...

Zamknij