ggg ggg
ggg ggg

Najbardziej niepokoi nas fakt, że zadłużenie Mazowsza ciągle rośnie… – rozmowa z radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marzeną Małek

„KW”: Pani Marzeno, jak Pani, jako radna opozycyjnego Klubu Radnych PiS ocenia budżet naszego województwa na 2018 rok?

Marzena Małek: Trudo o optymizm zważywszy, że Mazowsze nadal się zadłuża. Proszę zauważyć, że w 2006 r., gdy PiS oddawał władzę na Mazowszu, zadłużenie naszego województwa wynosiło około 67 milionów zł. Na dzień dzisiejszy – po okresie kilkunastu lat rządów PSL i PO – przekracza kwotę 3 miliardów zł (!). Zadłużone jest nie tylko województwo, ale również spółki kontrolowane przez ten samorząd, jak np. Koleje Mazowieckie.
W tej sytuacji niewielką pociechę stanowi fakt, relatywnie niskiego deficytu w budżecie na najbliższy rok. Dochody zaplanowane na 2018 r. mają wynieść około 2,9 mld zł, podczas gdy zakładane wydatki mają być na poziomie 3 mld zł.
Poprawa po stronie dochodów wynika z działań Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Uszczelnienie systemu podatkowego i rozwój gospodarczy w Polsce sprawił, że przychody WM z tytułu podatków CIT i PIT wzrosły w 2017 r. o 30% w stosunku do roku 2016 r. W 2018 r. prognozowane dochody z podatków CIT i PIT mają wynieść 2,3 mld złotych. Żadna tu zasługa Zarządu Województwa i marszałka Struzika. Spijają tylko śmietankę z ciężkiej pracy Rządu RP. A najgorsze jest to, że w tak dobrej sytuacji budżetowej chcą zadłużyć województwo w 2018 r. na dodatkowe 200 milionów złotych emitując obligacje. Zarząd Województwa z marszałkiem Struzikiem na czele na 2018 rok przeforsował budżet, który zakłada dalszy wzrost zadłużenia województwa.

Władze województwa podkreślają, że w nadchodzącym roku na modernizację i budowę dróg, czy doposażenie i remonty w mazowieckich szpitalach i instytucjach kultury, przeznaczą aż 1,1 mld zł. Mimo wszystko wydaje się, że wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 30 procent dochodów to chyba dobra wiadomość dla mieszkańców naszego regionu?

Szkoda, że Urząd Marszałkowski nie chwali się przed mieszkańcami, że w każdym roku budżetowym Mazowsze wydaje ogromne kwoty na „autopromocję”, gdzie można zobaczyć twarze członków Zarządu Województwa. Dla przykładu przytoczę dane z samego tylko 2014 r., kiedy to marszałek Adam Struzik wydał 2,5 mln zł na autoreklamę z pieniędzy podatników.
Tu sytuacja się nie zmienia, bo nawet na reklamach dotyczących walki ze smogiem widnieje twarz Struzika. Dożynki – twarz Struzika, fundusze europejskie – twarz Struzika, „odblaski” – twarz Struzika, „Bądź bezpieczny nad wodą” – twarz Struzika. Tak wygląda promocja województwa? To w ocenie Klubu Prawo i Sprawiedliwość marnotrawstwo publicznych pieniędzy i wydawanie ich na promocję nie instytucji, a kandydata na kolejne wybory.
Swoją drogą ciekawe, ilu Mieszkańców ma świadomość, że marszałek Struzik, poza sprawowaniem swojej głównej funkcji, jest członkiem dwóch Rad Nadzorczych w spółkach należących do miasta Warszawa. Czerpie z tego tytułu dodatkowe dochody w wysokości ponad 54 000 zł rocznie. To „tylko dodatek” do pensji wynoszącej ponad 160 000 zł rocznie. Razem 214 000 zł! Jednocześnie warszawscy działacze PO mają stanowiska w radach nadzorczych spółek wojewódzkich. Wynika z tego, że PO i PSL są związane wieloletnią „wspólnotą interesów” i tylko pełne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2018 r. może przerwać tę niezdrową sytuację. Adam Struzik jest marszałkiem od 15 lat. To stanowczo za długo.
Wracając do tematu zadań przewidzianych do realizacji w nadchodzącym roku, wygląda to następująco: wśród największych inwestycji drogowych planowanych w 2018 r. w naszym regionie znalazły się m.in.: modernizacja i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów (ponad 39 mln zł); rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy – Brok – granica województwa w Małkini Górnej (12,6 mln zł); budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8 (ponad 11 mln zł).
Jeżeli chodzi o służbę zdrowia to w 2018 r. na „naszym” terenie przewidziano dokapitalizowanie spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” kwotą 18,3 mln zł na dokończenie budowy szpitala w Ząbkach, a w zakresie kultury utworzenie parku kulturowo-historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie za 3,1 mln zł. Czy to dużo, czy mało niech ocenią mieszkańcy.

W takim razie jak Pani, jako radna Sejmiku ocenia poziom inwestycji w województwie mazowieckim?

W ocenie całego naszego klubu radnych poziom inwestycji jest na niskim poziomie. Wszystko jest robione bez planu. Zrobimy troszeczkę tu, troszeczkę tam, byle tylko przypodobać się wyborcom przed wyborami. Brakuje spójnej jednolitej linii działania i dalekosiężnego planu. Panuje bylejakość. Najgorszą cechą tej koalicji PO-PSL jest działanie według maksymy „po nas choćby potop”. Wielokrotnie widzieliśmy inwestycje robione tak fatalnie, że w niedługim czasie wymagały remontu. Wskazać tu mogę np. most na Rządzy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 między Wołominem a Tłuszczem, który najpierw budowano przez pół roku, a w kolejnym roku już remontowano nawierzchnię przed i na samym moście.

Warto przypomnieć, że już na początku kadencji radni Klubu PiS, w tym również Pani, przedstawili marszałkowi oraz zarządowi województwa zarzut niegospodarności. Czy nadal go podtrzymujecie?

Jak najbardziej. Dług Kolei Mazowieckich wynosi już 1,4 miliarda złotych. Zaczęło się od emisji obligacji na 496 mln zł. Gdy przyszedł termin spłaty to KM wyemitowały obligacje o podwójnej wartości, czyli 896 mln zł, z czego połowa poszła na spłatę poprzedniego zadłużenia. W 2017 roku KM wzięły kolejną pożyczkę. To skrajnie nieodpowiedzialne zadłużanie firmy.
Z kolei na działanie Mazowieckiej Jednostki wdrażania Programów Unijnych Struzik przeznacza rocznie 72 miliony złotych. Jednostka ta zatrudnia ponad 500 osób i jednocześnie w 2018 r. województwo wyda tylko 72 miliony złotych w funduszy unijnych na budowę dróg. Administracja środków unijnych kosztuje tyle samo ile z tych środków wydamy na drogi. To komedia i marnotrawstwo. Szeroko na ten temat wypowiadał się przewodniczący Karol Tchórzewski podczas ostatniej sesji budżetowej Sejmiku.
Nie może być tak, że na np. naukę pływania dla dzieci na cały rok przeznacza się 300 tys. zł, a na wystawną trzydniową konferencję wydaje się prawie pół miliona! Są pewne priorytety. Na szczęście świadomość wyborców się zmienia i mają oni dość traktowania samorządów wszystkich szczebli, jak prywatnych folwarków. Jestem przekonana, że właściwą ocenę koalicji PSL-PO w Sejmiku Mazowieckim wystawią wyborcy już niebawem przy urnie wyborczej.

Wiemy, że jako radna Sejmiku Mazowieckiego, ale również szefowa radzymińskich struktur PiS-u, podejmuje Pani szereg inicjatyw i wysiłków na rzecz lokalnej społeczności. Miniony rok był czasem walki o szpital w Radzyminie, która chyba zakończyła się sukcesem?

Tak to prawda. Rok ubiegły był dla mnie bardzo intensywny pod względem wspierania lokalnych społeczności. Czynnie włączyłam się w szereg akcji i inicjatyw, które i tu nie kryję satysfakcji, przynoszą zamierzony efekt.
Tak jednym tchem… Rzeczywiście, dużym sukcesem było włączenie naszego szpitala w Radzyminie do tzw. „sieci szpitali” oraz zwiększenie wartości kontraktów, a co za tym idzie umożliwienie placówce realizacji większej ilości świadczeń.
Aktywnie wsparłam również radzymiński klub piłki ręcznej dla dzieci i dorosłych, który mówię to z dumą, odnosi coraz większe sukcesy. (Na marginesie dodam, że zostałam wybrana na funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców w jednej z największych szkół w Radzyminie – Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Eleonory Czartoryskiej. Korzystając z okazji, chciałam podziękować rodzicom za zaufanie. Mogę już śmiało powiedzieć, ze współpraca układa nam się bardzo dobrze).
Byłam inicjatorem i organizatorem wycieczek na PGE Narodowy dla seniorów i młodzieży z całego powiatu wołomińskiego i nie tylko, w których wzięło udział ponad 600 osób. Wreszcie, podjęłam szereg inicjatyw wspierających nasze dwa rodzime kluby sportowe: Mazur Radzymin i Rządza Załubice.

Warto w tym miejscu wspomnieć o licznych akcjach patriotycznych, do których również dołożyła Pani swoją cegiełkę.

Bardzo miło i z dumą wspominam uroczystość w Kuklówce Radziejowickiej, gdzie z rąk Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka otrzymałam zaszczytne odznaczenie – Medal „Pro Patria”, przyznawane osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP. W moim odczuciu ten medal to m.in. podziękowanie dla mieszkańców gminy Radzymin za wielkie serce okazywane w trakcie zbiórek żywności dla naszych Kombatantów AK z terenu Białorusi i Litwy.
Ponadto, staram się na co dzień wspierać działalność Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej, a także inicjatywy patriotyczne podejmowane przez mieszkańców. Cieszę się, że mogłam wesprzeć organizację Motocyklowego Zlotu MotoCud, odbywającego się co roku w ramach radzymińskich obchodów rocznicy Cudu nad Wisłą, akcję Stowarzyszenia Aktywnych 50 plus, służącą upamiętnieniu majora Stefana Waltera w Mokrem, a także biegi patriotyczne: Bieg Żołnierzy Wyklętych im. M. Chojnackiego ps. „Młodzik” w Radzyminie oraz Bieg im. Rotmistrza Pileckiego w Markach.

Jakie będą Pani główne cele na 2018 rok?

Nie ukrywam, że rok 2018 będzie dla mnie równie pracowity. Pamiętajmy, że w tym roku obchodzimy 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę, a także rozpoczynamy przygotowania do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pomimo straconej szansy na Muzeum w Radzyminie, o czym wspominał już na łamach prasy Senator RP prof. Jan Żaryn, chciałabym, aby moje rodzinne miasto zajęło godne miejsce w programie głównych obchodów Cudu nad Wisłą.
Pamiętajmy również, że to rok wyborów samorządowych, a więc szereg spotkań programowych i konsultacji. Chcemy nasz program napisać razem z mieszkańcami, gdyż to oni najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby naszego miasta.
Niemniej jednak, nie zabraknie mi czasu na inne ważne działania dla małych społeczności, w tym starania o nowy Komisariat Policji w Radzyminie. Poza tym, będę starała się nadal wspierać lokalne inicjatywy, dlatego już dziś serdecznie zapraszam mieszkańców do współpracy.

Dziękuję za rozmowę.

(R.S. Lewandowski)

1 095 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
HARMONOGRAM odbioru odpadów 2018

Zamknij