ggg ggg ggg ggg

Moim priorytetem będzie rozwój powiatu oraz wszystko, co wiążę się z Radzyminem – zapowiada wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka

„KW”: Za nami pierwsze sesje Rady Powiatu. Jak Pani się czuje w roli wiceprzewodniczącej?

Halina Bonecka: Rzeczywiście, pierwsze sesje za nami. Rola wiceprzewodniczącej to przede wszystkim zastępowanie przewodniczącego podczas jego nieobecności. Ustawa o samorządzie powiatowym bardzo precyzyjnie określa prawne obowiązki przewodniczącego (tym samym i wiceprzewodniczącej). Oczywiście, oprócz tego prawnego wymiaru działania jest jeszcze wymiar relacji interpersonalnych. Chciałabym, aby relacje między radnymi oparte były na wzajemnym szacunku i zrozumieniu celu. Kiedy kończą się wybory powinna również skończyć się polityka, a rozpocząć merytoryczne działanie na rzecz rozwoju powiatu. Mam więc świadomość, że bycie wiceprzewodniczącą to zaszczyt, ale też większa odpowiedzialność za sprawy powiatu.

 

01Halina Bonecka wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Januszem
Werczyńskim i wiceprzewodniczącym Jerzym Mikulskim

Jak Pani ocenia rozkład sił w nowej Radzie Powiatu? Czy „układ 16 : 13” ma szansę się utrzymać?

Myślę, a nawet jestem przekonana, że obecna koalicja jest w stanie przetrwać 4 lata. Te 16 osób, to ludzie odpowiedzialni, z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym i samorządowym, zdeterminowani by dobrze służyć powiatowi. Nie należy też zapominać, że każda i każdy z tej szesnastki to indywidualista. Jeżeli jednak każdy z nas będzie potrafił ograniczyć swoje ambicje i schować w przysłowiową kieszeń swoje indywidualne „zapędy”, to koalicja przetrwa. Na bazie minionego czasu tak można wnioskować.

Co będzie dla Pani priorytetem w tej kadencji, jeżeli chodzi o powiat ogółem, a co w przypadku samego Radzymina?

Właściwie odpowiedź jest prawie oczywista, jeśli weźmie się pod uwagę moje doświadczenie zawodowe. Oświata to bardzo ważny aspekt rozwoju nie tylko w skali kraju. Musimy mieć świadomość, że dobrze wykształcone społeczeństwo to klucz do rozwoju, dlatego na oświacie nie powinno się oszczędzać, co nie oznacza, że nie powinno się racjonalizować wydatków. Oczywistym też jest, że moim priorytetem będzie wszystko, co wiążę się z Radzyminem, czyli dokończenie budowy obiektu dla Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida, jak również drogi. Jak wiadomo, stan dróg powiatowych w gminie Radzymin pozostawia wiele do życzenia.

Czy spostrzeżenia i doświadczenia związane z pełnieniem funkcji radnej Rady Miejskiej w Radzyminie okazały się dla Pani pomocne podczas obejmowania nowej roli?

02
Bardzo sobie cenię doświadczenie nabyte podczas pełnienia funkcji radnej w Radzyminie. Chciałam być aktywną radną i mam nadzieję, że tak było. Myślę też, że swój ślad w działalności gminnej pozostawiłam. Między innymi napisałam projekt statutu Gminy Radzymin, który został przyjęty w formie uchwały praktycznie bez zmian. Napisałam projekt statutu i projekt regulaminu rady młodzieżowej, można też rzec, że w pewnym sensie „doprowadziłam” do powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin. Pośrednio przyczyniłam się do przeniesienia składu węgla, który był uciążliwy dla mieszkańców i do utrzymania statusu terenów Mazura. Pisząc artykuły o problemach gminy Radzymin, przyczyniałam się do zmian w obszarze przestrzegania prawa i problemów z jakimi boryka się nasza gmina. Myślę też, że zburzyłam „święty spokój” panujący w radzymińskiej Radzie Miejskiej – byłam niepokorną radną.
Nadal z taką samą pasją i zaangażowaniem chcę pracować zarówno na rzecz powiatu wołomińskiego, jak też gminy Radzymin, ale będę bardziej „pokorna”, co nie oznacza, że bardziej ugodowa – jednak wiele w Radzyminie nauczyłam się.

Jak sama Pani wspomniała, kadencję w Radzie Miejskiej rozpoczęła Pani od pracy nad udoskonaleniem statutu gminy. Teraz jest Pani w składzie doraźnej Komisji, która ma się zająć zmianami w statucie powiatu. Można zatem powiedzieć, że swoją pracę lubi Pani zaczynać od podstaw?

Tak. Lubię pracować na czytelnych i jasnych zasadach. Zgłosiłam się do komisji statutowej, by czynnie uczestniczyć w stanowieniu prawa i podzielić się swoim doświadczeniem w tym zakresie.

Jakie to będą zmiany?

Myślę, że zmiany będą dotyczyły głównie organizacji wewnętrznej Rady, organizacji i trybu pracy komisji Rady, będą też zmiany porządkujące pewne zapisy. Ponadto, moim zdaniem, statut nie może ograniczać radego i „zabraniać” mu pracy, np. w trzech komisjach. Radny, jeśli taka jest jego wola, powinien mieć prawo być członkiem więcej niż dwóch komisji. Oczywiście inną kwestią jest płacenie za udział w pracach komisji. Biorąc pod uwagę fakt, że statut jest z 2002 r., później były tylko wprowadzane zmiany, warto zastanowić się, czy raczej nie opracować tekstu jednolitego, a nie wprowadzać kolejne zmiany, a było ich co najmniej 7.

Zapewne chciałaby Pani za naszym pośrednictwem przekazać coś ważnego mieszkańcom gminy Radzymin?

Korzystając z okazji pragnę z całego serca podziękować naszym mieszkańcom za to, że obdarzyli mnie zaufaniem i postanowili powierzyć mi mandat radnej powiatowej. Obiecuję, że nie zawiodę.
Chciałabym też ustalić godziny swojego dyżuru w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie, w celu ułatwienia kontaktu ze mną naszym mieszkańcom, ale o tym najpierw porozmawiam z burmistrzem Radzymina.

Stały dyżur radnego powiatowego? Tego jeszcze w Radzyminie nie było. Gratuluję znakomitego pomysłu i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.

(Rafał S. Lewandowski)

03

 

2 338 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński porządkuje sprawy i wprowadza pierwsze zmiany…

Na początek znaczne udogodnienie dla mieszkańców. W miniony poniedziałek 19 stycznia na polecenie burmistrza Krzysztofa Chacińskiego wprowadzona została zmiana zasad...

Zamknij