ggg ggg

Minister Marlena Maląg z wizytą w Klubie „Senior+” Ząbkach

29 listopada 2019 r. placówkę Dziennego pobytu dla osób starszych – Klub „Senior+” nadzorowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach, odwiedziła nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wraz z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisławem Szwedem, wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem oraz starostą wołomińskim Adamem Lubiakiem.

Andrzejkowe zabawy z seniorami, rozmowy i wspólne biesiadowanie, a później spotkanie z dziennikarzami – tak wyglądała piątkowa wizyta minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg w Klubie „Senior+” w Ząbkach. Gościom towarzyszyli wiceburmistrz Miasta Ząbki, Kamil Kowaleczko, przedstawicielka Urzędu Miasta Ząbki, główny specjalista ds. promocji, kultury, sportu i zdrowia Iwona Potęga, poseł Piotr Uściński. Gospodarze spotkania – Artur Kołodziejczyk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach z pracownikami OPS wspólnie z seniorami zadbali o miłą atmosferę i poczęstunek oraz o andrzejkowe atrakcje.
Ząbkowski klub działa od stycznia 2019 roku. Na jego utworzenie w 2018 r. poszło blisko 157, 3 tys.zł, w tym dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 120 tys. zł, a wkład własny Ząbek to 37,3 tys. zł. W edycji programu Senior + 2019 dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania klubu wyniosło 60 tys. zł. W ramach zajęć odbywają się m.in. ćwiczenia poprawiające zapamiętywanie, ćwiczenia koncentracji, gimnastyka, wspólne śpiewanie. Poza tym seniorzy mają szkolenia z informatyki mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów, a także naukę gry w brydża.
– Dziś spotkaliśmy się z seniorami przy okazji uruchomienia nowej edycji programu Senior +. Tegoroczny budżet to 80 mln zł. Wnioski w edycji 2020 można składać do 7 stycznia. Dofinansowanie można uzyskać na utworzenie lub utrzymanie placówek Senior+ – powiedziała Marlena Maląg, Minister rodziny, pracy i polityki społecznej serdecznie zapraszając kolejne samorządy do składania wniosków. Dokumenty należy składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.
W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku.
Od 2018 roku rząd przeznacza rocznie na realizację programu Senior + rekordową kwotę 80 mln złotych, to o 50 mln zł więcej niż w 2015 r. na starcie programu. Także w przyszłym roku budżet programu wyniesie 80 mln zł. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+. W przypadku utworzenia Dziennego Domu dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych. Na utworzenie Klubu do dyspozycji jest 150 tys. złotych dotacji.
Tylko w 2018 r. powstało w Polsce 257 placówek Senior +. Dla porównania w ciągu trzech pierwszych lat działania programu, a więc w latach 2015-2017, uruchomiono 240 klubów i domów. To oznacza, że w ciągu jednego roku – 2018 – podwojono liczbę placówek powstałych w ciągu wcześniejszych trzech lat. Na koniec 2018 r. do dyspozycji osób starszych było 12,8 tys. miejsc w placówkach Senior+. W tym roku dojdą kolejne, gdyż powstanie ok. 300 nowych domówi klubów.
– Każdy kolejny dom czy klub Senior+, który powstaje w ramach programu +, to kolejny dowód na to, że pamiętamy o naszych babciach i dziadkach, że doceniamy ich trud w wychowanie dzieci, a później wnuków. Wierzę, że te działania przyczynią się do znacznej poprawy jakości życia osób starszych oraz jak najdłuższej ich samodzielności – mówiła Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Podczas spotkania w Ząbkach Artur Kołodziejczyk, dyrektor ząbkowskiego OPS podziękował zarówno Seniorom jak i wszystkim pracownikom OPS za ogromne zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój klubu. – „To dzięki Wam drodzy Państwo to miejsce tętni życiem i przynosi nam wszystkim wiele radości i satysfakcji” – powiedział.
– Realizacja Programu Senior + przez miasto Ząbki jest przykładem dobrej współpracy na linii rząd – samorząd. Na Mazowszu funkcjonuje już ponad 50 placówek Senior+, a kolejne 50 zostanie utworzonych – podkreślił Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.
Z kilkoma słowami zwrócił się do zebranych również poseł Piotr Uściński, który podkreślił, że cieszy wszystkich zaangażowanie Miasta Ząbki we współprace z seniorami i że zostało to docenione przez minister rodziny.
– Dzisiejsza wizyta przedstawicieli rządu daje nam znak, że z naszymi samorządowymi problemami nie pozostajemy sami i możemy liczyć na wsparcie centralne. Ogromnie dziękuję Pani Minister i Panu Wojewodzie, że znaleźli dla nas czas, ale przede wszystkim dziękuję seniorom i pracownikom OPS w Ząbkach, którzy zadbali o miły i smaczny przebieg tego spotkania. Od lat dajemy przykład w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w wielu obszarach funkcjonowania miasta, również w obszarze opieki senioralnej. Myślę, że dla wszystkich największą nagrodą były dzisiaj szczere uśmiechy na twarzach seniorów, którzy dzięki pozyskanym środkom, mają swoje miejsce na ziemi, gdzie mogą aktywnie spędzać swój wolny czas. To daje mi ogromną motywację do dalszego działania i wytężonej pracy na rzecz mieszkańców – podsumował wizytę Kamil Kowaleczko, wiceburmistrz Ząbek.
Podczas spotkania z seniorami w siedzibie ich klubu goście mieli okazję zobaczyć, jak funkcjonuje na co dzień ząbkowska placówka. Kluby Senior+ to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz pomoc w czynnościach dnia codziennego. Często też są jedyną alternatywą dla samotnych mieszkańców gmin i miast.

/oprac. K.W.; fot. B. Śladowski/

702 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Jerzy Bauer członkiem Rady Programowej Smart City Forum

Za nami pierwsze robocze merytoryczne spotkanie, na którym dyskutowano nad obszarami i zagadnieniami kolejnej edycji Forum. Smart City Forum to...

Zamknij