ggg ggg ggg ggg

Milion złotych wsparcia dla gmin powiatu wołomińskiego

Remont pomieszczeń sanitarnych w strażnicy OSP Klembów czy budowa chodnika w Rasztowie – to tylko niektóre inwestycje w powiecie wołomińskim, które otrzymają wsparcie samorządu Mazowsza.

15 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Wołominie, umowy w tej sprawie podpisali: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z powiatu wołomińskiego.
Obok przedstawicieli gmin, w spotkaniu udział wzięli również radni województwa mazowieckiego: Bożena Żelazowska, Piotr Kandyba i Marcin Podsędek.
Gminy z terenu powiatu wołomińskiego otrzymały łączne środki w wysokości 1 mln zł, w ramach trzech mazowieckich programów wsparcia, tj.: „Pomocy Finansowej dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego i Remont Strażnic”, „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza” oraz „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”.

MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA OCHRONY POWIETRZA

To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Z powiatu wołomińskiego wsparcie trafiło do 5 gmin: Klembów, Kobyłka, Wołomin, Tłuszcz i Dąbrówka. Otrzymane środki gminy przeznaczą m.in. na rewitalizację parku w Tłuszczu, opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej czy zakup drona badającego skład dymu z palenisk domowych. Na realizację tych projektów gminy otrzymają ponad 230 tys. zł.

POMOC FINANSOWA DLA MIAST I GMIN NA ZAKUP SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO I REMONT STRAŻNIC

Gminy z powiatu wołomińskiego otrzymały ponad 536 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawady oraz remonty dachów, posadzek i bram garażowych w strażnicach OSP.

MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW

W powiecie wołomińskim wsparcie z budżetu województwa otrzymało 26 sołectw z 7 gmin: Klembów, Jadów, Radzymin, Dąbrówka, Wołomin, Poświętne, Strachówka.
(W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania).

/opr. rl; źródło: BP UMWM/

1 745 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie gmin powiatu legionowskiego odbyło się w Wieliszewie

W środę, 10 lipca w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie, odbyło się uroczyste podpisanie umów na zadania związane...

Zamknij