ggg ggg ggg ggg

Miarą sukcesu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej jego klienci i przyjaciele… (24.01.2012)

Początek roku to doskonała pora na podsumowania i dzielenie się planami na przyszłość. 20 stycznia Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej wspólnie zaprosili na uroczyste spotkanie Przyjaciół Banku tj. Klientów, Pracowników, Przedstawicieli Samorządu, najróżniejszych instytucji publicznych oraz wielu znakomitych gości ze świata bankowości, bankowości spółdzielczej oraz spółdzielczości w ogóle.

W spotkanie wkomponowana została uroczystość planowanego zwieńczenia kariery zawodowej prezesa Zbigniewa Krutczenko, który jest i pozostaje prezesem do czasu zatwierdzenia Jego następcy przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prezes Krutczenko skorzystał z okazji i zaprezentował nominowanego przez Radę kandydata na funkcję prezesa – Bartosza Kublika, swojego dotychczasowego zastępcę.
 W przestronnej Sali Restauracji „Maciejowa Chata” w Starym Lubotyniu zebrało się wiele zaprzyjaźnionych osób. Spotkanie otworzył Eugeniusz Siwek, a następnie przekazał głos prowadzącym, czyli Krystynie Polakowskiej i Bartoszowi Kublik. Po wprowadzeniu sztandaru Banku Spółdzielczego oraz odśpiewaniu hymnu spółdzielczego przywitano gości. W uroczystości udział wzięli: Jarosław Kalinowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Stanisława Prządka – posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Jerzy Bańka – prezes oraz wiceprezes Związku Banków Polskich, Alfred Domagalski – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Jerzy Jankowski – przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Jerzy Różyński oraz Krzysztof Ksyta – prezes oraz wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Krzysztof Jagielski, Piotr Pokropk oraz Aleksander Trojanowicz – reprezentanci Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, Jan Kuźma – prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku Polskiej Spółdzielczości,
Zdzisław Kupczyk – dyrektor Oddziału Regionalnego Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, Danuta Kowalczyk – wiceprezes Zarządu SGB Banku w Poznaniu, Andrzej Wolski – dyrektora Generalnego Związku Banków Polskich oraz prezesów Zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych oraz pracowników banku i jego oddziałów.
Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych: Mirosława Augustyniaka – radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jerzego Bauera – wicestarostę Powiatu Ostrowskiego, Władysława Krzyżanowskiego – burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka,
Marka Młyńskiego – burmistrza Miasta i Gminy Brok, wójtów: Michała Rutkowskiego (Andrzejewo), Mieczysława Pękula (Brańszczyk), Ireneusza Gumkowskiego (Stary Lubotyń), Marka Kubaszewskiego (Małkinia Górna), Krzysztofa Michalca (Szulborze Wielkie), Mariana Stankiewicza (zastępcę wójta Gminy Ostrów Mazowiecka), Andrzeja Żołyńskiego (Somianka), Józefa Rostkowskiego (Zaręby Kościelne). Z szacunkiem zaś witano czcigodnych duchownych w osobach: księdza Edmunda Chmielewskiego, księdza Mirosława Mierzejewskiego, księdza Jana Okuły, księdza Stanisława Dębickiego oraz księdza Piotra Kapelańskiego. Obecni również byli dyrektorzy jednostek samorządowych, szpitala, szkół, uczelni, policji, straży pożarnej, nadleśnictwa i wojska, właściciele i dyrektorzy przedsiębiorstw.
W kolejnym punkcie spotkania zebrani wysłuchali krótkiej historii Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej od jego powstania 114-lat temu.

 – „W połowie lat dziewięćdziesiątych obecny w okolicach setnej pozycji, dzisiaj zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce banków spółdzielczych w kraju. Okres dynamicznego rozwoju przypadł na zarządzanie Pana Prezesa Zbigniewa Krutczenko i trzeba powiedzieć, że w ogromnej mierze jest jego zasługą. Wysokie miejsca w rankingach są odbiciem bezprecedensowego rozwoju terytorialnego, organizacyjnego i produktowego Banku. Dzisiaj Bank służy Klientom poprzez 22 placówki w powiatach ostrowskim, wyszkowskim, ostrołęckim i w Warszawie. Bank posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium całego kraju. Rozwój odbywał się poprzez łączenia, jak i tworzenie nowych placówek. Niewątpliwie wymagał od Prezesa, Zarządu oraz Rady Nadzorczej determinacji, umiejętności negocjowania oraz budowania zaufania. Ten rozwój nie byłby możliwy gdyby Bank nie odpowiedział na wyzwania nowoczesności. Sukcesywnie następował rozwój oferty Banku oraz stosowanych technologii.  Z małego, rolniczego Banku przeobraził się w uniwersalną, na wskroś nowoczesną instytucję bankową, która obsługuje dziś blisko trzydzieści tysięcy klientów – przedsiębiorców, rolników, konsumentów oraz samorządy terytorialne. W tym miejscu dziękujemy naszym Klientom za zaufanie oraz za to, że jesteście z nami! Również dzisiaj.” – referował z-ca prezesa Bartosz Kublik.

 
Podkreślał również zasługi prezesa Zbigniewa Krutczenko: 

– „Zarządzanie Bankiem jest materią szczególnie złożoną i wrażliwą na wpływ otoczenia. Chcemy podkreślić, że również obecnie, kiedy światowe rynki finansowe nie należą do stabilnych, nasz Bank osiąga doskonałe wyniki ekonomiczne i posiada pełne zaufanie Klientów! Ta sytuacja jest możliwa dzięki zarządzaniu, które łączy w sobie wiedzę bankową z doświadczeniem i znajomością środowiska, w którym działamy. Te cechy łączy w sobie osoba Prezesa Zbigniewa Krutczenko. Prezes bardzo często powtarza, że Bank jest jego życiem. Największa część jego pracy zawodowej związana jest właśnie z Bankiem Spółdzielczym. Z Bankiem związany jest od 1974 roku. Kolejno, jako członek Rady Nadzorczej, społeczny członek zarządu banku, a od 1987 roku, jako szef Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Był współtwórcą pierwszego w Polsce banku regionalnego – Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego. W latach 1995 – 1996 piastował stanowisko wiceprezesa tegoż Banku. W latach 2002 – 2006 był członkiem zarządu Związku Banków Polskich.

 

Reprezentował w Związku sektor bankowości spółdzielczej. O mandacie społecznego zaufania do osoby Prezesa świadczy wybór w roku 2001 na Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W Sejmie aktywny w tematyce bankowości spółdzielczej i spółdzielczości. Jeden z liderów prac nad nowelizacją ustawy o bankach spółdzielczych. Za działalność bankową, publiczną i poselską wielokrotnie odznaczony, w tym Srebrnym, dwukrotnie Złotym, Kawalerskim oraz Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.


Na tak wiele słów uznania sam prezes Zbigniew Krutczenko odpowiadał powściągliwie i skromnie, mówił o swojej pracy, problemach i radościach. Naszych czytelników zapraszamy na stronę internetową KURIERA – www.kurier-w.pl, gdzie zamieściliśmy wypowiedz prezesa w formie filmu. Dziękował za współpracę i wspólny sukces oraz podkreślił wielka role swojej małżonki Lucyny, wspierającej go w codziennym życiu. Przedstawiciele banku ze swej strony wręczyli kwiaty oraz podzielili się wspomnieniami, odczuciami i uwagami dotyczącego prezesa.


„Pozwolę sobie na osobistą deklarację: uważam Prezesa Krutczenko za nauczyciela i mentora. To od niego dowiedziałem się, dlaczego tak ważne są polskie, lokalne, spółdzielcze Banki, w których decyzje zapadają na miejscu. Banki, które tworzą miejsca pracy tu i teraz!!! To rozmowy z Prezesem utwierdziły mnie w przekonaniu, że zysk, rentowność nie są wartością samą w sobie. Są środkiem do tego, by Bank dobrze służył społeczeństwu, a jego pracownicy cieszyli się pewnością zatrudnienia. Chcę powiedzieć coś jeszcze: nie ma dobrego lidera bez otwartości na nowe.

Prezes, choć ostrożny, rozważny czasem nieco uparty zawsze pozwalał na mądre eksperymentowanie, szukanie nowych rozwiązań.” – mówił Bartosz Kublik. Wielu spośród gości spotkania oprócz słów uznania wręczało prezesowi Krutczence bardziej materialne dowody uznania: upominki, obrazy, pamiątkowe ryngrafy, strzelbę, itp.


Od Krzysztofa Pietraszkiewicza – prezesa Związku Banków Polskich prezes Zbigniew Krutczenko otrzymał Medal 20-lecia Związku Banków Polskich, a przedstawiciele Banku Polskiej Spółdzielczości obraz oraz Order (z prawdziwym diamentem) i odznakę. Wszyscy goście mieli coś do powiedzenia: euro poseł Jarosław Kalinowski mówił: „To jest mój prezes, mój bank” i wspominał czasy założenia Banku Spółdzielczego w Somiance. Poseł Stanisława Prządka opowiadała o wyjątkowej pracowitości Zbigniewa Krutczenki, jako posła IV kadencji Sejmu RP. Sam prezes Krutczenko nie spodziewał się tak wielkiej ilości upominków i kwiatów oraz ogromnej kolejki przyjaciół składającym mu życzenia i gratulacje.


Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania, już luźniejszej atmosferze i przy zastawionych stołach wysłuchali koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Później zaś wesoło mogli spędzić czas przy muzyce zespołu pod nazwą: Grupa Trzymająca Władzę.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

6 933 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konkurs ,,Fotografia współczesnego Radzymina’’ rozstrzygnięty!!! (24.01.2012)

We środę 18 stycznia w sali konferencyjnej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się posiedzenie komisji sędziowskiej oceniającej zdjęcia pierwszego...

Zamknij