ggg ggg ggg

Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

W dniu 18 maja 2023 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku odbył się finał Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa, którego organizatorem był Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce Michał Giers, w osobach: Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Doroty Skrzypek, kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w Ostrołęce Marcina Grabowskiego, wójta Gminy Brańszczyk Wiesława Przybylskiego wraz z sekretarz Urzędu Beatą Wójcik oraz skarbnik Ewą Kalatą Powitał także: przewodniczącą Rady Gminy Brańszczyk Ewę Beatę Wielgolaską wraz z Radnymi oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświaty w Brańszczyku Agnieszkę Eychler, przedstawicieli służb mundurowych: Komendanta Powiatowej Policji w Wyszkowie podinsp. Mariusza Sycika, zastępcę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomira Pietrzaka, Żołnierzy
z 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Wśród gości byli przedstawiciele instytucji, na co dzień czuwających nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a wśród nich: wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce Michał Bałdyga, Nadleśniczy Lasów Państwowych Nadleśnictwa w Wyszkowie Waldemar Wańczyk, kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej Maria Pajura, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wyszkowie Iwona Wyszyńska, inspektor Pracy Państwowego Inspektoriatu Pracy w Warszawie Oddział w Ostrołęce Bogdan Kasjaniuk, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie, księża z parafii
pw. Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku Elżbieta Piórkowska oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Brańszczyk.
Uroczystość rozpoczęła Jolanta Stachurska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, która przybliżyła cel i program Pikniku Bezpieczeństwa. Po wystąpieniach przedstawicieli władz, głos zabrała dyrektor Agnieszka
Eychler, która podkreślała zaangażowanie placówki oraz to, że szkoła kładzie szczególny nacisk na edukację o bezpieczeństwie oraz na stosowanie poznanych przez uczniów zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie uczniom klas czwartych z terenu Gminy Brańszczyk kart rowerowych, którego dokonali: Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce Michał Giers, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w Ostrołęce Marcin Grabowski oraz wójt Gminy Wiesław Przybylski. Po wręczeniu kart zebrani obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów klas starszych Szkoły Podstawowej w Brańszczyku. W krótkim wystąpieniu uczniowie przypomnieli zasady dotyczące prawidłowego poruszania się na jezdni z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy pikniku wzięli również udział w spotkaniach tematycznych w grupach dla dzieci i młodzieży z przedstawicielami: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Policji, Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej, Nadleśnictwa, Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ratownictwa Medycznego.
Po części oficjalnej odbył się szereg imprez towarzyszących, wśród nich pokazy i prezentacje pojazdów operacyjnych i wyposażenia sprzętu gaśniczego i ratunkowego, udzielanie pierwszej pomocy oraz pokaz ratownictwa wodnego. Wszyscy chętni uczniowie mogli wziąć również udział w konkursach sprawnościowych takich jak: przeciąganie liny, wyścigi rzędów oraz w innych grach i zabawach sportowych. W ramach podsumowania działań związanych z obchodami Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów szkolnych z terenu gminy dotyczących bezpieczeństwa, a szczególnie w ruchu drogowym. Nagrody przyznano za udział w pięciu konkursach, w różnych kategoriach wiekowych:
Rodzinny konkurs plastyczny „Znaki drogowe”
I miejsce: Piotr i Aleksander Marszał z Rodzicami
II miejsce: ex aequo: Aleksander Chmiel z Rodzicami oraz Ignacy Danis z Rodzicami
III miejsce: ex aequo: Eryk Błoński z Rodzicami oraz Igor Melchner z Rodzicami
Wyróżnienie: Michalina Mościcka z Rodzicami.
Klasy 0- III
Konkurs plastyczny „To zawsze jest w modzie – bezpiecznie na drodze”
Kategoria wiekowa – klasy „0”:
I miejsce – Jan Rudzki Szkoła Podstawowa Nowe Budy
II miejsce – Hanna Mroczkowska Szkoła Podstawowa Brańszczyk
III miejsce – Joanna Piórkowska Szkoła Podstawowa Knurowiec
Wyróżnieni – Alicja Puławska Szkoła Podstawowa Brańszczyk, Kornelia Witkowska Szkoła Podstawowa Białebłoto.
Kategoria wiekowa – klasy I-III
I miejsce – Hubert Niziński Szkoła Podstawowa Brańszczyk
II miejsce – Mariusz Oliwier Wołgin Szkoła Podstawowa Trzcianka
III miejsce – Jagoda Puławska Szkoła Podstawowa Brańszczyk
Wyróżnieni – Jurkiewicz Nikola Szkoła Podstawowa Poręba, Mateusz Bębenek Szkoła Podstawowa Knurowiec, Filip Pędzich Szkoła Podstawowa Turzyn, Nikola Brejnak Szkoła Podstawowa w Porębie.
Klasy IV- VI
Konkurs plastyczny „Bezpieczne Wakacje – kto o to dba, zawsze rację ma”
Kategoria wiekowa – klasy IV-VI:
I miejsce –Oskar Styś Szkoła Podstawowa Nowe Budy
II miejsce – Sebastian Najmoła Szkoła Podstawowa Brańszczyk
III miejsce – Tomasz Twardowski Szkoła Podstawowa Poręba
Wyróżnieni – Kinga Wiśniewska Szkoła Podstawowa Poręba, Eryk Zawadzki Szkoła Podstawowa Trzcianka, Blanka Bloch Szkoła Podstawowa Brańszczyk.
Klasy IV- VIII
Konkurs „Bądź bezpieczny”, którego celem było sformułowanie hasła propagującego bezpieczne zachowanie się w różnych sytuacjach.
I miejsce- Alicja Podleś Szkoła Podstawowa Nowe Budy
II miejsce- Paulina Kuczyńska Szkoła Podstawowa Trzcianka
III miejsce- Bartosz Zalewski Szkoła Podstawowa Nowe Budy.
Klasy VII- VIII
Konkurs pod hasłem „Bezpieczeństwo w domu i na podwórku”, polegający na nakręceniu krótkiego filmu ukazującego różne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w życiu codziennym.
I miejsce- uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Porębie: Julia Perzyna, Angelika Durska, Amelia Szulkowska, Bartosz Szulkowski.
II miejsce- uczennice klasy VIII Szkoły Podstawowej w Nowych Budach: Alicja Anna Podleś, Aleksandra Łapińska, Oliwia Zalewska.
III miejsce- uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Knurowcu: Gabriela Teofilak, Bartosz Kowalczyk.
Gratulujemy laureatom konkursów!
Na zakończenie Pikniku Bezpieczeństwa uczniowie klas starszych przygotowali pokaz odpowiedniego ubioru i wyposażenia do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze. Natomiast
przedszkolaki w swoim występie artystycznym zaprezentowały pokaz znaków drogowych. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom naszej uroczystości za aktywny udział
w obchodach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa.

/Info UG Brańszczyk/

518 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dni Powiatu Węgrowskiego

Zamknij