ggg ggg
ggg ggg

Mazowiecki Dzień Weterana w Centralnej Bibliotece Wojskowej

Uroczystość odbyła się 31 sierpnia 2015 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a uczestniczyli w niej prezesi wyszkowskiego oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Mazowiecką Radę do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość dedykowano pamięci bohaterskich lotników polskich, a przybyli goście mogli obejrzeć specjalną wystawę pn. „Polskie lotnictwo wojskowe w II wojnie światowej, w 75 rocznicę Bitwy o Anglię”.
W spotkaniu wzięło udział ponad 180 gości. Władze centralne, samorządowe, wojskowe i duchowieństwo reprezentowali m. in.: Mieczysław Łuczak – wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Joanna Fabisiak- poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, gen. bryg. Krzysztof Żabicki (Siły Zbrojne), płk Stanisław Łoziński, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Mariusz Bednarz (Garnizon Warszawa), płk Marian Babuśka – przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, ks. płk Jan Domian, ks. Remigiusz Sosnowy, gen. dyw. pil. dr Mieczysław Walentynowicz – doradca dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, dr Andrzej Żak – dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, ppłk Mariusz Muskus – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów, insp. Marek Gago – komendant Policji Rzecznej, Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski, Zdzisław Sipiera – Starosta Powiatu Pruszkowskiego, Krzysztof Fedorczyk – Starosta Powiatu Węgrowskiego, Kazimierz Rakowski – Starosta Powiatu Wołomińskiego, prof. Kazimierz Rajchel (Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, ks. prof. Henryk Skorowski – koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Janusz Tuszyński- przewodniczący Zarządu Okręgu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Wojska.

Przybyli także czołowi przedstawiciele środowisk kombatanckich:
– płk dr hab. Ryszard Sobierajski, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
– płk Ryszard Dorf, Sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
– płk pil. Kazimierz Pogorzelski, prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich,
– płk Józef Koleśnicki, przewodniczący Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
– płk Paweł Kluczek, wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
– Róża Krzywobłocka-Laurów prezes Zarządu Stowarzyszenia Więźniów Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych,
– płk Stanisław Kalski, prezes Federacji Stowarzyszenia Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP,
– Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
– Eugeniusz Zarzycki, wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Walczącego Podziemia „Niepokonani”,
– Edward Jankowski, przewodniczący Porozumienia Organizacji Kombatanckich w Płocku,
– Zbigniew Stasiak, prezes oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Płocku,
– Urszula Przymus, prezes Rady Pamięci „Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej”.

Nie zabrakło również przedstawicieli: Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”, Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Stowarzyszenia Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych AK „Jerzyki”, Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy I Armii Francuskiej Ren i Dunaj, Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Walczącego Podziemia „Niepokonani”, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny, Związku Inwalidów Wojennych, Koła Polaków z Indii z lat 1942-48, a także reprezentanci urzędów starościńskich z: Gostynina, Grodziska Mazowieckiego, Makowa Mazowieckiego, Ostrołęki, Płocka, Pułtuska i Żyrardowa wraz delegacjami kombatantów.
Wyszków reprezentowali nasi kombatanci ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział w Wyszkowie: prezes Józef Czerwiński i wiceprezes Marian Abramczyk wraz z przedstawicielem starostwa wyszkowskiego Stanisławem Dymkiem kierownikiem Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.
Spotkanie rozpoczął Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński, który powitał zebranych, także w imieniu współorganizatorów: Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz przewodniczącego Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych płk. Józefa Koleśnickiego. Następnie głos zabrał płk Józef Koleśnicki, nawiązując do współczesnej działalności środowisk kombatanckich na rzecz upamiętniania i upowszechniania historii. Docenił również zaangażowanie i aktywność Centralnej Biblioteki Wojskowej w kultywowaniu historii i tradycji Wojska Polskiego – dyrektora dr. Jana Tarczyńskiego został odznaczony Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa. W kolejnym wystąpieniu prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich płk pil. Kazimierz Pogorzelski opisał znaczącą rolę, jaką odegrały Polskie Siły Powietrzne podczas II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy o Anglię, która była jednym z punktów zwrotnych tego konfliktu.
W drugiej części uroczystości wystąpiła Orkiestra Wojskowa z Dęblina pod dyrekcją Dowódcy-Kapelmistrza, kpt. Andrzeja Greszty, z udziałem solistki Joanny Kulaszy. Zaprezentowano repertuar historyczno-patriotyczny oraz standardy muzyki rozrywkowej i filmowej.
Po koncercie zabrała głos poseł Joanna Fabisiak podkreślając znaczenie walki żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej oraz potrzebę upamiętniania dokonań Polaków na drodze do niepodległości Ojczyzny.
Na zakończenie wystąpił pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Zbigniew Czaplicki, który przedstawił działania na rzecz środowisk kombatanckich podejmowane przez Urząd Marszałkowski oraz instytucje zaangażowane w opiekę nad kombatantami-weteranami II wojny światowej.
Spotkanie zakończono poczęstunkiem, a zebrani mieli okazję obejrzenia wystawy.
/oprac. J.Cz./

Galeria zdjęć dscf6822

1 162 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gminna inauguracja roku szkolnego 2015/2016

Upalnie i patriotycznie - tak wyglądał pierwszy dzień nowego roku szkolnego w Wyszkowie. 1 września 2015 r. w Gimnazjum nr...

Zamknij