ggg ggg ggg

Marszałek Adam Struzik na podpisaniu umów w Radzyminie
– Wsparcie z UE dla jednostek OSP: Wołomin, Radzymin, Chrzęsne, Krusze i Marki

We wtorek, 6 lutego w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie, w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz włodarzy miast i gmin: Radzymin, Klembów, Marki, Tłuszcz oraz Wołomin odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie ze środków UE zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP.

Dzięki unijnym środkom z UE (50% dofinansowania) i pieniądzom zarezerwowanym w budżetach pięciu gmin z terenu Powiatu Wołomińskiego, nowe wozy pożarnicze pojawią się w jednostkach: OSP Radzymin, OSP Chrzęsne, OSP Krusze, OSP Wołomin i OSP Marki. Łączne wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Wołomińskiego to 4,4 mln zł.
W uroczystym podpisaniu umów, które uświetniła prelekcja eksperta Komisji Europejskiej – Aleksandry Szczerby, a także sceniczne czytanie fragmentów „Konstytucji dla Europy” według scenariusza aktora Olgierda Łukaszewicza, udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie Elżbieta Darka, Zastępca Burmistrza Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, Burmistrz Marek Jacek Orych, Skarbnik Gminy Radzymin Artur Goryszewski, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska, Dyrektor Muzeum Kolejnictwa Emilia Oleksiak, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Monika Tchórznicka, a także przedstawiciele jednostek OSP, będących beneficjentami unijnego dofinansowania.
– Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo aż 253 mln zł i przeznaczymy je na zakup 188 średnich, i ciężkich samochodów strażackich – podkreślił Marszałek Adam Struzik. – Z unijnej pomocy korzystają też jednostki OSP z subregionu warszawskiego wschodniego, które na zakup 22 pojazdów otrzymają w sumie ponad 20,1 mln zł.
Jak zaznaczyła Radna Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska, to kolejna pomoc dla druhen i druhów z subregionu warszawskiego wschodniego. – Podpisaliśmy pięć umów na zakup wozów strażackich dla jednostek OSP z powiatu wołomińskiego. Tym razem unijne wsparcie w wysokości 4,4 mln zł trafi do OSP w Chrzęsnem, Kruszu, Wołominie, Radzyminie i Markach, które otrzymają po jednym wozie strażackim.
Dzięki dofinansowaniu z UE (Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu) Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd umożliwi strażakom szybkie i bezpieczne dotarcie na miejsce akcji ratunkowej. W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna, która przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. (Beneficjent: Gmina Radzymin. Całkowita wartość projektu: 1 765 000,00 zł. Dofinansowanie z UE: 882 500,00 zł).
Gmina Tłuszcz zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Chrzęsnem. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy. (Beneficjent: Gmina Tłuszcz. Całkowita wartość projektu: 1 715 519,99 zł. Dofinansowanie z UE: 857 759,99 zł).
Gmina Klembów kupi średni samochód ratowniczy dla OSP w Kruszu. Odbędzie się także akcja edukacyjna z udziałem strażaków obejmująca m.in. spotkania z lokalną społecznością na piknikach czy festynach. (Beneficjent: Gmina Klembów. Całkowita wartość projektu: 1 465 000,00 zł. Dofinansowanie z UE: 732 500,00 zł).
Dzięki funduszom europejskim OSP w Wołominie będzie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. (Beneficjent: Gmina Wołomin. Całkowita wartość projektu: 2 207 600,00 zł. Dofinansowanie z UE: 1 103 800,00 zł).
Ochotnicza Straż Pożarna w Markach zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka otrzyma również pełne wyposażenie, w skład którego wchodzą m.in. pompy pożarnicze, osprzęt pożarniczy i sprzęt ratownictwa medycznego. Planowane jest również przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu. (Beneficjent: OSP Marki. Całkowita wartość projektu: 1 650 000,29 zł. Dofinansowanie z UE: 824 999,99 zł).
/opr. KW; źródło: Gm. Radzymin, MJWPU; foto: Gmina Radzymin/

193 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisano umowę na rondo Jagiellońska/Mickiewicza

W ubiegły czwartek, 8 lutego władze Powiatu Legionowskiego na czele ze Starostą Sylwestrem Sokolnickim podpisały z wykonawcą umowę na przebudowę...

Zamknij